Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

smålomVindkraftprosjektene som må stoppes (16.01.2020)

At norsk vindkraftutbygging har gått på tvers av store naturverdier er synlig for de fleste, selv for myndighetene. Nå ønsker de å stramme inn. Men allerede konsesjonsgitte anlegg som er i konflikt med viktige naturverdier og internasjonale forpliktelser, må stanses etter energilovens § 10-4, eller ikke gis utsatt igangsettelsesfrist.

Les mer
FjellvåkVindkraft i stor konflikt med naturområder som omfattes av Emerald Network (10.01.2020)

Nettverket av naturområder i Emerald Network («smaragd-nettverket») skal sikre leveområdene for dyr og planter, og er underlagt Bernkonvensjonen. En gjennomgang av norske Emerald Network-områder viser at en rekke av dem er berørte av vindkraftkonsesjoner der det foregår prosesser rundt søknader om utsatt igangsettelsesfrist. De må reddes!

Les mer
MakrellterneFiske etter leppefisk – nok en trussel mot sjøfuglene (08.01.2020)

Leppefisk har blitt ett av oppdrettsnæringens våpen mot lakselus, og det foregår derfor en omfattende fangst av slike. Samtidig går sjøfuglbestandene ned, og handlingsplanen for sjøfugler har så langt uteblitt. Fisket etter leppefisk må også ettergås i sømmene i jakten på tiltak (og mottiltak) for å få sjøfuglbestandene til å øke.

Les mer
SangsvaneSvanetelling førstkommende helg! (06.01.2020)

Helgen 11.-12. januar 2020 er tiden inne for å telle overvintrende sangsvaner og dvergsvaner i Europa. Tellingen organiseres hvert femte år, og resultatene brukes til å se nærmere på artenes utbredelse, habitatbruk og hekkesuksess. NOF håper at så mange som mulig kan være med å registrere svaner denne helgen.

Les mer
havelleFra Tanamunningen til Ramsar - internasjonal overvåking av mudringsplaner nødvendig (10.12.2019)

NOF har siden 2016 engasjert seg mot planene om en omfattende mudring i Tanamunningen naturreservat og Ramsar-område. Tusenvis av våtmarks- og sjøfugler er tidvis samlet i reservatet. Planene er såpass alvorlig at NOF har valgt å informere Ramsarkonvensjonen om situasjonen.

Les mer
HavørnKrever at forlenget konsesjon til Smøla vindkraftverk trekkes tilbake (03.12.2019)

Et av de mest omdiskuterte og største feilstegene i norsk vindkraftutbygging – Smøla vindkraftverk – er gitt forlenget konsesjonsperiode uten at saken er sendt på høring. Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Den Norske Turistforening krever at tillatelsen blir trukket tilbake.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International