Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «Den norske svartelista 2007 er lansert!»

Kommentarer til «Den norske svartelista 2007 er lansert!»

På et seminar i dag lanserte Artsdatabanken den norske svartelista. Dette er den første offisielle oversikten over økologiske risikovurderinger av fremmede arter i Norge. Sju fuglearter er risikovurdert og svartelistet. Dette er mandarinand, stripegås, kanadagås, svartsvane, stivhaleand, bydue og fasan.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Hvorfor?

Hvorfor er mandarinanden svartelistet? er det for at den egentlig ikke hører til her?

Heidi (30.04.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Mandarinand

Mandarinanda er en art som opprinnelig hører hjemme i Øst-Asia. Den er introdusert til Europa som parkfugl, men rømte parkfugler har etablert en frittlevende bestand i Storbritannia. Det hekket 3500 par mandarinand på de britiske øyer i 1989. Etterhvert har den også blitt en fåtallig hekkefugl i blant annet Østerrike, Belgia, Nederland, Tyskland og Sverige. Flere hekkeforsøk er gjort også i Norge, f.eks. ble en hunn sett sammen med fem unger i et vann i Stavanger i 1992.

Mandarinanda står sammen med stripegås, kanadagås, svartsvane, stivhaleand, bydue og fasan i kategorien «ukjent risiko» på den norske svartelista. Artene plasseres i denne kategorien når kunnskapen om dem ikke er tilstrekkelig til å vurdere om de har negative effekter på stedegent biologisk mangfold.

Magne Myklebust (30.04.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Svartelista.

svartelista er en oversikt over arter som kan gjøre skade på det naturlige biologiske mangfoldet i Norge. Det er vel og bra, men når vet vi nok til å kategorisere de ulike artene? Vi burde vel vite nok om f.eks bydue til å plassere den på noe annet enn "ukjent risiko"? Når det gjelder mandarinand så er vel bestanden så liten her til lands at den ikke utgjør noen risiko på noen måte. Dessuten: Hvorfor er ikke snøgås svartelistet som stripegåsa er?

Rune Hallbjørn Jensen (30.04.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Snøgås og Svartelista

Snøgås blir definert som en fremmed art i Norge, og står derfor på oversikten over fremmede arter som er et vedlegg til Norsk svarteliste 2007. Det at snøgås og en rekke andre arter ikke ble risikovurdert ved første versjon av Svartelista, skyldes at tid og ressurser begrenset utvalget av arter til risikovurdering. Det er håp om at Artsdatabanken kan sette igang risikovurdering av flere arter ved neste versjon av Svartelista som kommer i 2011.

Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken (04.05.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Upassende terminologi

Overraskende at Artsdatabanken tar i bruk termen svarteliste - en muntlig og subjektiv term. Av de nevnte arter er det (vel) bare stivhaleand som er betegnet som (direkte) skadelig ift at den hybridiserer med den truede hvithodeanda, og dermed truer denne arten. Resten er vel mer eller mindre å betrakte som fargeklatter i norsk fauna!?! Eksempelvis kan trekkes frem betydningen av parkgjess og bydue for befolkningen som ikke har evne, lyst eller anledning til å oppsøke det som Artsdatabanken kanskje kaller renrasede miljøer.

For øvrig er termen (tilnærmet) synonym med den innarbeidede kategori C i den europeiske statuskategorisering av fugler i Europa, som dog bare inneholder arter som er selvreproduserende. Dvs at de holder seg selv ved like uten tilførsel av nye individer. Her er det vel sånn at NSKF har vurdert snøgås til å høre til kategori C og stripegås i kategori E. Ut fra Artsdatabankens kommentar ovenfor ser det ikke ut til at de kommer til å skille på dette i sin svarteliste.

Hilsen Jørn R. Gustad (10.05.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble kanadagås

kanadagåsa er ikke noe bry for oss nordmenn

vallersundoppvekstsenter skole (21.04.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble 123456

hvorfor ikke:)

wennaMymn (28.10.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Bydue på svartelista

Hvorfor er bydua oppført på svartelista? Hva er trusselbildet?

Karin Westrheim (20.09.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Mandarinand

Besøk av et par mandarinender her på Bjørnstad i Namsskogan kommune idag.Har slått seg ned og ligger på murpipa på et gammelt sommerhus.Aldri sett disse vakre fugler før,nesten synd de er svartelistet.Ser ut som de har tenkt å bli en stund,ligger veldig rolig oppe på pipa.

Per Bjørgum (13.05.2018)

Ny kommentarSvar på denne