Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

StorskarvLenvik kommune avviser oppdrettsanleggs ønske om å skyte sjøfugler (16.02.2019)

Norway Royal Salmons søkte nylig Lenvik kommune om fellingstillatelse på skarv. Klokelig anbefalte kommunes administrasjon å avvise søknaden, noe politikerne torsdag 14. februar sa seg enig i. NOF mener avgjørelsen må få videre konsekvenser, og at oppdrettsnæringens skyting av sjøfugler må stanses i sin helhet.

Les mer
HubroVindkraftverk på Innvordfjellet i Flatanger kommune påklages til Sivilombudsmannen (04.02.2019)

Norges Naturvernforbund (NNV) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har sendt Sivilombudsmannen en klage på vedtak om konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk i Trøndelag. Vi mener konsesjonen må trekkes tilbake for å ivareta flere par med hubro i området, og påpeker også slett behandling av naturmangfoldloven.

Les mer
EnkeltbekkasinVerdens våtmarksdag 2. februar: Våtmarkene – en del av klimaløsningen (02.02.2019)

I norske myrer ligger det enorme mengder klimagasser. Myra alene lagrer rundt 3500 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenligning var de totale norske utslippene i 2017 på 52,7 millioner tonn. Ved å bevare våtmark bevarer vi artsmangfoldet og fuglelivet som finnes der – samtidig som vi bremser klimaendringene.

Les mer
DvergloStop the violations at Tyrifjorden wetland system IBA and Ramsar-site (24.01.2019)

For decades, BirdLife Norway (Norsk Ornitologisk Forening - NOF) has fought against plans that would have a negative impact upon the Tyrifjorden wetland system, and we ask you now to make a last-minute direct appeal to the Norwegian government. National and international conventions for nature conservation are not compatible with a dual-track railway line and a dual carriageway!

Les mer
GråmåkeNOF påklager skadefellingstillatelse i Levanger kommune (12.12.2018)

Skogn Maritime Forening har etter søknad fått innvilget fellingstillatelse på fire måker (gråmåke og/eller svartbak) ved Holsand i Levanger. NOF mener vilkårene i skadefellingsforskriften ikke er oppfylt, og reagerer på at kommunen gir tillatelse til skyting på et sviktende grunnlag.

Les mer
HorndykkerBedre oppfølging av handlingsplan for horndykker nødvendig (04.12.2018)

Etter at handlingsplanen for horndykker kom i 2009, har det som en direkte oppfølging av denne blitt gjennomført kartlegging og overvåking av arten i flere delområder i landet. Handlingsplanen skulle evalueres etter en ny totalkartlegging av arten i Norge som ble planlagt i 2014. Dette har uteblitt, og imens stuper bestanden.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International