Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

SandsvaleSandsvalene i Hemne kommune får hjelp (19.11.2019)

Sandsvala har i lengre tid opplevd en bestandsreduksjon. Som følge av dette ble den i 2015 rødlistet i kategorien «nær truet». Vi kan gjøre tiltak for å hjelpe sandsvalene, men da må vi vite hvor koloniene er, og kartlegge eventuelle trusler. Dette tok NOFs lokallag i Hemne i Trøndelag konsekvensen av i 2019. Kanskje en idé flere steder i landet?

Les mer
AlkeHavvind gir fuglene nye utfordringer (04.11.2019)

Store naturinngrep, neglisjering av naturverdier og manglende kunnskap har preget utbyggingen av landbasert vindkraft. Er det grunn til å tro at energimyndighetene vil gå mer varsomt frem til havs? NOF har svart på regjeringens høring om havvind.

Les mer
HavsuleSjøfugldød og plast (04.11.2019)

Det er estimert at plast på verdensbasis dreper 1 million sjøfugler. I en artikkel i Nature (Scientific Reports 2019) beskrives en studie av relasjonen mellom dødelighet hos sjøfugler og mengden plast de har spist. Ballonger på avveie er særlig skadelig for fugler.

Les mer
HubroNye kamper rundt omkjøringsveien på Karmøy (28.10.2019)

Utallige veiprosjekt planlegges rundt omkring i landet, og nok en gang er det kamp om veisaken på Karmøy. Saken har tidligere blitt kalt «et veiskille for naturvernet i Norge» fordi sentrale prinsipper i lovverket som skal ivareta naturen, er oppe til vurdering. Naturvernet og -forvaltningen i Norge må styrkes, ikke svekkes.

Les mer
KongeørnKongeørn i Trøndelag: Kva er feil? (18.10.2019)

NOF takkar for innspel frå forskarar frå NINA, NMBU og NIBIO med merknader til NOFs nettoppslag om kongeørn som skadevaldar i Trøndelag. Vi ynskjer å kommentere ein del av innspela, mellom anna på bestandstettleik av kongeørn i Trøndelag versus resten av landet, og arten si rolle i høve til andre tapsårsaker.

Les mer
KongeørnFeil fra NOF om kongeørntap (17.10.2019)

Norsk Ornitologisk Forening er normalt en god kunnskapsleverandør når det gjelder fuglebestandene i Norge. Dessverre kommer Alv Ottar Folkestad med en rekke feilaktige påstander i sitt innlegg om «Særtrønderske kongeørner» publisert 14.09.2019 på NOF sine nettsider.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International