Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «EU vil redusere bifangsten av sjøfugler i fiskeriene»

Kommentarer til «EU vil redusere bifangsten av sjøfugler i fiskeriene»

BirdLife har etter mange års innsats lykkes i å overbevise EU om behovet for å redusere bifangsten av sjøfugler i fiskeriene. En handlingsplan for å bøte på problemene ble i dag lansert av unionen. I Norge er teist og havhest blant artene det fanges mest av som bifangst.

Gå til nyheten