Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Rogaland
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Rogaland

NOF avd. Rogaland, en fylkesavdeling av Norsk Ornitologisk Forening, er en forening for deg som er glad i fugler. Mesteparten av aktiviteten drives gjennom de fem lokallagene vi har i NOF avd. Rogaland. Se link til lokallag for mer informasjon om hvem vi er og hva vi gjør

Dagens observasjoner

Gå til artsobservasjoner.no

Siste nytt

LogoÅrsmøte NOF avdeling Rogaland 2019 (03.03.2019)

Årsmøte i NOF avdeling Rogaland arrangeres på Mostun (Inge Steenslands hus) i Stavanger fredag 29. mars kl 18:30. Etter den formelle delen av årsmøtet vil Roar Solheim holde foredrag: Farger av grått – lappugla, barskogens bortgjemte skygge. Roar Solheim er forsker (førstekonservator i zoologi) ved Universitetet i Agder, og har lang erfaring med mange forskjellige ugler.

Les mer
VipeHåp for viktige vipemarker i Time kommune? (30.08.2018)

Vipa er en av flere arter tilknyttet kulturlandskapet som har hatt en sterk tilbakegang i nyere tid. Få arter har gjennomgått en så dramatisk nedgang som vipa, og vipebestanden har gått tilbake med hele 75 % i løpet av de siste årene. NOF og Naturvernforbundet har levert klage på nydyrkingstillatelse i Time kommune for å ta vare på viktige vipemarker.

Les mer
GrågåsFor lett å skyte grågås (29.08.2018)

Selv om grågåsbestanden øker i deler av landet, skal ikke grågåsa være fritt vilt. I følge gjeldende skadefellingsforskrift er det en forutsetning at felling av skadegjørende vilt skal være ett av flere virkemiddel for å hindre eller begrense skader. NOF passer på at kommunene følger lovverket!

Les mer
StorspoveNOF forhindrer nydyrking – en seier for fuglelivet (27.08.2018)

Å stanse nydyrking av verdifulle myr- og restareal er et tema NOF avd. Rogaland har brukt en hel del tid på. Ikke bare er bevaring av myrer særlig effektivt for å hindre utslipp av klimaskadelige gasser, det er også et av de viktigste grepene for å bevare truet naturmangfold. Heldigvis gir vårt arbeid resultater!

Les mer
Vindkraftseminar 31. mai 2018 kl 12:00-16:30 (28.05.2018)

NOF avdeling Rogaland er sammen med en rekke andre organisasjoner medarrangør for et seminar om vindkraft på Mostun Natursenter torsdag 31. mai 2018 kl 12:00-16:30:

Les mer
NOF avdeling Rogaland – årsmøte 2018 (23.02.2018)

Årsmøte i NOF avdeling Rogaland arrangeres i Friluftshuset på Orre fredag 16. mars kl 18.30.

Les mer

Nyhetsarkiv