Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «Verneplanen for Smøla er vedtatt»

Kommentarer til «Verneplanen for Smøla er vedtatt»

Kongen vedtok i statsråd 9. januar ny verneplan for Smøla. Åtte naturreservater og to landskapsvernområder er opprettet, med et totalareal på 270 kvadratkilometer. Smøla er ett av de viktigste områdene for oter i Europa, og ett av områdene i verden med størst bestand av havørn.

Gå til nyheten