Forsiden
Du er her: Forsiden > Vindkraft

Vindkraft

Nyheter relatert til vindkraft:

Skjødeløs arealbruk som følge av Nasjonal ramme for vindkraft (22.10.2018)
Hastverk med vindkraft (21.08.2018)
Smøla IBA: Mellom havørner og sjøfugl (09.01.2018)
NOF ut mot planlagt gigantisk vindkraftverk i Finnmark (03.01.2018)
Fuglene vant kampen om Siragrunnen! (15.02.2016)
Urealistiske avbøtende tiltak foreslått for Siragrunnen vindkraftverk (22.10.2014)
Vindkraftverk i Verdal vil ha store negative konsekvenser for naturmangfoldet (30.09.2014)
Regjeringen sa nei til vindkraft på Sleneset i Nordland (19.03.2014)
NOF påklager vedtak om konsesjon til Haugøya testturbin på Smøla (16.01.2014)
Politikerne svikter trekkfuglene når de sier ja til Siragrunnen vindkraftverk (06.03.2013)
Vindkraftverk ved hubroreir i Eigersund (20.12.2011)
Satellittmerket hubro ved planlagte vindkraftverk (02.11.2011)
NVE sier nei til vindkraftverk i hubroens rike på Sleneset (27.09.2011)
NOF Rogaland påklager konsesjon gitt for Svåheia Vindkraftverk i Eigersund (18.07.2011)
Rapport fra Bernkonvensjonen om Smøla vindpark (14.10.2009)
Stopp vindkraftplanene på Sleneset! (19.06.2009)
Ikke bygg vindmøller der det er mye havørn! (25.03.2009)
Temadag om hubro, vindkraft og kraftlinjer (06.03.2009)
NOF fortsetter kampen mot Havsul I (03.02.2009)
Vil naturperlen Sleneset bli ødelagt av vindpark? (31.10.2008)
Vindmøller midt i svært viktig trekk-korridor (02.09.2008)
NOF kritisk til oppslag om havørn i Bladet Vesterålen (19.09.2007)
Dokumentarfilm om vindkraft på NRK (24.08.2007)
NOF påklager vedtak om Lista vindkraftverk (23.01.2007)
Engler med skit på vingene (09.10.2006)
NOF krever stans av vindmøllene på Smøla! (15.05.2006)
Smøla vindpark er en katastrofe for havørna! (09.05.2006)
NOF i møte med Miljøverndepartementet om vindkraft (08.05.2006)
Møte med Olje- og Energidepartementet om vindkraft (22.03.2006)