Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «Massedød av ærfugl på Andenes»
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Kommentarer til «Massedød av ærfugl på Andenes»

Det nye året har fått en tragisk start i Andenes havn. Hittil er rundt 125 døde fugler funnet i havna uten at man vet årsaken. De fleste av dem er ærfugl, men også praktærfugl og måker har omkommet. Noen av fuglene er innsendt til analyse.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble «Massedød av ærfugl på Andenes»

Dette er en interessant sak. Fuglelivet er presset fra alle kanter.

Årsaken til fugledøden er foreløpig ikke klarlagt. Teoriene er mange:

Matmangel, kulde, for mye sel og ørn mv.

Noen betraktninger: Hvis det er for lite mat i havna, ville da ikke fuglene flytte seg til andre områder med bedre mattilgang? Fugl har vinger, og det er velkjent at bl a ærfugi forflytter seg flere ti-talls km langs kysten vinterstid.

Slik jeg kjenner ærfuglen, så beiter den ikke levende fisk i særlig grad. Slog og død fisk er derimot foretrukket mat, og når krabbene dør og blir spist, får fuglene gjerne giftstoffer i kroppen, - mister matlysten, samtidig som sterk kulde fører til redusert aktivitet og mindre matinntak, og etter hvert avmagring, som over tid kan føre til at mange dør.

Det skal forbause meg mye om ikke forklaringen til massedøden blant fuglene i havna viser seg å ha andre årsaker enn en konsekvens av mudringsarbeidene og spredning av miljøgifter.

Jens-Are Johansen (23.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Nå må årsaken finnes.

Nå er det viktig å komme til bunns i årsaksforholdet her. Av de tre mulige årsakene matmangel, oljesøl og forgiftning, er jeg enig i at det siste høres mest sansynlig ut. Det har vært gjort omfattende mudringsarbeid i havna siste år, og det er ingen hemmelighet at det har vært dumpa mye dritt i (nord-)norske havner. Hørte i en annen sammenheng at mudring er så dyrt fordi alt som tas opp fra bunn strengt tatt skal behandles som spesialavfall og deponeres forsvarlig.

Nå høret jeg at det også er funnet mye død krabbe i havna i Andenes, og da bør det ringe en bjelle. Men det er ikke så enkelt bare å sende inn død fugl og be om en giftanalyse så lenge man ikke vet hvilke stoffer man leter etter. Det bør derfor tas prøver av bunnsedimenter også, som kanskje kan gi et raskere hint om eventuelle giftstoffer.

At direkte dødsårsak er matmangel finner jeg lite trolig, ettersom det er stor fiskeri- og mottaksaktivitet i Andenes. Fuglene virker heller ikke synlig tilsølt av olje. Men vær oppmerksom på at fugl kan skades av fiskeolje som er helt klar og fargeløs. Opplevde det med et antall måker for noen år siden - de hadde ingen synlige ytre skader, men luktet kraftig fisk. Konklusjon fra veterinærmyndighetene var at de var tilsølt av sildeolje med samme resultat som annen olje; fjærdrakta holdt ikke vannet ute, og fuglene var avmagra, og hadde sulta ihjel, frosset ihjel eller drukna (svake fugler på vannet som ikke klarar å holde hodet heva kan dø av drukning!).

Så en enkel test er følgende; se etter ytre oljeskader. Hvis negativt, sjekk fiskelukt (eller lukt av tyntflytende væsker som bensin, parafin etc.). Hvis negativt er det neppe oljeskade...

John Stenersen (23.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Nå må årsaken finnes.

To sitater fra saken:

www.nrk.no

– Diagnosen til dødsårsaken er avmagring som følge av næringsmangel i kombinasjon med kulde. Det sier kommuneveterinær i Andøy, Harald Fodstad.

– For å være helt sikker bør vi undersøke om det kan finnes rester av tungmetaller og andre miljøgifter i de døde fuglene. Det er foreløpig ikke sendt inn slike prøver, men det bør gjøres, sier Fodstad.

Frode Falkenberg (25.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Nå må årsaken finnes.

Synes dette blir alt for enkelt - avmagring kan meget godt være en sekundær effekt av helt andre primærårsaker.

Jeg tror man må grave videre i bunnforholdene i Andenes - bokstavelig talt. Mudring over lang tid kan ha forårsaket at lagrede giftstoffer når bunnfaunaen, som bl.a. ærfugl i sin tur beiter på.

Det hører med til historien at det også er funnet mye døde krabber i havna - disse er neppe døde av kuld og matmangel...

Som sagt - her må vi til bunns i elendigheten - årsaken må finnes!

John Stenersen (25.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Nå må årsaken finnes.

Spekkhoggere får skylda for ærfugldød:

www.nrk.no

(16.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble nQXsHoKs

har ff6r mig att i de de4r 27,5% inge5r e4ven organenl/min e4r mamxail syreupptagninge5lder 30-39 e4r det ff6ljande som ge4ller.mycket le5g (1) -1,8le5g (2) 1,9-2,1genomsnittlig (3) 2,2-2,4-2,6hf6g (4) 2,7-2,9mycket hf6g (5) 3,0-elit >3,5syreupptagningsff6rme5ga ff6r olika e5ldrar30-39mycket le5g(1) -27le5g (2) 28-35genomsnittlig (3) 36-39-43hf6g (4) 44-51mycket hf6g (5) 52-elit >60

AJuFijEQXWJ (18.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne