Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

linerleJordbruksmeldingen glemmer fuglene (09.02.2017)

I mars skal Stortinget behandle regjeringens jordbruksmelding. Norge og Europa står overfor et veiskille. Skal ønske om en effektiv og internasjonal konkurransedyktig matproduksjon dominere målene for sektoren, eller skal vi ha et landbruk som også tar hensyn til naturverdier og fugleliv?

Les mer
TjeldTjelden - fjæras skravlebøtte (02.02.2017)

I dag markerer vi verdens våtmarksdag, og det er ingen ubetydelighet vi feirer. For mennesket er sunne og mest mulig intakte våtmarker en avgjørende ressurs. Vannrensing, vannregulering, matproduksjon og karbonlagring er blant økosystemtjenestene de leverer, for ikke å glemme gode naturopplevelser. For den folkekjære tjelden er våtmarksområdene i fjæra mest av alt et gedigent matfat.

Les mer
SanglerkeMot en bedre fremtid for Europas fugler? (31.01.2017)

EUs jordbrukspolitikk trenger en ny kurs. Det mener Birdlife International, som krever en kraftig omlegging i subsidiebruken til fordel for et mer miljøvennlig jordbruk. Ikke bare er det nødvendig for å sikre et rikt mangfold av planter, insekter, fugler og andre dyr i det europeiske kulturlandskapet, men også for å legge til rette for sikker matproduksjon i samspill med økosystemene.

Les mer
HønsehaukNOF melder Norge inn for Bernkonvensjonen (20.01.2017)

Norske myndigheter forspilte denne høsten muligheten til å rette opp egne forglemmelser i utformingen av en paragraf om nødverge ved angrep av rovvilt i naturmangfoldloven. Svekket rettsikkerhet for hønsehauk og andre rovfugler er resultatet. NOF mener dette bryter med Bernkonvensjonen, som beskytter ville europeiske arter og deres naturlige leveområder.

Les mer
LomviSøte drops (og bitre piller) i 2016 (21.12.2016)

2016 var et spennende år for norsk fuglevern, og mye kan trekkes frem, også av positive beslutninger. Det gir oss motivasjon til å gå løs på 2017 med forhåpninger. Utfordringer har det heller ikke manglet på, og NOF har måttet brette opp ermene på vegne av blant annet kongeørn og dverggås.

Les mer
HavelleNye jakttider tar ikke rødlista på alvor (20.12.2016)

NOF synes det er svært skuffende og oppsiktsvekkende at rypejakta ikke får noen begrensninger når nye jakttider nå er fastsatt av Miljødirektoratet. At svartand og ærfugl fortsatt er jaktbare er også uakseptabelt. På pluss-siden noterer vi oss bl.a. at gråmåke, svartbak og havelle ikke lenger skal være jaktbare arter.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International