Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

LundeForslag til statsbudsjettet 2018: Regjeringen må holde sine løfter! (13.10.2017)

Forslaget til neste års statsbudsjett er lagt frem, og den norske miljøbevegelsen er skuffet. Opposisjonen på Stortinget må hente frem grønnsåpa, for forslaget tar ikke utfordringene for norsk natur på alvor. Regjeringen må holde egne løfter, og levere bevilgningene vi trenger for å motvirke tap av naturområder og arter.

Les mer
VipeStans nydyrking av myr! (11.10.2017)

Landbruks- og matdepartementet har nylig avsluttet en høring om et forbud om å nydyrke myr. NOF har svart på denne høringen, og har vi er svært skeptisk til en skissert dispensasjonsordning fra et generelt forbud. Myr og restareal i landbrukets kulturlandskap er særdeles viktig for fugler, mange av dem allerede truet.

Les mer
StorskarvSkuddpremie på storskarv – trenger vi virkelig det? (19.09.2017)

Debatten raser rundt storskarv i Mjøsa, og om arten har rett til fisken der. Svaret på det er åpenbart: det har den. Når lokale fiskeforeninger utlover skuddpremie på storskarv og laksand i Mjøsa, uten hjemmel i enkeltvedtak eller forskrift, må NOF reagere.

Les mer
Kongeørn20 000 underskrifter for kongeørna! (08.09.2017)

Klima- og miljødepartementet (KLD) foreslår å endre vilkårene for skadefelling av kongeørn, noe NOF er sterkt imot. Forslagene representerer et alvorlig brudd med forvaltningen av rovfugler, og er skremmende svakt faglig begrunnet. Hele 20 000 personer fra inn- og utland signerte NOFs protest, som nå er overlevert myndighetene sammen med vårt høringssvar på endret rovviltforskrift.

Les mer
HavsuleAdopter en strand! (08.08.2017)

Organisasjonen Hold Norge Rent inviterer NOFs medlemmer til å være med i kampen mot plast i havet. Helt siden plast ble tatt i bruk tidlig på 1950-tallet, har den skapt et økende miljøproblem. Enorme mengder havner hvert år i havet og brytes svært langsomt ned. Årlig drepes en million sjøfugler av plast.

Les mer
IBAIBA-skiltene på vei opp! (04.08.2017)

NOF og vårt nettverk av IBA-voktere setter i år opp skilt ved IBAer landet rundt. Hensikten er å bevisstgjøre lokalbefolkning og besøkende på tilstedeværelsen av globalt viktige områder for fugler- og naturmangfold. Vi tror kunnskap er nøkkelen til engasjement, og at engasjement skaper ønske om å bevare.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International