Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Leveområde og leik for storfugl må taes vare på ved steinbruddet Forset Øvre
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Leveområde og leik for storfugl må taes vare på ved steinbruddet Forset Øvre

Av Thomas Kvalnes (25.08.2015)

Biotopødeleggelser er blant de viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold. I Norge og Europa som helhet må skogsdrift og omdisponering av arealer ta stor del av skylden for at storfuglbestanden har gått tilbake de siste 50 årene. NOF Sør-Trøndelag har anbefalt å etablere en buffersone rundt en tiurleik som ligger faretruende nært en foreslått utvidelse av steinbruddet Forset Øvre i Klæbu.

Les hele høringsuttalelsen