Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Kommentarer til «Vis respekt for fuglenes hekkeperiode!»

Kommentarer til «Vis respekt for fuglenes hekkeperiode!»

Hvert år får NOF mange henvendelser om respektløs oppførsel fra folk i fuglenes hekketid. Dette gjelder både direkte faunakriminalitet, men også situasjoner hvor naturfotografer og fuglekikkere tøyer grensene alt for langt. Vi har eksempler på at rovfugler har skydd reiret av den grunn.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Henvisning til en opphevet paragraf

Hei

Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at det i "Vis respekt for fuglenes hekkeperiode!" henvises til §3 i viltloven. Denne ble opphevet ved lov 19 juni 2009. Hittil har jeg ikke funnet noe tilsvarende i naturmangfoldloven.

Mvh

Anita Stormoen

Leder av NOF-Vesterålen

Anita Stormoen (19.04.2016)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Artikkelen bør korrigeres.

NOF har en viktig informasjons- og veilederrolle. NOF er også aktuell som klagerpart i en del saker. Derfor bør dere korrigere artikkelen og ta ut henvisningen til viltlovens § 3 som ble opphevet for 9 år siden. I dag er det Naturmangoldslovens § 15 som er aktuell angir forvaltningsprinsippene i forhold vilt i hekketiden.

"§ 15.(forvaltningsprinsipp)

Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås. "

Evt. også Dyrevelferdsloven

"§ 3.Generelt om behandling av dyr

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger."

og

"§ 14.Særskilte forbud

Det er forbudt å:

a)

utøve vold mot dyr,

b)

hensette dyr i hjelpeløs tilstand,...….."

Trond Bølstad, NOF medlem, Geilo (31.05.2018)

Ny kommentarSvar på denne