Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Tidsskrift
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Tidsskrift

TN

(Opphavsrett: TN) Større bilde

Trøndersk Natur

Trøndersk Natur (TN, ISSN: 0806-0517) er fylkestidskriftet vårt som vi utgir sammen med NOF Sør-Trøndelag. Bladet kom ut for første gang i 1972 og blir nå utgitt med to nummer årlig. Om vi må si det selv, er det et av norges flotteste fylkestidsskrift for fugl. Kontakt oss pr telefon eller e-post om du er interessert i å bidra.

Kontakt

Trøndersk Natur
c\o NOF avd. Sør-Trøndelag
Postboks 139
7401 Trondheim

e-post: trondersk.natur@gmail.com

Redaktør

Øystein R. Størkersen (tlf: 930 63 971, e-post: ostorkersen(at)yahoo.com er redaktør for tidsskriftet.

Tips til forfattere

Vennligst orienter redaksjonen i god tid før innsending av bidrag til TN. Artikler og innlegg til TN sendes digitalt til TN via e-post eller på egnet lagringsmedie per post. Bilder, tegninger, kart o.l. må leveres separat, og ved scanning må de ha en oppløsning på minst 350 dpi.

Forfattere og fotografer gir utgiver rettighetene til å publisere innsendt materiale i trykt og digital form. Det utbetales ikke honorarer.

Hvis det er noe du lurer på - kontakt redaksjonen.

Manusfrist

TN utkommer med to hefter pr. år. Frist for innlevering av manus er hhv. innen 1. mars og 1. oktober.

Adresseforandringer o.l.

TN sendes ut til medlemmene av NOF Sør- og Nord-Trøndelag på grunnlag av medlemslistene. Endring av adresse, etterlysning av manglende blad o.l. må derfor rettes til respektive fylkeslag.

Innholdsfortegnelse TN

>> Se hjemmesiden til NOF Sør-Trøndelag for innholdsfortegnelse

 

Redaksjonen for Trøndersk Natur

Verv Navn Telefon E-postadresse
Redaktør Øystein Rune Størkersen 930 63 971 ostorkersen(at)yahoo.com
Redaksjonsmedlem Charlotte Hallerud 932 90 398 charlottehallerud(at)gmail.com
Redaksjonsmedlem Rolf Terje Kroglund 918 33 308 rolf.t.kroglund(at)nord.no
Redaksjonsmedlem Per Inge Værnesbranden
456 19 219 naturobservatoren(at)gmail.com