Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kom på NOF Rogalands årsmøte på Kvassheim!
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Kom på NOF Rogalands årsmøte på Kvassheim!

Av Martin Eggen/Steinar Eldøy (21.01.2011)

26. februar inviterer vi til årsmøte. Vi har valgt å legge det til Kvassheim fyr, der vi tidligere har hatt flere vellykkede arrangement. Vi frister med hyggelige mennesker, topp lokalitet, ekskusjon, felles middag og foredrag av Ingvar Byrkjedal. Ingar vil fortelle om vipe. Ingar er opprinnelig fra Sandnes, men arbeider som førstekonservator på Zoologisk Museum i Bergen, og er en av våre fremste eksperter på vipe, heilo og beslektede vadefugler. Vi håper du også kommer!

Kvassheimbukta

Årsmøte blir holdt ved Kvassheim, en av Norges beste fuglelokaliteter. (Opphavsrett: Harald Steensland) Større bilde

 Innkallling til årsmøte i NOF avd. Rogaland

Det innkalles med dette til årsmøte i NOF avd. Rogaland lørdag 26. februar 2011 kl. 16.00. Møtet vil holdes på Kvassheim fyr i Hå kommune.  

 

Sakliste:

1. Valg av møteleder og referent

2. Årsberetning for 2010.

3. Regnskap for 2010.

4. Valg

Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Steinar Eldøy (leder - på valg), Martin Eggen (styremedlem/sekretær – ikke på valg), John Grønning (styremedlem – ikke på valg), Kari Foyn (styremedlem – ikke på valg), Jan Kåre Næss (styremedlem – på valg, ønsker ikke gjenvalg), Helge Øglænd (styremedlem/kasserer, på valg, ønsker ikke gjenvalg), Øyvind Nyvold Larsen (varamedlem, på valg) og Oskar Kenneth Bjørnstad (på valg).

Valgkomiteens forslag til valg til styret for 2011 er som følger: Steinar Eldøy foreslås gjenvalgt som leder (for ett år) og Bjørn Tore Rekve Seim foreslås valgt som nytt styremedlem (for to år). Øyvind Nyvold Larsen og Oskar Kenneth Bjørnstad foreslås gjenvalgt som varamedlemmer (begge for ett år). Kasserer velges ikke særskilt av årsmøtet, men det er viktig at den kandidat som skal overta vervet som styremedlem etter Helge Øglænd er villig til å stille som kasserer. Valgkomiteens leder Elisabeth S. Årsnes har sagt seg villig til det, og de øvrige medlemmene i valgkomiteen støtter hennes kandidatur og at hun velges som styremedlem for to år.

Styrets innstiller på gjenvalg av Johan Tore Rødland og Jarl Andreas Skrunes som medlemmer i valgkomiteen. Som nytt medlem i valgkomiteen foreslås Jan Kåre Næss. Komiteen konstituerer seg selv.

Falco-redaksjonen har i 2010 bestått av Svein Efteland (redaktør), Jan Kåre Næss, Gunnvor Krone og Martin Eggen (redaksjonsmedlemmer). Svein Efteland ønsker avløsning som ansvarlig redaktør, men har sagt seg villig til å fortsette som redaksjonsmedlem. Jan Kåre Næss og Gunnvor Krone ønsker å gå ut av redaksjonen. Styret foreslår at Finn M. Fuglestad (som var den første Falco-redaktøren) på ny velges som redaktør, og foreslår at Svein Efteland, Martin Eggen og Ivar Sleveland velges som redaksjonsmedlemmer for 2011.

4. Fastsettelse av medlemskontingent for 2011.

Styret foreslår at kontingenten for 2011 holdes uforandret på kr 250,- for medlemmer over 20 år, kr 100,- for medlemmer under 20 år, og kr 30,- for familie-/støttemedlemmer uten tidsskrift.

5. Eventuelt andre saker etter innstilling fra styret, eller innmeldt av lokallag eller medlemmer.

 

Etter den formelle delen av årsmøtet vil Ingvar Byrkjedal holde foredrag om vipa. Han er opprinnelig fra Sandnes, men arbeider som førstekonservator på Zoologisk Museum i Bergen, og er en av våre fremste eksperter på vipe, heilo og beslektede vadefugler. 

Vi legger opp til et sosialt samvær etter møtet, og vil bestille middag, enten levert på Kvassheim fyr eller et spisested i nærheten. De som ønsker å være med på middagen må gi beskjed til Martin Eggen om dette innen 12. februar (bindende påmelding). Det finnes også overnattingsmuligheter i nærheten (bl.a. campinghytter på Ogna Camping), og Martin Eggen kan også være behjelpelig med å koordinere bestilling av overnatting for de som ønsker det. Martin kan kontaktes på telefon 90565108, eller på

Martin Eggen e-mail: calidrissuperstar@yahoo.no

Leder Steinar Eldøy: Tlf. 51620391 (priv) eller 91534813 (mobil), e-mail: steine@statoil.com

 

Søndag morgen blir det ekskursjon med start fra Ogna Camping på Brusand kl 09.00.

 

 

Informasjon om Kvassheim fyr