Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Årsmøte i NOF Rogaland og foredrag av Christian Tiller på Kvassheim fyr!
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Årsmøte i NOF Rogaland og foredrag av Christian Tiller på Kvassheim fyr!

Av Steinar Eldøy/Martin Eggen (26.01.2012)

Årsmøtet til NOF Rogaland på Kvassheim fyr begynner etter hvert å bli en tradisjon. Her samles vi rundt foreningen med sosialt samvær, litt mat og et spennende foredrag. I år er vi ekstra heldig på den siste biten, og har fått Christian Tiller til å fortelle om boka han har skrevet og laget sammen med Terje Kolaas: "Flyktige motiv - kunsten å fotografere fugler". Christian og Terje er to av Norges dyktigste naturfototgrafer. Sett av lørdag 11. februar!

Flyktige motiv - kunsten å fotografere fugler

(Opphavsrett: Christian Tiller/Terje Kolaas) Større bilde

Innkallling til årsmøte i NOF avd. Rogaland

 

Det innkalles med dette til årsmøte i NOF avd. Rogaland lørdag 11. februar 2011 kl. 16.00. Møtet vil holdes på Kvassheim fyr i Hå kommune.

 

Sakliste:

 1. Valg av møteleder og referent

 2. Årsberetning for 2011.

 3. Regnskap for 20111.

 4. Valg

Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Steinar Eldøy (leder - på valg), Martin Eggen (styremedlem/sekretær – på valg), John Grønning (styremedlem – på valg), Kari Foyn (styremedlem – på valg), Bjørn-Tore Rekve Seim (styremedlem – ikke på valg), Elisabeth S. Årsnes (styremedlem/kasserer, ikke på valg), Øyvind Nyvold Larsen (varamedlem, på valg) og Oskar Kenneth Bjørnstad (på valg).

Valgkomiteens forslag til valg til styret for 2012 er som følger: Steinar Eldøy foreslås gjenvalgt som leder (for ett år), Martin Eggen og John Grønning foreslås gjenvalgt som styremedlemmer (for to år) og Stein Tofte foreslås valgt som nytt styremedlem (for to år). Øyvind Nyvold Larsen og Oskar Kenneth Bjørnstad foreslås gjenvalgt som varamedlemmer (begge for ett år).

Styret vil fremme forslag til valg av medlemmer i valgkomiteen og til Falco-redaksjonen.

5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2012.

Styret vil fremme et konkret forslag til kontingent for 2012, samt et forslag om at styret får fullmakt til å fastsette kontingentbidraget til fylkesavdelingen ved innføring av ny ordning med sentral kontingentinnbetaling til NOF fra 2013.

6. Eventuelt andre saker etter innstilling fra styret, eller innmeldt av lokallag eller medlemmer.

Etter den formelle delen av årsmøtet legges opp til et foredrag. Nærmere informasjon om dette legges inn på hjemmesida med det første.

 

Christian Tiller forteller og viser fra boka Flyktive motiv - kunsten å fotografere fugler etter årsmøtet. 

Vi legger opp til et sosialt samvær med bespisning etter møtet og foredrag.

Søndag morgen legger vi opp til en ekskursjon med start fra Ogna Camping på Brusand kl 09.00 (forutsatt at det er interesse for det). De som ønsker å overnatte må ordne det selv (Ogna Camping eller andre alternativer).

Oppdateringer vil bli lagt inn etter hvert.

Spørsmål kan rettes til Steinar Eldøy (leder) på telefon 91534813 eller e-mail: steine@statoil.com, eller til Martin Eggen (sekretær) på telefon 90565108 eller e-mail: calidrissuperstar@yahoo.no

 

Flyktige Motiv på Facebook