Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Kommentarer til «Vinterforing øker hekkesuksessen til blåmeis»

Kommentarer til «Vinterforing øker hekkesuksessen til blåmeis»

En nylig publisert artikkel viser at vinterfôring har mer nytteverdi for småfuglene enn bare gjennom det å overleve vinteren. Framskyndet egglegging og et større antall utflydde unger ble resultatet for blåmeis i et studieområde i Nord-Irland. Men hvilke effekter får dette for hullrugende trekkfugler som svarthvit fluesnapper?

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Vinterforing. Hekkesuksess blåmeis vs. svarthvit fluesnapper.

Jeg hadde 134 hekkinger med blåmeis i fjor. Samt 193 hekkinger med svarthvit.

Uten å ha lest denne rapporten fra Irland, stiller jeg meg meget tvilende til at blåmeisene er i stand til å forsvare kassene sine mot svarthvit fluesnapper.

Det er også dokumentert at fugler i god kondisjon, eldere ind. mm. starter hekkingen tidligere.

Bestandsendringer og hekkesuksess varierer mye hos blåmeis.

Dessuten er bestanden av svarthvit fluesnapper på nedadgående. Jeg er redd at dette ikke skyldes "naturlige svingninger i bestanden".

At blåmeis er en negativ faktor har jeg overhodet ingen tro på!

(Bare en kort komentar).

((Det er mange faktorer som spiller inn!)).

Ragnar Hylland (10.04.2008)

Ny kommentarSvar på denne