Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Lokallag av NOF Nord-Trøndelag
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Lokallag av NOF Nord-Trøndelag

Stjørdal lokallag

Fugleinteresserte personer i Stjørdal har vært organisert i en egen forening siden 1973, da Stjørdal Feltbiologiske Forening (SFF) ble stiftet. De første årene var SFF lokallag av Natur & Ungdom og drev med allsidig virksomhet innen naturvern og friluftsliv. I 1981 ble SFF et lokallag av Norsk Ornitologisk Forening, ettersom de fleste av medlemmene var mest interessert i fugler. Aktiviteten har vært svært varierende opp gjennom årene. Den mest aktive perioden var på 1980-tallet. Aktivitetene besto av medlemsmøter minst en gang i måneden, untatt sommermånedene, i tillegg til en lang rekke eksursjoner og turer til kjente fuglelokaliteter, og hytteturer, skog- og fjellturer. Selv om aktiviteten i laget for øyeblikket ikke er som den var på det mest aktive, eksisterer vi fremdeles. Vi registrerer utviklingen av fuglelivet, og prøver å holde et våkent øye med inngrep og trusler mot naturen, og spesielt farer som truer fuglene og deres leveområder.

Kontaktperson: Per Inge Værnesbranden, mobil: 456 19 219

Fugleopplevelser i Stjørdal: http://www.fugleristjordalen.blogspot.com/

 

Verdal og Levanger lokallag

Lokallaget har egen facebookgruppe.

 

Steinkjer lokallag

Etter flere år "på is" er lokallaget nå (mars 2017) re-etablert.

Lokallaget har egen facebookgruppe og egen nettside 

Foreningen kan kontaktes via E-post, post@steinkjerfugl.no, eller en av interimstyrets medlemmer (som du finner på vår hjemmeside)

 

Namdal lokallag