Forsiden
Du er her: Forsiden > Internasjonalt > Kommentarer til «EUs landbruk truer kulturlandskapets fugler»

Kommentarer til «EUs landbruk truer kulturlandskapets fugler»

Norge er ikke alene om å slite med å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. De siste tallene som er lagt fram om bestandsutviklingen til kulturlandskapets fugler innenfor EU viser at unionens landbrukspolitikk er totalt uegnet til å ta vare på det mangfoldet man har vedtatt å bevare!

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Østeuropeisk naturarv

Det er mildt sagt bekymringsverdig å sitte her til lands å betrakte Vest-Europas generelt dårlige innflytelse på de store regionene i øst. Skal Øst-Europas naturskatter ofres på EUs alter? Slik jeg oppfatter vil store deler av disse områdene gjerne fungere nærmest som "reservater" m.h.t. vesteuropeiske kulturlandskaper (som ikke allerede ligger under asfalt). I en ideell fremtid med hensynskrevende og naturlig jordbruk ville f.eks. fuglearter hypotetisk sett sakte kunne spre seg i områder hvor de tidligere ble fortrengt... Utopia? Det ser nok engang ut til at EU velger strategier som snarere dreper enn redder Europas naturmangfold.

Kjell (04.12.2008)

Ny kommentarSvar på denne