Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Kommentarer til «Hjelp fuglene med mat i sprengkulda!»

Kommentarer til «Hjelp fuglene med mat i sprengkulda!»

Vinterkulda har for alvor gjort sitt inntog de siste ukene, og vi minner om at det er nå fuglene virkelig trenger vår hjelp! Dødeligheten for våre fugler øker naturlig nok med kuldegradene, og ditt ekstra matbidrag kan redde mange småfuglers liv i løpet av vinteren.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Foring av fuglar

"I tillegg til matmangel, sult og hardt klima så dør også mange av sykdommer og noen blir tatt av rovfugler". Dette er sitat frå stykket til NOF om fugleforing . Eitt dyr blir ALLTID utelatt av NOF, nemleg katten. Kvifor det? Katten er vel viktigaste predatoren på foringsplassar. Eg har sjølv liggande ein flott, gammal hann av svarttrast i kjellaren, teken for to dagar sidan av katt på foringsplass. Ein sambygding, som kom med fuglen, hadde "berga " den ut av kattakjeften på foringsplassen sin. Trasten døde etter nokre timar. Eitt av mange tragiske eksempel på foringsplassar og katt. Kattane samlar seg der fugl blir mata. Store mengder av fugl blir dagleg tatt av katt på foringsplassar her i landet. Så saken er: Har du ikkje ein trygg foringsplass, bør du ikkje fore. For då legg du indirekte ut mat til kattane.

Kjell Mork Soot (06.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Foring av fuglar

Kjell kommer med et viktig poeng. Katter er knyttet til mennesker, og foringsplasser er det samme... Jeg antar at mange huskatter har gode dager i disse tider. Opp gjennom årene har jeg hatt foringsplass på mange lokaliteter, og jeg kan ikke huske at noen ikke har hatt besøk av katter - og det er vel gjerne normen for alle som forer fugler.

Her er en liten artikkel jeg googlet fram om temaet:

www.the-scoop-on-wild-birds-and-feeders.com

Vi bør definitivt ikke fore fuglene uten å ha foringsplassen under oppsikt! Det er tross alt fuglene som skal få mat, ikke kattene.

Frode Falkenberg (06.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Foring av fuglar

Vedr sultne Stokkender

Ref tv-innslag/NRK Rogaland "skrubbsultne ender"

Der kom det frem et "hjertesukk" fra fugleforerene om at de ikke greier å gi ut nok brødbiter .

Hva med Solsikkefrø? Da er det mange som kanskje får litt og noe som er mer næringsrikt enn brødbiter?

Engasjerer lokale NOF,ere seg i "foringshjelp"?

Ifbm fugler i nød, ( ref tv-innslag/lokalsending fra Kristiansand?)

så vi at Viltnemda valgte å skyte en svane som "satt fast i isen" grunnet foring?

Blir NOF lokalt kontaktet av kommune/viltnemd ang vurdering av slike situasjoner?

Eksisterer det samarbeide mellom de kommunale viltnemdene og NOF, s lokallag ang den kritiske situasjon som nå også er for vannfugler som ender/svaner? Både mht mattilgang, vurderinger av skader/avlivinger, isforhold mm?

Hva mener de lokale NOF-lagene og NOF sentralt om dette??

Bekymret fuglevenn

(13.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Foring av fuglar

Ja, og unngå foringsplass ved hushjørner eller ved vintergrønne busker. Er det mye snø, så fjern fotsporene til og fra foringsplassen - de bruker kattene til å nærme seg og evt skjule seg ved foringsplassen når det er mye snø. De store mengdene snø vi har nå på kysten har tydeligvis redusert kattenes virkeområde. Ingen kattespor rundt foringsplassen hos meg. Når det gjelder hvorfor NOF utelater katter når de kommenterer fugleforing, så er dette litt besynderlig. NOF har nettopp uttalt at man ønsker å fjerne katter. Da er det ikke vits i å unnlate å nevne arten lenger. NOF har nå tatt et meget klart standpunkt i denne saken, så det er ikke vits i å være diskret om dette for å skåne enkelte NOF'ere!

Tore Michaelsen (07.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Katt og fôring

Et par triks som har fungert godt her hos oss:

1. La katten være ute på natta og inne på dagen så reduseres fugletapet på fôringsstedet til et minimum

2. Fjern alt av lavere vegetasjon ved fôringsplassen slik at katten ikke har noe sted å gjemme seg

Rune Aae (06.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Vekk fra katten

Etter å ha vært plaget av katter som lurte på foringsplassen begynte jeg å kaste brødbitene og frøene oppå garasjetaket. Der har de hatt fred siden og mange flere fugler kom for å spise.

