Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «14 Nye Ramsar-områder i Norge»

Kommentarer til «14 Nye Ramsar-områder i Norge»

Norge har fått 14 nye Ramsar-områder. Ramsar-status gis til våtmarksområder som har internasjonal betydning for bevaring av arter og naturtyper. Blant de nye områdene registrerer vi at det er flere elvedelta og fuglefjell. Dette er habitater som det nylig også var fokus på i forbindelse med den nye rødlista for naturtyper.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Ramsar, hva står det for

Og hvem arbeider for innlemme verneverdige områder. Er det nødvendig med alt byråkratiet? Kan ikke mennesker vise hensyn og ta vare på skaperverket uten at områder defineres og forvaltes av ekstremister ?

Halvdan Norrøna (08.07.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Ramsar, hva står det for

Nei, mannesker kan visst ikke vise tilstrekkelig hensyn. Det ser vi dessverre mange eksempler på daglig. Derfor må viktige arealer vernes for at fugler og andre organismer skal få ro til næringssøk og andre gjøremål.

Forøvrig er ikke fugler og natur et "skaperverk", men resultater av milliarder år med utvikling og evolusjon.

Alf Tore Mjøs (17.08.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble bOXwHOmTe

Spillet udkommer den 20. okbteor. Men hvis du har forudbestilt det, se5 ve6r obs pe5 at det sted du har bestilt det, muligvis ff8rst kan sende det efter den 20. det er set ske ff8r.

RpiYDoCsKHWfgVAHVB (19.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne