Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Fylkesavdelinger

Fylkesavdelinger

Finn ditt fylke NOF Finnmark NOF Troms NOF Nordland NOF Hedmark NOF Oppland NOF Sogne og Fjordane NOF Hordaland NOF Rogaland NOF Vest-Agder NOF Aust-Agder NOF Telemark NOF Buskerud NOF Vestfold NOF Oslo & Akershus NOF Oslo & Akershus NOF Østfold NOF Nord-Trøndelag NOF Møre og Romsdal NOF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag NU Gå til fylkessidene

En av Norsk Ornitologisk Forening sine stoltheter er foreningens store og aktive lokale nettverk. Vi har fylkesavdelinger i samtlige fylker, og lokallag spredt utover hele landet.

Fylkesavdelingene og lokallagene står for den jevnlige kontakten med og tilbudene til medlemmene, og arrangerer i denne forbindelse møter og turer. Se på aktivitetskalenderen for å finne ut hva som skjer der du bor. Dessuten står de for mange lokale prosjekter og fugleverntiltak, og er en viktig informasjonskilde og støtte for NOF sentralt i faglige spørsmål.

Siste nytt

Årsmøte 2018 (23.01.2018)

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Vestfold innkaller sine medlemmer til årsmøte.

Les mer
SidensvansMånedens bilde og funn i desember 2017 (19.01.2018)

Da har vi kommet fram til årets siste kåring av månedens bilde og funn. Alle månedens bilder fra fjoråret vil senere bli å finne i en siste finale der leserne av fuglar.no avgjør hva som blir årets bilde i 2017.

Les mer
Gunnar Nyhus og slaguglaSlagugler i grensetraktene (16.01.2018)

Gunnar Nyhus har jobbet med slagugler i grensetraktene mellom Sverige og Norge i en årrekke. Han kommer og forteller siste nytt om slagugler på NOF Hedmark sitt årsmøte på Bakkehaugen grendehus i Hernes fredag 2. februar kl. 1900.

Les mer
logoVedtektsendringer til behandling i årsmøtet 2018 (16.01.2018)

På årsmøtet til NOF (hovedforeningen) ble det vedtatt en form for representativt demokrati hvor alle betalende medlemmer kan møte med talerett, men kun representanter utnevnt av fylkeslag og lokallag har stemmerett. Fylkesstyret har behandlet dette. Her finner du fylkesstyrets forslag til årsmøtet 2018 om vedtektsendring for NOF Hedmark.

Les mer
Medlemskveld på Besøkssenter våtmark Ilene, Tønsberg. (08.01.2018)

Mandag 15. januar kl. 18.00

Les mer
SidensvansRognebærinvasjon! (07.01.2018)

I høst var hele Nordland farget rødt av rognebær. Mange fugler finner de små røde bærene smakfulle, og i vinter har vi hatt en av tidenes største invasjoner av bærspisere i Nordland. Det store antallet av fugler har blitt lagt merke til av mange, og de mest tallrike artene har vært gråtrost og sidensvans.

Les mer