Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «Dammer og våtmarker i kulturlandskapet»

Kommentarer til «Dammer og våtmarker i kulturlandskapet»

Den 2. og 3. september 2010 arrangerer Våtmarksgruppa til NOF avdeling Hedmark seminar i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark. Seminaret omhandler temaet utvikling og restaurering av dammer og tjern. Man vil bl.a. få en innføring i hva som er gjort på feltet i Hedmark de siste tiårene.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Program og mer informasjon, samt påmelding finnes her.

Her finner du all informasjon om seminaret : www.fylkesmannen.no

John Øyvind Albertsen (06.08.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hva med resten av landet?

Det begynner å bli en stund siden første gangen jeg hørte om det flotte arbeidet som denne Hedmark-gruppa gjør med å sette i stand dammer og våtmark.

Er dette prosjektet begrenset til kun å gjelde Hedmark fylke?

Hva skjer i resten av landet? Er det bare i Hedmark at dette er mulig å gjennomføre? Jeg begynner å bli litt nyskjerrig.

Hva skal til for at det kan graves dammer i alle Norges fylker?

Geir E. Fugelsø (06.08.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Nasjonal dugnad

I fjor prøvde jeg å få til en møte der vi skulle invitere Trond Vidar Vedum og alle landbrukssjefene på Jæren.

Interessen var laber. På Jæren er det bygd 70-80 renseparker de siste årene, og det henvises til disse. Disse parkene er bygd blant annet med støtte fra midler til biologisk mangfold i landbruket, og det er noen standarder for blant annet helling på kanter.

Disse renseparkene er en ikke sammenlignbare med hva de gjør i Hedmark. Det er en skam, og totalt uforstålig. NOF sentralt må nå sammen med Fylkesmennene ta grep og eksportere dette storstilt ut av Hedmark fylke.

Her er det mye godt naturvernarbeid uten noen/lite konflikt med andre interesser i landbruket. Problemet er at kommunene ikke verken har fokus eller personell som jobber med disse problemstillingene.

Miljøvernavdelingene hos Fylkesmennene må vise vei, og NOF må være på disse til det skjer.

Martin Eggen (08.08.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Seminaret er utsatt

Grunnet for få påmeldte er dette seminaret utsatt til neste år. Arrangørene vil da gjøre et nytt forsøk på å arrangere et våtmarksseminar i juni. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette etter hvert.

Magne Myklebust (01.09.2010)

Ny kommentarSvar på denne