Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

RødstrupeSneglefart for naturvernet mens verden raser videre (08.10.2018)

Storstilte planer for nedbygging av våre mest villmarksprega områder med vindkraft. Forringelse av våtmarksområder og andre viktige naturareal i kommunene. Man kunne forvente at regjeringen hadde et forslag til statsbudsjett full av plaster for en blødende natur; om ikke annet! Det har den ikke.

Les mer
HubroUthulingen av naturmangfoldloven må stanses! (19.09.2018)

Selv om naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009, så er det fortsatt uenigheter og uklarheter rundt hvor store begrensninger loven egentlig setter for forvaltningens såkalte frie skjønn. Etter regjeringsskiftet i 2013 har det vært en uttalt politikk at det lokale selvstyret skal veie tungt i arealsaker. En vei på Karmøy har nå satt problemstillingen på dagsordenen.

Les mer
VandrefalkStrengere lovverk for handel med truede arter (05.09.2018)

Fra 1. juli i år gjelder en ny og strengere CITES-forskrift om innførsel, utførsel og besittelse av truede arter av vill fauna og flora. Den nye forskriften er en innstramming av lovverket, og blant annet er strafferammene for handel med truede arter økt. NOF mener at den nye forskriften er en god nyhet for norsk natur.

Les mer
FasanForbudt med utsetting av tamender for jakt - men fasaner og rapphøns går en kald vinter i møte (22.08.2018)

Nå er det definitivt forbudt å sette ut tamme stokkender til jaktformål, og NOFs kamp er kronet med seier! Men forvaltningen møter seg selv i døra når de samtidig tillater å sette ut fasaner og rapphøner. Dette er fugler som bokstavelig talt presses ut i kulda, i strid med både dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven.

Les mer
LirypeHastverk med vindkraft (21.08.2018)

Regjeringen ønsker å bygge ut mer fornybar energi. Ikke minst ønsker de flere vindkraftanlegg i fjell og utmark. Gjennom et overordnet prosjekt kalt «Nasjonal ramme for vindkraft» beredes grunnen for naturinngrep vi ikke har sett maken til i Norge tidligere.

Les mer
FiskemåkeDrager eller måker på taket? (19.07.2018)

Du har garantert sett dem: alle dragene på hustakene. Formet som rovfugler, dansende frem og tilbake i vinden. Hensikten er å skremme fugler fra å hekke, og da særlig måker og terner. Men er det greit å forsøke og fortrenge rødlistede arter fra hekkeplassene sine på denne måten?

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International