Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «Hold utkikk etter mårhunden!»

Kommentarer til «Hold utkikk etter mårhunden!»

Et funn av mårhund i Nord-Trøndelag var en ny påminnelse om hvilken trussel dette pattedyret i framtida kan utgjøre for den norske fuglefaunaen. NOF frykter at mårhunden blir den nye minken - et uønsket fremmedelement som gjør stor skade i fuglebestandene. Du må rapportere eventuelle observasjoner av arten!

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Observasjon av mårhund.

For ca 10 år siden gjorde jeg en god observasjon av en mårhund idet jeg var sekunder fra å kjøre på den. Dette var rundt 300 meter vest for Ramstadkrysset på E18 i Østfold. Men det var laber interesse for den saken hos dem jeg meldte fra til. Bl.a. var det ikke noe tema for naturredaksjon i NRK da jeg ikke hadde noe film av den. Så sånn var det med den saken.

Magnus Gartland, Ås (28.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Epidemisk utvikling

Jeg har siden 1992 jaktet villsvin hver høst i område Konventersee og halvøya Wustrow i Bad Doberan og vest for Bad Doberan. Vi jakter ved oppsitt i måneskinnsnetter. I 1992 så vi første gang en mårhund og det var ingen jeger der som hadde sett den før. Siden så vi den jevnere og jevnere hver høst og siste år 2009 var mårhunden å se overallt og vi skjøt to stykker. Jeg antar det minst er 400 mårhunder i dette område i dag.

Jeg jakter hvert år elg i Namdalen. Laget jeg jakter på har enda ikke sett mårhunden , men vi har i hvert fall 3 forskjellige, relativt sikre, observasjoner

innen en radius på 10 km i de siste tre år. Jeg tror epidemien er i gang også i Namdalen og alle midler må settes inn for å møte denne.

Georg Ovesen (01.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hva med katter?

Nå er vel den vanlige huskatten den største fugle-dreperen. Tror det er hovedgrunnen til at det er så lite småfugler i byene nå. "Alle" har katt som går fritt ute nå.

Fuglevenn (03.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Svar: Hva med katter?

fuglevenn: Jeg er ingen forkjemper for katter og ønsker vel ikke debatten til nye høyder, men dette innlegget er lavmål. For det første: Har f.eks hagfugltellingene vist at det ikke er fugler i byene? Er det i det hele tatt noe som tilsier at bestanden av småfugler er lavere enn for noen år siden? Det er vel slik at de fleste fugleartene som oppsøker byene ikke hekker her men søker inn til byene om vinteren. Derfor vil lokal predasjon av katt ha liten effekt på bestanden av fugler vinterstid. Dessuten: Er det virkelig mer katt i byene nå enn før? Det finnes vel ingen fakta som kan støtte opp under en slik påstand.

Jeg mener at katten er et fremmedelement i norsk natur, men vi må være ærlige å få debatten ned på et nivå der den hører hjemme.

Det artikkelen omtaler er mårhunden som er et vilt fremmedelement i mer vill natur enn hager og parker og som vil være en betydelig fare på neturen generellt i hvertfall lokalt. Vi har nok med minken, så jeg håper at vi kan få bukt med dette problemet før det virkelig tar av her til lands. Men optimist er jeg ikke. Skulle ønske at skyteglade jegere heller ville jakte dette dyret enn å spre hat og løgner om ulven som den største trusselen i norsk natur.

Rune Hallbjørn Jensen (03.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Svar: Hva med katter?

"Skulle ønske at skyteglade jegere heller ville jakte dette dyret enn å spre hat og løgner om ulven som den største trusselen i norsk natur."

