Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

LappspurvForvaltningsplaner for naturen - kan det være løsningen? (24.06.2019)

20. mai i år inviterte Klima- og miljødepartmentet til orientering- og innspillsmøte om "helhetlige forvaltningsplaner for naturen". Her støtter NOF departementets initiativ, og ber dem gå videre med planene. Når utviklingen for flere økosystem går i gal retning, trengs nye tiltak.

Les mer
HubroLegg ned arbeidet ved Sørmarkfjellet vindkraftverk! (24.06.2019)

Byggingen av Sørmarkfjellet vindkraftverk i Trøndelag er omstridt. Ny kunnskap om hubro i området må få konsekvenser for konsesjonen, og NOF krever umiddelbar stans i anleggsarbeidet. Hvilken beskyttelse gir naturmangfoldloven dersom ikke engang den sterkt truede hubroen er nok til å stanse vindkraftverk midt i leveområdet for arten?

Les mer
LirypeJakten på en helhetlig og klok naturforvaltning (18.06.2019)

Nylig gjennomførte Miljødirektoratet en høring om en forskrift om midler for å få flere barn og unge interessert i jakt. NOF aksepterer jakt som matauke, men det må skje på en skånsom og ansvarsfull måte. Vi hadde derfor noen bemerkninger til forslaget.

Les mer
HavørnFikk ikke Stortinget med på skyting av havørn (11.06.2019)

Nok en gang har Senterpartiet fremmet forslag om skyting av fredede rovfugler, denne gangen havørn. Men skyting av havørner kan ikke redde egg- og dunværtradisjonen langs kysten, en tradisjon der ærfugler hekker nært mennesker, tidligere med relativt stor økonomisk betydning.

Les mer
HubroNei til mer landbasert vindkraft - for fuglenes skyld (04.06.2019)

Etter 20 år med vindkraft i Norge konstaterer Norsk Ornitologisk Forening (NOF) at vi har lagt vindkraftverkene til områder med potensielt høyt konfliktnivå, også for truede arter som hubro. Tilliten til forvaltningssystemet er tynnslitt, og vi krever stans i all vindkraft på land.

Les mer
KrykkjeKrever at krykkjer i steinbrudd blir tatt hensyn til (09.05.2019)

Direktoratet for mineralforvaltning har mottatt søknad om driftskonsesjon for Bjarkøy pukkverk i Harstad kommune. Et større antall av den sterkt truet fuglearten krykkje hekker i planområdet, og NOF har bedt om at de blir tatt godt vare på.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International