Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «Oppdatert oversikt over oljeskadd fugl»

Kommentarer til «Oppdatert oversikt over oljeskadd fugl»

Bruken av Artsobservasjoner som rapporteringsverktøy for oljeskadd fugl er sterkt økende. Dermed får vi en stadig bedre oversikt over hvilke arter som er rammet og i hvilke antall. Ærfugl utgjør pr. dags dato 55.7 % av de fuglene som er rapportert med oljeskader.

Gå til nyheten