Jeg må virkelig si at slike uttalelser provoserer meg som jeger og naturvenn. Rune Hallbjørn Jensen utviser en ufin debatteknikk, hvor han karakteriserer 135000 nordmenn på en lite flatterende måte. Generaliseringer som "skyteglade" og at gruppen av jegere "sprer hat og løgner" - dette kan du godt si unnskyld for Jensen. Det sier på mange måter mer om surhetsgraden på magesyren din enn det gjør om jegerne som slik jeg kjenner dem er både naturvenner, miljøbevisste, kunnskapsrike og med stor kunnskap kommer stor følelse med naturen. Hører slike oppgulp fra mange hold - som regel kommer uttalelsene fra folk med særs velutviklet innehud.

Lars Waade (26.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Svar: Hva med katter?

Jeg kan gjerne unnskylde overfor de seriøse jegere som er med på holde bestander av pattedyr ved like. Elg. hjort og rådyr er arter som må taes ut i jakt. Likeså gjelder det dyr som mink og andre introduserte arter. For flertallet av jegere er lovlydige. Der er vi enige og de fleste er heller ikke med på å spre løgner om ulven, men mange jegere gjør det.

Men: Det er dessverre ikke bare seriøse jegere her til lands. Senest i dag er norske "jegere" på ferde på New Zealand, der de skyter fredede og svært utrydningstruede fuglearter og som de alltid påstår at de ikke gjør noe galt.

Jegerne bør ta en opprydning i egne rekker, der det lukes ut skyteglade og useriøse personer. Jeg har f.eks kjenninger her på Jæren som årlig har besøk av tjuvjegere, bla i naturreservater og på dyrket mark. For noen årsiden var jeg ,sammen med en museumsansatt i et naturhistorisk museum, vitne til at en formann i en jakt og fiskeforening hadde etter en kveld i juni fire nyskutte horndykkere i bilen. Grunnen til at jeg henviste her til ulven er vel åpenbar, da det er mange ulver med radio som har forsvunnet uten noen forklaring. Vi er mange ornitologisk interesserte som har opplevd grov tyvjakt og det provoserer. Eksemplene er så mange at det finnes en ukultur innen deler av miljøet. Og forbundet sentralt bør ikke komme med påstander på tvers av fagfolkenes anbefalinger, slik som jakt på skogdue og hønsehauk. Synes vel at forbundet kunne ha unngått slike utspill.

Til slutt: Jeg tåler å bli kalt det meste innen debatten, men synes vel at debatter der det å kalle motstanderen med beskrivelser av negativ art er for useriøst. Hvis du er uenig med noen gå på argumentene ikke kom karakteristikker av motstanderen. Gjør du det vitner det om mangel på seriøse argumenter.

Rune Hallbjørn Jensen (27.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Svar: Hva med katter?

Karakteristikken får du ikke etter den personene du er, men etter det innlegget du skriver. I ditt siste innlegg kommer du igjen med en bunke løse beskyldninger - "en mengde ulv forsvunnet", og binder dette lett og elegant inn mot jegermiljøet. I samme åndedrag - forventer du å bli tatt seriøst på følgende grunnlag " at du vet om noen norske jegere på New Zealand som har skutt utryddningstruede fugler - eller den tungtveiende "noen kjenninger av meg". Dette blir bare tull, du kan ikke tufte generalisering og bakvaskelse av titusenvis av nordmenn på "noen kjenninger av meg" og hva disse eventuelt tror eller føler. Dette er mer egnet for et te, eller sherryselskap med lett overnfra og ned holdninger, som eneste sosialt aksepterete uttrykksform.

Lars Waade (16.12.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hva med katter?

Er helt enig med "Fuglevenn", vi bør se på hva skade katter gjør på det biogiske mangfoldet, m.a. fugler. Straks her er en ny art i Norge, blåses det opp hva skade den kan gjøre. Men den største skadegjøreren, katten, blir ikke nevnt i de fleste tilfeller. Tror det er lenge før mårhunden kommer opp på kattens skadenivå. Når de over 500.000 kattene dreper mange millioner pattedyr (f.eks. flaggermus og hareunger), krypdyr, amfibier, øyenstikkere, sommerfugler m.m. årlig i Norge, er det så alarmerende at Rune Hallbjørn Jensen bør holde seg for god til å komme med slike innlegg som her. Jo, her trengs grundig debatt om det dyret som skader det biologiske mangfoldet mest her i Norge.

