Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «Dramatisk nedgang i vipebestanden på Lista»

Kommentarer til «Dramatisk nedgang i vipebestanden på Lista»

NOF Lista lokallag har i samarbeid med Lista fuglestasjon talt opp hekkebestanden av vipe hvert år siden 1990. De første årene gikk bestanden sakte, men sikkert oppover og nådde en topp på slutten av 1990-tallet. Etter årtusenskiftet snudde trenden, og bestanden har etter dette gått tilbake.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Vern om vipa!

Med så stor tilbakegang er det grunn til å være bekymret. Fortsetter denne trenden så kan vipas status som «nær truet» her i landet i verste fall kunne bli endret til det betydelig mer illevarslende «sterkt truet» om noen år. I tilegg til lav reproduksjon tror jeg også den omfattende jakten i Sør Europa er en uheldig faktor. En regner med at så mye som 1 million viper årlig blir skutt/fanget i nett i overvintringsområdet

www.youtube.com

Jeg har i flere år fulgt med lokale hekkebestander i Bergensområdet, og i løpet av de siste ti årene er hekkebestanden i kommunen mer enn halvert. Det er skremmende å se hvor lav reproduksjon vipene har. For at vipene skal ha en sjanse i det moderne jordbruket er det avgjørende med dialog med bønder og informasjon med tiltak som kan verne om vipene. Har skrevet en egen artikkel om dette i fuglevennen nr 1 2006 www.fuglevennen.no

For å bevare vipene er det helt avgjørende at en setter inn konkrete forvaltningstiltak. I Karmøy har man nå tatt tak i problemet med et verneprosjekt rettet mot vipa. BioDiv 2010 i samarbeid med naturforvalteren i Karmøy står bak. Les mer om dette:

www.karmoy.kommune.no

Vil også oppfordre NOF til ¨å få lagt ut brosjyrer på nett i pdf format. Er viktig å nå ut til flest mulig med informasjon om praktiske fuglevern tiltak Brosjyren om åkerrikse og låvesvale er eks på 2 gode informasjonsfoldere. Infoen i disse brosjyrene er i dag minst like aktuelle som de var i 1995 da folderne ble laget.

Anders Bjordal (03.05.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Åkerrikse-brosjyre

NOFs åkerrikse-brosjyre kan lastes ned her:

www.birdlife.no/

Magne Myklebust (04.05.2011)

Ny kommentarSvar på denne