Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

SandsvaleGjør en innsats for sandsvala! (16.05.2018)

Sandsvale er en rødlistet fugleart, med påvist tilbakegang i flere europeiske land, inkludert Norge. Selv om årsakene til denne begredelige situasjonen er flere, der forhold i overvintringsområdene sør for Sahara spiller inn, er beskyttelse av kjente hekkeplasser her hjemme viktig.

Les mer
HubroEU vurderer forbud mot blyammunisjon – hva gjør Norge? (19.03.2018)

Den 5. mars i år sendte NOF en forespørsel til regjeringen om utfasing av blyammunisjon ved all form for jakt. Etter at EU har satt i gang prosesser for å hindre spredningen av bly, samtidig som det er kommet nye undersøkelser som dokumenterer skadevirkningene på bl.a. kongeørn, er handling påkrevd.

Les mer
KongeørnKongeørna nok en gang under angrep på Stortinget (09.03.2018)

I et representantforslag fra Senterpartiet som skal behandles i Stortingets energi- og miljøkomité i april foreslås en rekke endringer i rovviltpolitikken. Et av forslagene omhandler kongeørn. Her blir det foreslått å åpne for felling av kongeørn forut for skade, og uten at det foreligger en akutt skadesituasjon.

Les mer
Toppskarv (Foto: Oddvar Heggøy)NOF ber om at IBAer prioriteres høyt i videre marint vern (08.02.2018)

I Norge er kun 2,6 prosent av territorialfarvannet vernet. Av havområdene utenfor territorialfarvannet er kun 1,3 prosent beskyttet. Skal man beskytte havene og livet der, må dette vernet økes. Heldigvis ser det ut til å være politisk vilje til dette, og IBAer (Important Bird and Biodiversity Areas) må gis prioritet.

Les mer
ÆrfuglBehold forvaltningen av jaktbare viltarter under Klima- og miljødepartementet (25.01.2018)

I et brev har NOF anmodet regjeringen om å omgjøre beslutningen om å flytte forvaltningsansvaret for jaktbare viltressurser fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Landbruks- og matdepartementet (LMD). Ansvaret for norske fugle- og dyrearter må miljøforvaltningen ha!

Les mer
SnøugleNOF ut mot planlagt gigantisk vindkraftverk i Finnmark (03.01.2018)

Planen om bygging av Davvi vindkraftverk i Finnmark er kontroversielt. En realisering av vindkraftverket vil legge beslag på hele 78 kvadratkilometer mellom Lebesby og Tana i øst og Porsanger i vest. Opptil 267 vindturbiner med veiforbindelser vil forandre en av Norges største villmarker til et industriområde.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International