Naturvenn (28.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hva med katter?

Vel, det er vel ikke alarmerende å påpeke at edruelighet i denne debatten er en nødvendighet. Skal vi få til en seriøs debatt og hindre å komme i de samme skyttergravene som dyrebeskyttelsen og liknende organisasjoner må vi ha fakta på bordet. Det er til nå ikke framkommet fakta av noen art om skadeomfanget av katt. Dessverre for jeg tviler ikke på at katten gjør dtor skade p naturmangfoldet. Det jeg setter spørsmålstegn ved er:

1. Antallet katter som finns her til lands.

2. Har dette tallet økt eller ikke?

3. Hva er antallet av dyr en katt dreper i løpet av et år?

4. Hvilke biotoper er det katten operer i?

5. Og for oss fugleintereeserte: Er det virkelig en klar nedgang i fuglebestandene på grunn av katt?

Disse spørsmålene må besvares seriøst uten synsing og følerier før debatten her kan løftes opp på det nivået debatten fortjener å være på.

Jeg synes det heller er alarmerende at både "fuglevenn" og " Naturvenn" ikke tør å stå fram med navn i denne debatten og slikt er vel egentlig noe pysete.

Rune Hallbjørn Jensen (02.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hva med katter?

Jensen, hva skal til for at du skal akseptere noe som dokumentasjon på kattens skadeomfang? Du vet godt at det verserer flere tråder om denne problemstillingen her på dette diskusjonsforumet, for du har deltatt på dem selv. BÅDE i tråden som omhandler høringsnotat på merkeordning for katt, og ikke minst i "spinn-off" debatten om oljeskadde sjøfugl som raste i september, har du deltatt. I begge disse debattene er det servert haugevis av tall (med referanser) som dokumenterer at katten er et stort forvaltningsmessig problem. Så enten har du veldig dårlig hukommelse, eller så er den bare særdeles selektiv.

Alf Tore Mjøs (03.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hva med katter?

Vel Mjøs, du som er konservator på et stort museum bør jo vite hvilke krav som stilles til dokumentasjon for påstander rent faglig. Jeg har nå saumfart debattene du sikter til og kun et av mine spørsmål er forsøkt dokumentert. Jeg er ikke mer glad i katten som jeger i norsk natur enn deg, men vi må som jeg hele tiden har påpekt ha dokumentasjonen på det nivået den hører hjemme: På et faglig akseptabelt nivå. Det er dessverre ikke slik at vi bare kan jobbe ut fra hypoteser og bare ta til inntekt de tall og dokumentasjoner som passer oss og vår hypotese. Da eksluderes argumentene fra debatten.

Jeg har ikke sett NORSKE dokumentasjoner på at antallet katt har økt de senere år. Heller ikke at katten er et stort problem i norsk villmark eller at fuglebestander har hatt en nedadgående tendens på grunn av katt. Mjøs: Vi er enige i at katten er en jeger som det må fåes kontroll på i kulturlandskapet og i urbane strøk.

Rune Hallbjørn Jensen (05.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hva med katter?

Jensen: Nå har jeg sett gjennom debatten på nytt, og kan ikke konkludere på anne måte enn at du leser veldig selektivt (eller slurvete) og overser ganske mye av det du ikke ønsker å lese.

Ditt spørsmål nummer 1 og 2 er besvart med en link til nettstedet "dyrenett", der offisiell NORSK statistikk fra et analyseselskap fastslår at det er knapt 600.000 huskatter i Norge, og at dette tallet har økt med 61.000 på fem år.

Det refereres til flere vitenskapelige undersøkelser, også MED link, som viser hvor mange byttedyr en katt tar I GJENNOMSNITT. Det er svar på ditt spørsmål nr. 3.