Spurven (06.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Tiltak mot fugledrap på foringsplass

Noko så banalt som eit gjerde rundt foringsplassen i foringssesongen, kan hindre mange overraskelsesangrep frå katt. Gjerdet bør vere nærmare 1 meter høgt og tett ved bakken. Foringsplassen bør elles vere heilt fri for busker og anna som katten kan gøyme seg i, etter eventuelt å ha klatra over gjerdet.

Eg veit at det finst apparat som produserer ultralyd som skræmer vekk kattar og som fuglane ikkje kan høyre. Kunnskapen min om dette er begrensa. Er det nokon som har kjennskap til dette ? Finst her apparat som kan gjere nytte ved foringsplass?

Kjell Mork Soot (07.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hagefugltellingen og media

Har fora fuglene i årevis og har hatt minimalt med predasjon fra katter. Har alltid lagt vekt på å skape gode og oversiktlige foringsplasser. For noen år siden hadde jeg problem med en enkeltkatt og løsningen ble da og inngjerde foringsplassen, fuglene følte seg raskt trygge.

I forbindelse med hagefugletellingen vil jeg oppfordre NOF lokal og fylkeslag om å tipse lokal pressa. Dette er en glimrende anledning å synliggjøre foreningen på. Fugleforing er populært, I Norge kjøpes det seks millioner kilo solsikke hvert år så det burde være stort potensial for å få flere til å delta på hagefugltellinga. For å få flest mulig deltagere er det derfor viktig å bruke media aktivt.

Ikkje gløym fuglane i vinter

www.nordhordland.no

Mild vinter gir nye fuglearter

www.bt.no

Anders Bjordal (08.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ro er like viktig som mat

Etter en rundtur på Jæren i dag er det forstemmende å se hvor lite hensyn mange tar til fuglelivet nå i kulda. Hvor vidt det er hensynsløshet eller bare manglende forståelse som gjør at mange skremmer fuglene unødig i kulda, skal være usagt. PÅ siste innlegg i blog'en til Revtangen Ornitologiske Stasjon kan du lese en situasjonsrapport fra et av landets viktigste fugleområder, som er heller lite lystelig.

http://revtangen.blogspot.com/

Alf Tore Mjøs (10.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Ro er like viktig som mat

NOF bør gå ut med informasjon om dette i media!

Apropo NOF,s rolle i det "offentlige rom"!

Cathy

(10.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Lite fugl på foringsplassen

Hei fuglevenner!

Jag har brukt tre foringsautomater + meiseboller siden medio november hent opp i trær i hagen. Antall fugler og arter økte jevnt frem mot jul. Gulvspurv, gråspurv, kjøttmeis, blåmeis, gjerdesmett, svarttrost, skjære, rødstrupe og svært mye grønnfink. Jeg vil tro at det kan ha vært 50 – 100 fugl innom pr. dag.

Nå etter 3 uker med kulde ned mot minus 25 grader og snødekke er det svært lite fugl på foringsplassen. Kun en rødstrupe, en svart trost og noen kjøttmeis. Jeg har ikke sett noen døde fugler og er ikke plaget med katter. Rovfugl har jeg observert kun en gang ved foringsplassen; men det er godt med skjulesteder for småfuglene i busker like ved.

Nå lurer jeg på årsaken, er det sykdom, kulde eller trekker de ut mot kysten og litt færre kuldegrader? Noen som vet svaret?

Frode Larsen, Arna i Bergen

Frode Larsen (11.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Lite fugl på foringsplassen

Hei, Frode. Jeg har opplevd akkurat det samme som deg. Bor ved kysten i Østfold. Rett etter jul var det kjempeaktivitet ved alle våre tre foringsplasser i hagen. Så ble det for ca 10 dager siden helt slutt, bare noen gulspurtv og en nøtteskrike å se. Ikke engang kjøttmeisen kommer til foringsplassen lenger. Vi kan ikke se mye katter og heller ikke rovfugl i nærheten.

Trine (18.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble By-endene trenger også foring

Ref distrikssendig fra Rogaland ikveld så fremkomer det at det er svært vanskelige levevilkår for by-endene grunnet kulde og matmangel.

Det samme problemet er ganske sikkert flere steder i vårt vinterkalde land akurat nå.

Er dette en sak lokale NOF,ere engasjerer seg i mht å få til organsisering av forutsigbar foring og vurdering/oppfølging av forkommne/forfrosne ender? Lokale "syke/varmestuer" mm?

Cathy

(11.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble fuglemating/rotter

Bor i et rolig område i Bergen, og har gitt fuglene mat, som havregryn og smuler. Desverre dukket det opp en liten rotte,som også var sulten. Har noen et råd om alternativ mating til fuglene?Rottene klarer jeg bare ikke.Hilsen fugle glad mann.

