Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Øvre Eiker - Foredrag og årsmøte
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Øvre Eiker - Foredrag og årsmøte

(24.02.2015)

Blant ugler og falker i Trysilskogen, et foredrag med bilder av Bjørn Foyn og Arnhild Øien på Haug menighetssenter i Hokksund 10. mars kl. 18.30. Etter fordraget vil det bli avholdt årsmøte. Bjørn Foyn vil fortelle om livet i skogene rundt hans og Arnhild Øiens hjem, og om parets arbeid med redebygging, ringmerking, fotografering og tegning. Det lå neppe i kortene at Oslo-gutten Bjørn skulle bli lærer i Trysil i 40 år, skrive ei lokalspørrebok med 1132 spørsmål og motta kommunens kulturpris. Arnhild Øien er kjent for sine fremragende bilder, med høy rangering i naturfotomiljøet. Tegninger kan sees og kjøpes under møtet.

Trysilfugl

(Opphavsrett: www.trysilfugl.com) Større bilde

Trysilfugl1

(Opphavsrett: www.trysilfugl.com) Større bilde

Trysilfugl2

(Opphavsrett: www.trysilfugl.com) Større bilde

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

NORSK ORNITOLOGISK FORENING, ØVRE EIKER LOKALLAG

Tid:     Tirsdag 10. mars 2015 kl. 20.00 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

 

PROGRAM

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
 3. Årsberetning for 2014
 4. Revidert regnskap for 2014
 5. Budsjett for 2015
 6. Rapporter fra utvalgene
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Innkomne forslag
 9. Arbeidsplan for 2015
 10. Valg

-------------------------------------------------------                 

Vedlegg:

 • Årsberetning for 2014
 • Valgkomiteens innstilling (nedenfor)
 • Styrets innstilling til valgkomite (nedenfor)
 • Bokverket «Fuglelivet i Øvre Eiker» (nedenfor)

 

Drammen 20.2.2015

Bent Ellingsen, styrets sekretær

------------------------------------------------------

 

Valg NOF Øvre Eiker lokallag 2014

 

Styret 2013/2014 har vært som følger:

Audun Jahren           Leder               På valg 2015                     Modum
Rita Rustan Nestleder På valg 2016 Drammen
Terje Bakken         Kasserer           På valg 2016                   Nedre Eiker
Bent Ellingsen Sekretær På valg 2015 Drammen
Torhild Graversgaard Styremedlem På valg 2015 Øvre Eiker
Varamedlem:
Bjørn Tore Bollerud Vara På valg 2015 Øvre Eiker
Svein Tangen Vara På valg 2015 Modum

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet for 2015

Leder                                       Audun Jahren
Sekretær                                 Bent Ellingsen
Styremedlem                             Svein Tangen
Varamedlem                              Bjørn Tore Bollerud                                                 Varamedlem    Eva Løken

 

Revisorer - velges for ett år

Arne Bjørnvolden                                                                              

Anne Sørensen

 

Nestleder Rita Rustan og kasserer Terje Bakken er ikke på valg i år.

Valgkomiteen bestod av Magne Sjøblom og Hans Jørgen Nilsen

 

Innstilling fra styret til årsmøtet 2015

 

Valgkomite - velges for ett år

Ikke klar

Ikke klar

 

---------------------------------------------------------------

Bokverket «Fuglelivet i Øvre Eiker»

Arbeidet med boka ”Fuglelivet i Øvre Eiker" startet opp i september 2007, og den ble presentert 15. november 2009. Steinar Stueflotten fra NOF Øvre Eiker lokallag / NOF Buskerud var redaktør, mens fylkessekretær Per Øystein Klunderud i Naturvernforbundet i Buskerud var prosjektansvarlig. Boka ble utgitt av Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag, i samarbeid med NOF avd. Buskerud og Naturvernforbundet i Buskerud på Forlaget Tom & Tom.

I 2014 ble ytterligere 3 bøker solgt, med inntekter på 1.100 kroner. Rentemidler 4.000 er tillagt. Innestående bokført overskudd fra prosjektet per 31.12.14 er 216.528 kroner. Det er 14 bøker igjen på lager hos NiB.

Rapport fra Per Øystein Klunderud