Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

KongeørnKongeørn i Trøndelag: Kva er feil? (18.10.2019)

NOF takkar for innspel frå forskarar frå NINA, NMBU og NIBIO med merknader til NOFs nettoppslag om kongeørn som skadevaldar i Trøndelag. Vi ynskjer å kommentere ein del av innspela, mellom anna på bestandstettleik av kongeørn i Trøndelag versus resten av landet, og arten si rolle i høve til andre tapsårsaker.

Les mer
KongeørnFeil fra NOF om kongeørntap (17.10.2019)

Norsk Ornitologisk Forening er normalt en god kunnskapsleverandør når det gjelder fuglebestandene i Norge. Dessverre kommer Alv Ottar Folkestad med en rekke feilaktige påstander i sitt innlegg om «Særtrønderske kongeørner» publisert 14.09.2019 på NOF sine nettsider.

Les mer
KongeørnOppfølging av NOFs klage til Bernkonvensjonen om nødrett: To skritt frem og ett tilbake (14.10.2019)

Klima- og miljødirektoratet (KLD) har nylig hatt ute en høring om rovviltforvaltningen i Norge. For NOF er det knyttet betydelig spenning til et felt vi har fulgt tett, nemlig bestemmelsene rundt mulighetene til å avlive rovfugler under påskudd av nødrett. Vi har tidligere klaget myndighetene inn for Bernkonvensjonen, og departementet tar nå grep de mener skal få norsk lov på linje med konvensjonen.

Les mer
BjørkefinkForslag til ny viltforskrift skuffer (14.10.2019)

Norge har allerede en skadefellingsforskrift som tillater skadefelling av flere fugler og dyr uten formell tillatelse fra det offentlige. NOF har dessuten erfaringer med at kommunene ikke makter å håndheve dagens regelverk hensiktsmessig. Dersom Miljødirektoratets forslag til ny viltforskrift vedtas kan det gå fra vondt til verre.

Les mer
GjøkStatsbudsjettet 2020: Vi forventer mer – naturen kan ikke vente! (08.10.2019)

Vi nærmer oss 2020. Året er av mange kalt et «superår» for natur- og klimaarbeidet, for da løper tiden ut for lovnader om å stanse tapet av naturmangfold og verne havområder. I tillegg skal klimaforpliktelser oppfylles. Det glemte tydeligvis regjeringen når de utarbeidet statsbudsjettet.

Les mer
ÆrfuglIngen grunn til å skyte ærfugler ved oppdrettsanlegg! (03.10.2019)

I et brev til fiskeriminister Harald T. Nesvik og klima- og miljøminister Ola Elvestuen ber NOF og Naturvernforbundet om at mulighetene til å skyte sjøfugler ved oppdrettsanlegg stanses. Problemstillingen er aktualisert av at Miljødirektoratet i ny viltforskrift foreslår at kommunene fortsatt skal kunne gi tillatelser til å avlive den rødlista ærfuglen, og at svartbak og gråmåke kan felles uten søknad.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International