Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

Lappspurv hannHardangervidda IBA: En smak av Arktis i Sør-Norge (19.06.2017)

Mye av Hardangervidda IBA er vernet. I 1981 ble Nordens største nasjonalpark etablert, noe som skulle hjelpe til å bevare et unikt og storslagent fjellområde sør i landet. Dessverre betyr det ikke at de siste tiårene har vært uten problemer for fuglene som lever der.

Les mer
ÆrfuglBer norske kommuner stanse bruken av vannscootere (15.06.2017)

NOF sendte nylig brev til samtlige norske kommuner der vi ber om at kjøring med vannscooter forbys eller reguleres svært strengt. Hensynet til sårbart fugleliv ligger bak appellen. Når staten svikter, må kommunene skjerme naturen for de groveste tilfellene av forstyrrelser.

Les mer
RødstrupeTa hensyn til fuglene i hekketiden! (03.05.2017)

I disse dager kommer mange titalls millioner fugler hjem til Norge igjen, etter å ha overvintret i varmere land. Nå bygger de reir for å få fram nye generasjoner fugler i vårt vidstrakte land. NOF og Dyrevernalliansen samarbeider med informasjon for å sikre hekkefuglene gode vilkår.

Les mer
TiurRikt fugleliv i friskmeldt skog? (24.04.2017)

Skog, skogbruk og skogvern er omdiskuterte temaer. Mange har meninger om skogen og hvordan vi kan utnytte de fornybare ressursene den representerer. Bruk av skogen har i høyeste grad konsekvenser for fuglelivet. Det må få fokus hos våre folkevalgte, som proklamerer sine planer for skogen med høy og klar røst for tiden.

Les mer
StorskarvSaltstraumen og Skjerstadfjorden IBA - Naturperle og fugleeldorado (11.04.2017)

Hver måned fremover vil NOF presentere et norsk IBA (Important Bird and Biodiversity Area). Hvert IBA har sine unike naturkvaliteter og utfordringer, og våre voktere overvåker områdene for å beskytte dem. Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA er et viktig område for store mengder våtmarksfugler.

Les mer
LundeGi din støtte til Norges viktigste fugleområder! (31.03.2017)

Mange er med god grunn bekymret for fallende fuglebestander. NOF samarbeider med Birdlife International om å bedre forholdene for alle fugler i Norge, men vi må prioritere sikring av de viktigste bestandene først. Gjennom IBA-konseptet har vi redskapene, men vi trenger flere menneskelige og økonomiske ressurser. Derfor inviteres du til å bidra!

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International