Hvilke biotoper katten opererer i er det ikke oppgitt noen referanse for, men det er liten tvil om at huskatter opererer helst i nærheten av bebyggelse/kulturlandskap. Bebyggelse finnes i de fleste typer natur bortsett fra ekstreme høyfjell.

Det er også vist til undersøkelser (med link) som dokumenterer at predasjon fra katt har en signifikant negativ påvirkning på fuglebestander.

Jeg får det til å bli klare svar på 4 av dine 5 spørsmål, og at det femte spørsmålet også blir diskutert godt nok til at det er besvart. Det tallmaterialet du er blitt servert er hentet fra fagtidsskrifter og forskningsrapporter. Det har jeg tidligere skrevet klart og tydelig. Du mener tydligvis at dette materialet ikke er på et faglig akseptabelt nivå, så da vet jeg ikke helt hva mer jeg kan bidra med.

"Mot dårskapen kjemper selv Gudene forgjeves" (Alexander den Store)

Alf Tore Mjøs (05.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hva med katter?

Vel Mjøs, du som er konservator på et stort museum bør jo vite hvilke krav som stilles til dokumentasjon for påstander rent faglig. Jeg har nå saumfart debattene du sikter til og kun et av mine spørsmål er forsøkt dokumentert. Jeg er ikke mer glad i katten som jeger i norsk natur enn deg, men vi må som jeg hele tiden har påpekt ha dokumentasjonen på det nivået den hører hjemme: På et faglig akseptabelt nivå. Det er dessverre ikke slik at vi bare kan jobbe ut fra hypoteser og bare ta til inntekt de tall og dokumentasjoner som passer oss og vår hypotese. Da eksluderes argumentene fra debatten.

Jeg har ikke sett NORSKE dokumentasjoner på at antallet katt har økt de senere år. Heller ikke at katten er et stort problem i norsk villmark eller at fuglebestander har hatt en nedadgående tendens på grunn av katt. Mjøs: Vi er enige i at katten er en jeger som det må fåes kontroll på i kulturlandskapet og i urbane strøk.

Rune Hallbjørn Jensen (05.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hva med katter?

Katter opererer vel stort sett i kulturlandskapet. Jeg mener man bør se på hvilke andre faktorer som påvirker fuglefaunaen i disse biotopene, ikke minst endringer i jordbruket og husdyrholdet. Det er ingen tvil om at dette har stor påvirkning på flere arter, noe som bl.a. kommer fram i den nylig utgitte boken om fuglefaunaen i Øvre Eiker i Buskerud.

I et slikt perspektiv er jeg slett ikke sikker på at det er katten det ornitologiske miljøet bør ha fokus på.

T E Jelstad (04.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Katten som skadegjører

Katten er en introdusert art. Introduserte arter bør fjernes, hvis eieren ikke har kontroll, for de gjør ofte skade på det biologiske mangfoldet. Mange rødlistearter blir stadig drept av katt. Jeg har en stor mistanke om at f.eks. vannriksa, rødlistet, er en spesielt utsatt art, fordi den er nattaktiv som katten..Som "Naturvenn" sier i et innlegg her, blir det drept mengder av små og litt større pattedyr, som f. eks. flaggermus og hareunger. Millionvis av fugler, krypdyr, amfibier, øyenstikkere, sommerfugler m.m. er offer for kattens herjinger i Norge hvert år. Hadde en person drept ned slik som kattene gjør, ville han blitt anmeldt for miljøkriminalitet. Et interessant spørsmål: ER det katten eller katteeieren som er miljøkriminell?

Etter regjeringens mål skal det i 2010 være slutt på tapet av det biologiske mangfoldet i Norge. Det går bare ikke så lenge det finnes over 500.000 katter i Norge.

Noe annet jeg må bemerke: Det er opprettet mange fuglereservater i Norge, men det er ALDRI tatt til orde for at disse reservatene bør være kattefrie..Katter kan ferdes fritt der, mens en stakkars jeger ville bli buret inne. Noe annet til slutt: To personer som bor langt fra hverandre, ikke spesielt naturinteressert, har uavhengig og uoppfordret fortalt til meg at etter at de har sluttet med katt, har fuglelivet i nærområdet økt mye. De mente ene og alene at fravær av katt gjør det biologiske mangfoldet rikere i et gitt område.