Gunnar (13.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hjelpeaksjon for svanene i Bergensområdet januar 2011

NOF Hordaland har satt igang en flott foringsaksjon for å hjelpe svaner og ender gjennom den strenge vinterkulda vi også i år opplever. De har også satt opp skilter i regi av NOF hvor de oppfordrer publikum til å fore svaner og ender.

Det er mange andre steder også i landet hvor svaner og ender har vanskelig levevilkår nå og hvor det observeres utsultede fugler. Både i Oslo ved Akerselva og i andre byer så er det observert utsultede og skadede ender, hvorfor engasjerer ikke lokale NOF-lag seg andre steder i slik foringshjelp og hjelp overfor skadede fugler?

Er det andre lokale NOF-lag som viser samme engasjement?

Petter S (18.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hjelpeaksjon for svanene i Bergensområdet januar 2011

Den organiserte foringsaksjonen for sangsvane i Fana som har vert gjennomført siden nyttår har vert velykket, Vi for gratis brød hos Martens bakeri. Etter at det ble satt opp skilt og oppfordring i media om å fore svanene er det også flere andre i nærområdet som mater fuglene.

NOF Hordaland har også opprettet en egen foringsblogg: www.fuglar.no

Å fore sangsvaner og gjess med brød bør være verdt et forsøk. Sangsvanene i fana har tatt til seg brød, jeg har også forsøkt å fore en flokk med en grågjess i nærheten, men desverre har de ikke tatt til seg noe brød, fuglene var i dårlig form, jeg kom 5 meter fra fuglene når det var snø, de spiste salat som jeg hadde med, men brød hadde de ingen forståelse for.

I vår gjennomførte SNO en vellykket aksjon for utsultede sangsvaner på jæren:

www.naturoppsyn.no

Mating av fugl om vinteren bør være en meget god sak å profilere forenigen på. Nå til helga er det hagefugltelling, og vil nok en gang oppfordre NOF lokal og fylkeslag om å tipse lokal media.

Anders Bjordal (24.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Apropo "Ta vare på fuglene i bymiljøet"

NOF Stavanger lokallag har lagd et flott høringsnotat ifbm

Stavanger Kommunes handlingsplan for vern av biologisk mangfold.

Dette må være et godt eksempel til etterfølgelse for andre lokale

NOF-lag versus respektive kommuner!

Cathy (26.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Bør Kråker og måker mates?

Jeg er helt med på det å mate småfgler, men når enkelte hiver ut på bøttevis med brødrester som trekker til seg måker og kråker i hopetall da har matingen gått for langt etter min mening.. I tilegg fører denne overforingen som for øvrig finner sted i et boligfelt til at rotter dukker opp, og stor forurensning for andre naboer da fuglene driter over alt! Hage, lekeplasser, og biler trenger storrengjøring hver vår etter disse fuglene har hatt tilholdsted her.

lei nabo i vest (27.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble foringsplass for småfugler.Håp om svar fra eksperter.

Observerer her i ålesund: Størst trafikk i sommerhalvåret, lite når det er kaldt og snø. Solsikkefrø er livretten, korn blir liggende igjen. Meiseboller henger hele vinteren, blir nesten ikke rørt. Julenek er bare til pynt, moderne fugler søker ikke fuglenek.

Hans Erik Bull Enger (12.02.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble gqyrLSYj

Jahaja, jeg ser at den billigste er grtias. Hvilke kriterier er det som brukes for e5 avgjf8re hvilken som er billigst ? Er det vekt, spiser han for mye, har han liten tiss, stor mage, er han tjukk i pappen ? Hmmmm Det me5 ve6re han med mest penger for da er det ingenting annet som betyr noe .

HEsFxVWfBTXVcPgGde (18.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Bør jeg fòre småfugl når jeg har en jaktlysten katt?

Hver vinter, når småfuglen sitter på gjerdet og ser mot kjøkkenet, eller "banker" på vinduet mitt, spør jeg meg om dette. Katten jeg har er glad i å jakte fanger både rotter, mus og fugl fra tid til annen. Hun har katteluke og går ut og inn som hun vil, og blir veldig masete om jeg stenger henne inne. Stort sett har jeg avstått fra å gi fuglene mat, siden det er stor fare for at noen kan bli fanget. Noen ganger har jeg begrenset fôringen til akkurat den perioden det er snø og kaldt (som jo ikke er så lenge her på Vestlandet). Hva råder eksperten til, fôring hele vinteren, foring i kaldeste perioder eller ingen fôring?

(04.12.2016)

Ny kommentarSvar på denne