Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

IsfuglHvordan hindre at fugler flyr i vinduer? (22.10.2019)

De fleste av oss har opplevd fugledød mot våre vinduer. Med milliarder av vinduer i verden er dette et stort problem som tar livet av millioner av fugler i Norge og resten av verden. Heldigvis kan du redusere risikoen for kollisjoner ved hjelp av enkle grep.

Les mer
KongeørnKongeørn i Trøndelag: Kva er feil? (18.10.2019)

NOF takkar for innspel frå forskarar frå NINA, NMBU og NIBIO med merknader til NOFs nettoppslag om kongeørn som skadevaldar i Trøndelag. Vi ynskjer å kommentere ein del av innspela, mellom anna på bestandstettleik av kongeørn i Trøndelag versus resten av landet, og arten si rolle i høve til andre tapsårsaker.

Les mer
KongeørnFeil fra NOF om kongeørntap (17.10.2019)

Norsk Ornitologisk Forening er normalt en god kunnskapsleverandør når det gjelder fuglebestandene i Norge. Dessverre kommer Alv Ottar Folkestad med en rekke feilaktige påstander i sitt innlegg om «Særtrønderske kongeørner» publisert 14.09.2019 på NOF sine nettsider.

Les mer
FiskemåkeKvalitetssikring av sjøfugltellinger i indre Oslofjord (16.10.2019)

Helt siden 1971 har NOF OA, på oppdrag av Fylkesmannen, foretatt standardiserte tellinger av sjøfugl i indre Oslofjord. I begynnelsen var det årlige tellinger, deretter annenhvert år unntatt for makrellterne som telles hvert år. Med midler fra GBIF Norge er nå alle tellinger digitalisert, og er å finne i NOF OAs rapportsystem.

Les mer
KongeørnOppfølging av NOFs klage til Bernkonvensjonen om nødrett: To skritt frem og ett tilbake (14.10.2019)

Klima- og miljødirektoratet (KLD) har nylig hatt ute en høring om rovviltforvaltningen i Norge. For NOF er det knyttet betydelig spenning til et felt vi har fulgt tett, nemlig bestemmelsene rundt mulighetene til å avlive rovfugler under påskudd av nødrett. Vi har tidligere klaget myndighetene inn for Bernkonvensjonen, og departementet tar nå grep de mener skal få norsk lov på linje med konvensjonen.

Les mer
BjørkefinkForslag til ny viltforskrift skuffer (14.10.2019)

Norge har allerede en skadefellingsforskrift som tillater skadefelling av flere fugler og dyr uten formell tillatelse fra det offentlige. NOF har dessuten erfaringer med at kommunene ikke makter å håndheve dagens regelverk hensiktsmessig. Dersom Miljødirektoratets forslag til ny viltforskrift vedtas kan det gå fra vondt til verre.

Les mer
RingdueRingduer i hopetall på EuroBirdwatch (11.10.2019)

Ringdue gikk til topps i helgens EuroBirdwatch (EBW) med klar margin. Aldri tidligere har en enkeltart operert med et så høyt antall – hele 76 975 individer i skrivende stund. På de neste plassene kommer bjørkefink, stær, rødvingetrost og gråtrost. Den mest sjeldne art som ble observert er en tartarsanger fra Sogn og Fjordane.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International