Hans Hansen (04.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katten som skadegjører

Om katten egentlig er en introdusert art kan jo egentlig diskuteres. Når katten kom hit til lands vet vel ingen, men den opprinnelige villkatten er jo utdødd i så fall. Et dyr er jo aldri miljøkriminell. Det er det bare mennesker som kan være. Vi er jo ansvarlige for det husdyr og introduserte arter påfører norsk natur av tap. Ingen kan beskyldes for å være miljøkriminell ved å slippe ut katt. Det blir som å si at alle som kjører bil også er det. Det er samfunnet som definerer hva som er miljøkriminalitet og å slippe ut katten er ikke definert som dette. Spørsmålet ditt er altså ikke interessant i det hele tatt.

Når det gjelder dette med vannrikse kan jeg ikke se noen tegn på at dette kan stemme. Det virker heller på meg at bestanden av denne fuglen holder seg på et jevnt nivå. Dessuten er det vel tvilsomt om tamkatter frivillig oppsøker så våte miljøer for å fange en fugl som selv for katten er vanskelig å komme innpå. Katter er som vi alle vet ikke akkurat glad i vann.

Der jeg ikke er enig med deg er når du skriver en stakkars jeger. Det er aldri synd på jegeren. Det er et menneske med skytevåpen og som skal ha tatt jegerprøven. Hvis de jakter på fredede fugler i ulovlige områder må de tåle å ta den straffen som venter dem. Slutt med å sammenligne dette med katten. Den er et dyr og menneskeliggjøring av dyr er en total avsporing av debatten.

Rune Hallbjørn Jensen (05.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katten som skadegjører

Tok et raskt søk i Artsobservasjoner på rikser som er funnet døde og hvor katt er nevnt i kommentarfeltet:

Vannrikse:

artsobservasjoner.no

artsobservasjoner.no

artsobservasjoner.no

Tre rimelig tydelige tegn på at pus gidder å bli våt på potene.

Åkerrikse:

artsobservasjoner.no

En lignende historie ble fortalt fra Østensjøvannet i siste nummer av Toppdykkern. (Medlemsbladet til NOF OA.)

Man kan jo også tenke litt på hvor mange av disse som ryker i lyse juninetter når de sitter i kort gress og annonserer sin tilstedeværelse.

Carsten Lome

Carsten Lome (05.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Katten som skadegjører

Her er du inn på et viktig filosofisk spørsmål. Mennesket som en del av naturen, eller som en observatør outsider, noe ved siden av naturen. Mennesket som en del av naturen, som en aktiv deltager i natur, er for meg det mest naturlige. Jeg er derfor også jeger, som naturlig er for menneskene. Jeg er litt mer usikker på både forståelsen av natuen, samt realistiske tanker om naturen, for de som ikke delatar aktivit i den.

(16.12.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Katten som skadegjører

Så Rune Hallbjørn Jensen - hvis man bruker din logikk, så er det ikke straffbart å slippe ut noe dyr - som ikke er farlig for mennekser hvis det holdes som kjæledyr. Hvis du ikke mener dette, så er du en kattefanatiker, som mener at katten er så spesiell at den har en forrang ovenfor andre kjæledyr.

Hvis kattekulturen (ukulturen) ikke var så rotfestet og kulturelt innarbeidet, tror jeg nok det ville vært sett på som miljøkriminalitet av verste slag å slipp disse løs i naturen.

Jeg synes det er vannvittig at det ikke går an å få til felles front for et langt strengere kattehold i Norge, hvor det stilles krav til eierskap og oppfølging. Ikke minst for kattene selv. Jeg får mange triste historier om hele kattefamilier som dør av sult og frost, pga det altfor frie katteholdet som eksisterer.

