Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «NOF-rapport om fuglelivet i Steinsvika i Hole»

Kommentarer til «NOF-rapport om fuglelivet i Steinsvika i Hole»

Våren 2011 fikk NOF i Hole og Ringerike ved Viggo Ree oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud om å gjennomføre en kartlegging av fuglefaunaen i reetablerte strandenger og øvrige deler av våtmarkslokaliteten Steinsvika i Hole kommune i Buskerud. Undersøkelsen ble gjennomført fra april til september, og rapport med resultater ble oversendt fylkesmannen i slutten av februar 2012.

Gå til nyheten