Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «Ta bilder av dagaktive flaggermus!»

Kommentarer til «Ta bilder av dagaktive flaggermus!»

Hver vår og høst observerer ornitologer dagaktive flaggermus på kjente trekk- og våtmarkslokaliteter for fugler. Det er imidlertid lite vi vet om artstilhørigheten til disse flaggermusene. Ved å ta bilder av dyrene kan du bidra med å kartlegge vandringsveier og atferd.

Gå til nyheten