Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Velkommen til årsmøte på Bjerka
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Velkommen til årsmøte på Bjerka

Av NOF Nordland (04.06.2012)

NOF Nordlands årsmøte arrangeres i år av NOF Rana og er lagt til Bjerka i Hemnes kommune 8.-10. juni. Det er bra påmelding, men fremdeles noen få ledige plasser igjen!

Svømmesnipe

Svømmesnipe er en av fuglene man kan se under årsmøtet (Opphavsrett: Jon Olav Larsen) Større bilde

Bjerka ligger rett sør for Rana. E6 går gjennom tettstedet, Nordlandsbanen har stoppested der, mens nærmeste flyplass er Røssvoll i Rana.

NOF Rana har booket fire store, komfortabelt innredete hytter på Bjerka Camping. Hver hytte har tre soverom med to senger/køyer, så her bør det være mulig å sove godt etter å ha kjørt seg med fugletitting og fugleprat.

Selve årsmøtet går fra kl. 16.00 på lørdag, i et lokale hos Frivillighetssentralen like ved Bjerka Camping.

Bjerka- og Korgen-området har flere fine fuglelokaliteter, her følger en oversikt over de mest aktuelle plassene:

 

Sørfjorden med Røssåauren, Vallabotnet, Bjerkapollen og nedre løp av Røssåga
Den innerste delen av Sørfjorden (sidearm av Ranfjorden) i Bjerka- og Vallaområdet kan oppvise et system av våtmarkslokaliteter som alltid er spennende å utforske, særlig i trekktidene. Selv om det går mot tampen av vårtrekket når vi er der, kan det ennå være en del ender og vadere å se.

Traner har ofte tilhold i området gjennom hele våren, og noen fugler (trolig ikke-hekkende) kan være der på sommeren også. Blant mindre alminnelige arter som er påvist i området de siste 10-12 årene kan nevnes amerikakrikkand (ett funn), snadderand, knekkand, svarthalespove og dvergmåke.

Flere av lokalitetene er også botanisk interessante, og botanikken er et bærende element i vernet av deler av området.

Kunstig sandsvalekoloni i Leirskardalen ved Korgen
Kolonien er beskrevet i to artikler i Havørna, i 2006 og 2007. Etter det har suksessen bare tiltatt, idet stadig flere par har benyttet rugekassene. I 2010 ringmerket vi 66 pullus/årsunger i kolonien, og i 2011 ble merketallet 92 – helt uten bruk av nett.

Sjøforsen naturreservat ved Korgen
Denne lokaliteten er interessant for oss først og fremst fordi det finnes lavskrike her. Reservatet verner om et område med boreal regnskog, og omfatter gammel naturgranskog på marine avsetninger. Blant de mest spennende botaniske verdiene i området er lavarten huldrestry.

Stormyrbassenget
I perioden på 1950- og 1960-tallet med de store vannkraftutbyggingene på Helgeland ble det etablert en kunstig vannreservoar i det området mellom Korgen og Røssvatnet som vi i dag kjenner som Stormyrbassenget.

Dette utviklet seg til en svært viktig fuglelokalitet med gode hekkebestander av en rekke våtmarksarter på 1970- og 1980-tallet. Området er ikke lenger like viktig for alle arter som for 30-40 år siden ble oppfattet som karakterarter her, men det er fremdeles en betydningsfull lokalitet for mange arter.

En art som har forsvunnet helt er bergand, mens en som har gått kraftig tilbake, men ennå finnes er brushane. Det er også bestander av for eksempel horndykker, svømmesnipe og hettemåke. Både smålom, storlom og trane hekker i området, og også kanadagås. Blant mer uvanlige arter som er sett her i seinere år nevnes sædgås og dvergmåke.

NOF Norland ser frem til spennende fugledager. Vel møtt!

Ved spørsmål kontakt:
Per Ole Syvertsen, leder NOF Rana
per.ole.syvertsen@helgelandmuseum.no