Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Finnmark i Nord-Vest Australia
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Finnmark i Nord-Vest Australia

Av Dag Gjerstad (04.03.2019)

NOF Finnmark ved Dag Gjerstad har i vinter besøkt vår søsterorganisasjon «Down under», Birdlife Australia. Det ga anledning til å besøke Broome Bird Observatory som ligger i Broome med sin store vadefuglkonsentrasjon langs øst- og vestkysten av Australia. Nedenfor er Dag sin egen oppsummering fra besøket.

Sibirvandresnipe

Bildet viser en sibirvandresnipe (Tringa brevipes), som på engelsk har navnet Grey-tailed tattler. (Opphavsrett: Nigel Jackett) Større bilde

Chris Hassel

Chris Hassel fra Birdlife Australia & Broome Birdobservatory leser Lappmeisen 2019 med stor interesse. Hassell leder arbeidet med kartlegging av trekkveier (flyway s) for en rekke vadefugl via Øst-Sibir til Asia og Australia. (Opphavsrett: Dag Gjerstad) Større bilde

Østspove

Bildet viser en den utrydningstruede østspoven (Numenius madagascariensis), som på engelsk har navnet Easters curlew. (Opphavsrett: Nigel Jackett) Større bilde

Nigel Jackett

Daglig leder for Broome Bird Observatory, Nigel Jackett viser NOF Finnmark omkring på stasjonen i Broome, Vest-Australia. (Opphavsrett: Dag Gjerstad) Større bilde

Finnmark er Norges viktigste område for vadefugl. Dette skriver vi mye om både i webben og i tidsskriftet vårt; «Lappmeisen». I Finnmark er mengden vadefugl så stor og tilgjengeligheten så god at at det vekker stor interesse blant vadefuglforskere både i Europa og ellers i verden. Hvorfor dra til Sibir, Alaska eller Nord-Canada når mye av arbeidet kan gjøres i Finnmark? 

Som en konsekvens av dette deltok NOF Finnmark for føste gang høsten 2018 på den internasjonale vadefuglkonferansen (IWSG annual conferance) i Workum, Friesland, Holland. Her traff vi blant annet vadefuglforskere fra Australia og New Zealand - folk som arbeider med de samme sakene som vi i NOF FI gjør.

Samtaler og meningsutvekslinger under konferansen førte til at at vi ble invitert til vår søsterorganisasjon «down under», Birdlife Australia. Det ga oss muligheten til å besøke Broome Bird Observatory (BBO-se www.broomebirdobservatory.com, se link nedenfor). Denne muligheten har Dag Gjerstad fra NOF Finnmark benyttet seg av!

Selve obserervatoriet ligger i Broome, ca 2 500 km nord for Perth, hovedstaden i Vest-Australia. Denne delstaten er jo ikke noen småhage, ca. 40 ganger større enn Finnmark fylke, så avstandene er betydelige. 

BBO stasjonen er en del av Birdlife Australia-systemet og bemannet hele året med inntil 4 ansatte. Budsjettet dekkes i sin helhet av egeninitierte aktiviteter, guiding, salg av effekter og salg av spesialkompetanse på fugl & natur. 

Grunnen til at Birdlife Australia la stasjonen sin til Broome er de store vadefuglkonsentrasjonene som finnes på hele øst og vest kysten av Australia, men med toppene ved Roebuck Bay i Broome, der stasjonen ligger. Dette er endestassjonen for store deler av vadefulgbestandene som hekker i det østlige Sibir, fra Wrangeløya og vestover mot de Ny-Sibirske øyene. Disse fuglene følger den East Asian-Australasian trekkruten (se www.eaaflyway.net) om starter i Sibir og som legger igjen fugl i hele Asia fram til denne delen av Australia.

Her snakker vi om arter som vi også har i Finnmark, men fuglene her kommer fra østlige populasjoner. Vi snakker om arter som fjellmyrløper, svarthalespove og lappspove, selv om de fleste artene som opptrer her i mengder opptrer mer sporadisk eller er veldig sjeldne hos oss i Europa.

I dette området kan man på en kort dag se inntil 21 ulike vadefuglarter der de vanlgste er sibirsnipe, tereksnipe, spisshalesnipe, mongollo, ørkenlo og den utryddingstruede østspoven.

For naturfotografer og fugleinteresserte er Broome verdens desidert beste vadefugllokalitet. Ikke bare på grunn av alle artene man treffer der, men også tilgjengeligheten er fantastisk. I dette området kommer man ved flo sjø på under 30 meters hold på felles flokker med et par tusen terek-sibir- og spisshalesniper, pluss hundrevis av andre fugler. Dette treffer man aldri i Nordsjøbassenget, i Mauretania eller på andre verdensberømte vadefugllokaliteter.

 

Les mer