Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

LundeFelles utspill om raudåte - navet i havet (11.04.2019)

Raudåte er en liten hoppekreps med stor betydning for alt liv i havet. I en pressemelding 13. mars i år kunngjorde regjeringen at de åpner for kommersiell høsting av raudåte. Dette utgjør en ny praksis i Norge. Det skaper usikkerhet for andre deler av fiskerinæringen, og hva blir konsekvensene for livet i havet og sjøfuglene som er avhengig av raudåta?

Les mer
KongeørnKongeørna og havørna i Norge - faktakunnskap og forvaltningspolitisk situasjon (03.04.2019)

I 2018 feiret vi 50 år med fredning av kongeørn og havørn i Norge. I denne nettsaken legger vi ut to oppsummerende dokument om kunnskapen ervervet gjennom mange tiår med fredning og forskning på våre største rovfugler. Allmenn kunnskap og forståelse varer ikke evig, men må bevisstgjøres, fornyes og oppdateres med jevne mellomrom.

Les mer
BrushaneNOF ber Ola Elvestuen ta nye og bedre grep for naturen (21.03.2019)

Ett nasjonalt miljømål er å forbedre forholdene for truede og nær truede arter. Et annet er at økosystemene skal ha god tilstand. Dette er fromme mål, men dessverre ser vi til stadighet at målene ofte ikke har den støtten som er nødvendig hos våre viktigste arealforvaltere, nemlig kommunene. Dermed må nye grep tas.

Les mer
StorskarvLenvik kommune avviser oppdrettsanleggs ønske om å skyte sjøfugler (16.02.2019)

Norway Royal Salmons søkte nylig Lenvik kommune om fellingstillatelse på skarv. Klokelig anbefalte kommunes administrasjon å avvise søknaden, noe politikerne torsdag 14. februar sa seg enig i. NOF mener avgjørelsen må få videre konsekvenser, og at oppdrettsnæringens skyting av sjøfugler må stanses i sin helhet.

Les mer
HubroVindkraftverk på Innvordfjellet i Flatanger kommune påklages til Sivilombudsmannen (04.02.2019)

Norges Naturvernforbund (NNV) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har sendt Sivilombudsmannen en klage på vedtak om konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk i Trøndelag. Vi mener konsesjonen må trekkes tilbake for å ivareta flere par med hubro i området, og påpeker også slett behandling av naturmangfoldloven.

Les mer
EnkeltbekkasinVerdens våtmarksdag 2. februar: Våtmarkene – en del av klimaløsningen (02.02.2019)

I norske myrer ligger det enorme mengder klimagasser. Myra alene lagrer rundt 3500 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenligning var de totale norske utslippene i 2017 på 52,7 millioner tonn. Ved å bevare våtmark bevarer vi artsmangfoldet og fuglelivet som finnes der – samtidig som vi bremser klimaendringene.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International