Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Resultater lokalitetskonkurranse 5.oktober 2014
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Resultater lokalitetskonkurranse 5.oktober 2014

Av Steinar Stueflotten (09.10.2014)

EuroBirdWatch 2014 med lokalitetskonkurranse ble arrangert 5. oktober 2014. Det ble delt seier mellom Linnesstranda og Fiskum med 49 arter. På tredje plass kommer Averøya med 45 arter. Gratulerer!

Grunnane

Nydelig høstvær, men lite fugl på Grunanne (Svelvik). (Opphavsrett: Ei Gates) Større bilde

Saltskjær

Mye sel ved Saltskjær (Svelvik). (Opphavsrett: Eli Gates) Større bilde

Takk alle sammen for god innsats på søndagens lokalitetskonkurranse. Årets resultatliste kan sees i sin helhet på http://nattravn.info/

Brukbart vær og overraskende gode resultater. Linnesstranda og Fiskumvannet delte seieren i år som i fjor, med 49 arter. Det nest beste resultatet siden Fiskumvannet toppet med 56 arter i 2007. Den nye lokaliteten på Averøya kom på en god tredjeplass med 45 arter og det med bare en observatør Marius von Glahn.

Ikke de store antallene med fugl i år. Totalt ble det registrert 2175 ind. Grågås ble den mest tallrike arten med 351 ind., ringdue nr.2 med 158 ind. Av mer sjeldne arter kan nevnes: sædgås, bergand, lappfiskand, dvergdykker, horndykker og varsler, samt en hybrid grågås x kanadagås på Averøya, men denne teller ikke som egen art. 21 deltagere er notert. Det er 2-3 færre enn i de to siste årene.

Fiskumvannet

Tekst: Steinar Stueflotten

Tårnkonkurranse ifm EuroBirdWatch. Mye bedre vær i dag enn de siste par dagene. Noe tåke og dis oppe i åsene begrenset sikten noe rundt vannet, men fint i nærområdet. Mye gåsekakling på vei ut til tårnet 07:15. Forventet derfor store antall ute på vannet, men da jeg kom ut til tårnet, var det bare tre grågjess som holdt et svare leven. Etter hvert kom det imidlertid flere gjess til fra Råen og Vestfoss-kanten. På det meste var det samlet ca. 150 grågjess og 30 kanadagjess i nordenden. Sædgåsa ankom sammen med ca. 100 grågjess kl.08:18, og etter telleperioden kom det kl. 11:38 fem kortnebbgjess sammen med en liten flokk grågjess. Fire gåsearter samtidig på vannet var bra. En hunnfarget lappfiskand ble sett utenfor Måsnesmyra helt i starten og på nytt borte ved Rudstua litt seinere. I tillegg fylte rundt 50 brunnakker og 25 toppender opp vannspeilet i nordenden av vannet. Av rovfugl ble kun en spurvehauk og en musvåk sett. En varsler, to svartender og en sivhøne bør også nevnes, samt en sein myrsnipe og en (seinere 3) enkeltbekkasiner. Det ble en god innspurt på tårnkonkurransen med en flokk stær som ble jaget av en spurvehauk borte på Darbu, og en storskarv som ankom rett før klokka slo 11. Med det endte vi opp på hele 49 arter, som var mye bedre enn forventet. Til stede på tårnet: Steinar Stueflotten, Eirik Kristoffersen, Tore Haare og Gro Haare. Makstall for noen av artene (bl.a. knoppsvane, grågås og kråke) ble telt opp etter kl.11. Utenom tårnkonkurransen ble følgende arter sett: kortnebbgås (5), flaggspett (1), trekryper (1) og pilfink (4).

Linnesstranda

Tekst: Jens Erik Nygård

Lokalitetskonkurranse i dag. Hørte granmeis på vei til tårnet, den ble ikke sett igjen seinere, dessverre. Jens Erik, Bent, Peter, Jorunn, Bjørn og Noah utgjorde teamet på Linnesstranda i dag. Av de 49 artene vi så og hørte, så bør nevnes spesielt bergand, dvergdykker, fasan, vandrefalk, tårnfalk. En del arter fra i går ble ikke sett, samtidig som vi fikk flere som ikke ble sett i går. En ubestemt spurvehauk/dvergfalk ble også sett, etter konkurransen dukket en spurvehauk opp, det er vel mest sannsynlig denne vi fikk et glimt av.

Grunnane

Tekst: Jan Gylder

En grå mild morgen, med usedvanlig lavt vann. Og lite fugl. Vi savna både gjess og knoppsvaner. Men vi så toppdykkere og flere gråhegrer. I det «flate» lyset på morgenkvisten tok det litt tid før vi forstod at vandrefalken satt i «treet sitt» på Saltskjær. 7 steinkobber sløva på steinene som ligger nord for Saltskjær. Sola tok regi på dagen. Morsomt å oppleve hvordan lyset påvirker våre synsinntrykk. Det ble 26 arter. En ravn viste seg som snarest kl 10:59. I tårnet var: Gustav, Eli, Frode og Jan.

Averøya

Her ble det observert 45 arter av Marius von Glahn.

Bergsvingen

Tekst: Audun Jahren

I Bergsvingen var Magne Sjøblom, Jan Trygve Bollerud og Audun Jahren. Vi så 39 arter men 4 dukket opp for seint til å komme med, disse 4 siste la jeg ut på artsobservasjoner. 2 musvåker. kornkråke, kjernebiter og svartspett. Jan T. legger ut alle de andre. Ingen store kanoner i Bergsvingen i dag.

http://artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/Image.aspx?rappsyst=1&obsid=14055909&imageID=455238