Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «Rinnleiret naturreservat er foreslått utvidet»

Kommentarer til «Rinnleiret naturreservat er foreslått utvidet»

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag foreslår utvidelse av Rinnleiret naturreservat i Nord-Trøndelag. Rinnleiret i Verdal og Levanger kommuner er en av de klassiske fuglelokalitetene i Trøndelag, og utvidelsen vil bidra til å styrke lokalitetens betydning.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Lovende utvikling

Det er utrolig hyggelig å se at det arbeides for sterkere fuglevern og beskyttelse av biotoper i Nord-Trøndelag fylke. Først Ørin, så Rinnleiret. Jeg håper dette er begynnelsen til en større hensyntagen til fuglelivet i Midt-Norge og landet forøvrig. Og ikke minst Europa som helhet. Det virker også som at en ny forvaltning av naturreservater er i gjære. "Vern gjennom bruk" vil nok være avgjørende for mange områder underlagt fredning... Men dette er vel en kjensgjerning. Fylkesmannens forslag til utvidelse fremviser uansett tendenser til en lovende utvikling!

Kjell (19.02.2009)

Ny kommentarSvar på denne