Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «NOFs forslag til revidert skadefellingsforskrift»

Kommentarer til «NOFs forslag til revidert skadefellingsforskrift»

NOF følger opp Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt brev av 21. februar d.å., og har utarbeidet et eget forslag til revidert skadefellingsforskrift som er oversendt til DN. En rekke arter er foreslått fjernet, bl.a. rødlistearter og arter som ikke har potensiale til skade av vesentlig økonomisk betydning.

Gå til nyheten