Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Referat fra årsmøte i NOF avd. Buskerud 5.april 2018
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Referat fra årsmøte i NOF avd. Buskerud 5.april 2018

(17.06.2018)

Årsmøtet i 2018 ble avholdt i Friluftslivets hus, Drammen 5.april kl. 19-21. Vedlagt finner du referatet fra møtet.

Referat fra årsmøte i NOF avd. Buskerud 5.april 2018
Sted: Friluftslivets hus, Drammen.

Tid: kl.19-21
Sak 1: Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Anne Sørensen ble valgt som ordstyrer og Merete Wiken Dees som referent.

Sak 2: Godkjenne årsmøteinnkalling og dagsorden
Årsmøteinnkalling og dagsorden ble godkjent uten anmerkninger.

Sak 3: Godkjenne årsregnskap for 2017
Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger.
Det ble også understreket at lokallagene må huske å sende inn regnskap og årsmelding til fylkesstyret for å få utbetalt sin andel av kontingenten. Fylkeslaget er nå innmeldt i Brønnøysundregisteret og har fått organisasjonsnummer.
Sak 4: Godkjenne budsjett for 2018.
Budsjettet ble godkjent med et tillegg. Det ble budsjettert inn mulighet for å leie Friluftslivets hus opptil tre ganger (500 kr x3).
Sak 5: Godkjenne årsberetning for NOF avd. Buskerud.
Anne Sørensen orienterte om aktivitetene som ble utført i regi av NOF avd. Buskerud i 2017. Steinar Stueflotten orienterte om LRSK sitt arbeid i fylket i 2017, Faunistisk seminar og muligheter for at flere av rapportene som skrives i fylket bør publiseres i Buskskvetten.

Årsberetningen ble godkjent med følgende tillegg:
- Det har i 2017 kommet mange henvendelser fra klatrere ang vandrefalkhekking i Askfjell som fylkeslaget har besvart.

Sak 6: Fastsettelse av lokalt tillegg for fylkesavdelingen 2019.

Ingen endring vedtatt. Kontingenten for medlemskap i NOF avd. Buskerud vil fortsatt være 100 kr.

Sak 7: Valg av styre i NOF avd. Buskerud.

Nytt styre etter valget:

Leder: Steinar Stueflotten (2018-2019)
Styremedlem: Marius von Glahn (2018-2020)
Kasserer: Anne Sørensen (2018-2019)
Naturvernkontakt: Marius von Glahn
Styremedlem: Lars Jacobsen (ikke på valg i år (2017-2019)).
Styremedlem: Merete Wiken Dees (ikke på valg i år (2017-2019)).
Revisor Per Øystein Klunderud var ikke på valg i år (2017-2019).

Det ble gjort vedtak på at en person fra NOF avd. Drammen kan peke ut en person på sitt årsmøte til styret i NOF avd Buskerud. Dette er i tråd med vedtektene.

Sak 8: Innkomne forslag.
Ingen innkomne forslag.