Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

Toppskarv (Foto: Oddvar Heggøy)NOF ber om at IBAer prioriteres høyt i videre marint vern (08.02.2018)

I Norge er kun 2,6 prosent av territorialfarvannet er vernet. Av havområdene utenfor territorialfarvannet er kun 1,3 prosent beskyttet. Skal man beskytte havene og livet der, må dette vernet økes. Heldigvis ser det ut til å være politisk vilje til dette, og IBAer (Important Bird and Biodiversity Areas) må gis prioritet.

Les mer
ÆrfuglBehold forvaltningen av jaktbare viltarter under Klima- og miljødepartementet (25.01.2018)

I et brev har NOF anmodet regjeringen om å omgjøre beslutningen om å flytte forvaltningsansvaret for jaktbare viltressurser fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Landbruks- og matdepartementet (LMD). Ansvaret for norske fugle- og dyrearter må miljøforvaltningen ha!

Les mer
SnøugleNOF ut mot planlagt gigantisk vindkraftverk i Finnmark (03.01.2018)

Planen om bygging av Davvi vindkraftverk i Finnmark er kontroversielt. En realisering av vindkraftverket vil legge beslag på hele 78 kvadratkilometer mellom Lebesby og Tana i øst og Porsanger i vest. Opptil 267 vindturbiner med veiforbindelser vil forandre en av Norges største villmarker til et industriområde.

Les mer
SnøugleKrykkje og snøugle med på global rødliste (12.12.2017)

En ny versjon av den globale rødlista for fugler ble lansert i dag. To norske hekkefugler gjør sitt inntog på lista: krykkje og snøugle. Det er kraftig bestandsnedgang som er bakgrunnen for rødlistingen av begge arter, og totalt omfatter nå den globale rødlista 25 arter som regelmessig forekommer i Norge.

Les mer
LundeForslag til statsbudsjettet 2018: Regjeringen må holde sine løfter! (13.10.2017)

Forslaget til neste års statsbudsjett er lagt frem, og den norske miljøbevegelsen er skuffet. Opposisjonen på Stortinget må hente frem grønnsåpa, for forslaget tar ikke utfordringene for norsk natur på alvor. Regjeringen må holde egne løfter, og levere bevilgningene vi trenger for å motvirke tap av naturområder og arter.

Les mer
VipeStans nydyrking av myr! (11.10.2017)

Landbruks- og matdepartementet har nylig avsluttet en høring om et forbud om å nydyrke myr. NOF har svart på denne høringen, og har vi er svært skeptisk til en skissert dispensasjonsordning fra et generelt forbud. Myr og restareal i landbrukets kulturlandskap er særdeles viktig for fugler, mange av dem allerede truet.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International