Jeg klarer heller ikke å se logikken i at man ikke kan nekte naboens kjæledyr fri innpass på sin egen eiendom, man kan ikke nekte denne å drite i garasjen, grave opp blomsterløkene - eller jakte på fuglebrettet man har fordi man er glad i småfugl.

Skammelig både ovenfor fauna og biologi, ovenfor kattene - og den oppmodningen til uansvarlighet og tankeløshet som skal være akseptert som "det er noe alle gjør".

lars waade (17.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Katten som skadegjører

Hei. Sitter her og leser kattedebatten, tør nesten ikke si at jeg har katt her...men det har jeg altså. Flere stykker, overtatt etter folk som ikke ville ha dem mer. (Alle er kastrert sånn for ordens skyld) Men hva gjør man da? Sånn helt konkret? Jeg tror det må en kraftig holdningsendring til, og et eller annet kontrollsystem? Hvis det er mulig? Bevisstgjøring om hvilken skade katten gjør i miljøet er vel det eneste konkrete man kan gjøre... Det er jo så alt for mange av dem!! Jeg prøver så godt jeg kan, holder dem mest mulig inne, de er aldri ute om dagen når fuglene er aktive, men det hender jo det går med noen mus...Har vurdert halsbånd med bjelle, men er redd katten setter seg fast med den. Det skulle vært mulig å operere fast noe på katten som lagde lyd når den var i anmarsj, men hvordan? Finnes det noe pr idag som er effektivt? Katter blir man jo ikke kvitt, det er vel bedre å diskutere løsninger? Takk til deg Waade, du er litt mer seriøs enn visse andre her...

Både glad i fugler og katter og andre dyr (03.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Katten som skadegjører

Enkelte diskuterer ikke en sak, de kverulerer. Rune Hallbjørn Jensen er en slik. Alle fakta som legges frem, overses. Han svarer på alt som ikke har noen betydning i saken, og vrir gjerne på saka for å lage seg argumenter . Samtidig roper han på at en må få saken ned på det nivået den hører hjemme. En merkelig diskusjonsteknikk.

Et typisk eksempel: Katten er ikke introdusert. Du er den første som påstår dette. Hvilket nivå vil du at denne diskusjonen skal være på?

Han påstår at vannriksebestanden er som før, men avslører samtidig at han kjenner ikke til arten. I trekktida og overvintringsområdet går sannelig ikke vannriksa i særlig våte områder. Den søker ofte til småelver, dammer osv der det ikke er noe særlig vått, og der går kattene. Midt inne i Kristiansund by ble to vannrikser tatt av samme katt sist høst. Der er kun en liten dam i nærområdet.

Jensen forstår ikke hva jeg vil ha frem, han tar alt bokstavelig om jegere, og unnskylder katten. Han lager et stort nummer om jegere, men har ikke fått inn at det er skjevheten jeg vil ha fram : Katter slipper unna selv om de tar fugler som er kritisk truet, det gjør ikke andre. Blir en rødlistet art tatt av katt, er det ikke så nøye. Jeg mener det ikke er rett. Katteeiere bør stilles til ansvar, slik som hundeeeiere blir. Hunder blir avlivet om de tar en sau. Hva med katter som tar fredede fuglar? Hvorfor skal dette vesenet slippe unna? Jeg kan nevne at en av de få gjenværende åkerrikser ble tatt av katt ved Østensjøvannet i Oslo i høst. Det var liten blest om det. Skal vi bare sitte og se på at katten kan gjøre som han vil ? Hva er hjelp i ha fuglereservater når det kryr av katter der ? Der må myndighetene våkne og gjøre et grep. I et reservat skal ikke være katter. Kattene i reservater bør avlives. De går ikke der bare for å plukke blomster.

Hans Hansen (05.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hva med katter?

Her er litt fakta som noen kan ha nytte av..

www.birdlife.no

Fuglevenn (12.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Dette kan også være noe å tenke på

www.vg.no

Lars Waade (29.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne