Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Kommentarer til «Artsobservasjoner passerer 3 millioner»

Kommentarer til «Artsobservasjoner passerer 3 millioner»

Ei kanadagås fra Orrevatnet på Jæren fikk æren av å bli registrering nummer 3 millioner i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner! Med ni millioner treff fra 16 000 unike IP-adresser bare i september 2009 er Artsobservasjoner for alvor i ferd med å skape folkelig engasjement rundt kartlegging av biologisk mangfold.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Hvem eier artsobservasjoner ?

Jeg har noen spørsmål jeg ønsker svar på:

1. Hvem eier observasjonene som jeg legger inn feks fugl ?

2. Må jeg legge ved gps-koordinater ved feks ringmerking av rødlista rovfugl ?

3. Har LRSK,kommunen,fylkesmannen og DN tilgang til mine observasjoner og ringmerking av rødlista rovfugl ?

4. Kan ringmerkingsentralen levere ut mine ringmerking av rødlista rovfugl ?

Grunnen til at jeg spør om dette er at jeg har opplevd folk som jobber i LRSK i et fylke har kommet å forstyrret under hekking(kongeørn) og der ble det desverre ikke noe videre hekking.

Sånne ting gjør meg jævla forbanna,derfor begynner jeg å miste interessen for å legge inn observasjoer og ringmerke rovfugl.

Jeg håper noen kan svare på mine spørsmål.

Nissen (08.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hvem eier artsobservasjoner ?

Premissene for datahåndtering og eierskap i Artsobservasjoner ligger lenket opp fra forsiden av www.artsobservasjoner.no/. Jeg anbefaler alle å lese denne teksten.

Når det gjelder LRSK sin rolle i Rapportsystemet for fugler, så er det slik i dag at komiteene har tilgang til alle data innenfor sitt rapportområde. LRSK og NOF jobber med å ferdigstille egne retningslinjer for LRSK sitt arbeid. Denne prosessen håper vi å avslutte i løpet av januar, slik at sentralstyret kan behandle forslaget på sitt møte i midten av februar. Retningslinjene vil blant annet inneholde anbefalinger for hvordan sensitive data skal håndteres, alt selvsagt innenfor offentlighetslovens rammer.

Frode Falkenberg (11.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ringmerking

Jeg kan svare på et par av spørsmålene dine. Men først: jeg skjønner ikke hvorfor du blander ringmerking og ringmerkingsdata inn i en debatt om bruken av data fra Artsobservasjoner. Det finnes ingen kobling mellom Ringmerkingssentralen/Stavanger Museum og Artsobservasjoner/Artsdatabanken, og ringmerkingsdata blir ikke gjort tilgjengelig for andre gjennom Artsobservasjoner/Artskart, dersom du ikke selv velger å rapportere dine ringmerkinger i Artsobservasjoner. Det er i så fall en frivillig sak.

Dersom du ringmerker rødlistede rovfugl, vil det være et krav at lokaliteten skal oppgis med sekssifrede koordinater (grader, minutter, sekunder). Dette er et krav som er innført av DN.

Hvor vidt LRSK, kommune, fylkesmann og DN har tilgang på dine data, er avhengig av hvor du rapporterer dem. Ringmerkingsdata oppbavares på Stavanger Museum, og leveres kun ut til prosjekter som har en god faglig begrunnelse for å be om data. Når det gjelder kongeørn og andre rødlistede rovfugl, vil ringmerkingssentralen be DN om godkjennelse av prosjektet før data blir utlevert. Når det gjelder spørsmålet om hvem som har tilgang på ringmerkingsdata om rødlistede rovdugl, så vil det være ringmerkingssentralen og DN, og eventuelt andre prosjekter der DN gir sin tilslutning til at data kan utleveres. Fylkesmann, kommune, og LRSK har ikke innsyn i ringmerkingsbasen uten videre. Men ringmerkingsdata kan bli brukt til å oppgradere fylkesmannens viltkart, etter godkjenning fra DN.

Mvh,

Alf Tore Mjøs, Stavanger Museum (09.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble ySfXyGetEeERHvhPyZF

hihi. er se5 gf8y e5 lese bloggen din vet hvor jeg kan titte innom for e5 kunne tkkere pe5 smilebe5ndet om jeg skulle trenge det

qFbJfGkhvNyLlSRs (18.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne