Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Sør-Trøndelag ønsker stans av Langberga hyttelandsby i Oppdal
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Sør-Trøndelag ønsker stans av Langberga hyttelandsby i Oppdal

Av Thomas Kvalnes (20.09.2015)

Norsk Ornitologisk Forening mener at videre utbygging av verdifulle naturområder omkring Dørumshovden må stoppes, i alle fall til en grundig konsekvensutredning er gjennomført. Presset fra eksisterende hyttebebyggelse er betydelig, og bør ikke økes ytterligere.

Langbergahytteområde

Kart over den planlagte hytteutbyggingen i Oppdal. (Opphavsrett: Oppdal kommune) Større bilde

Ifølge Miljøverndepartementets veileder T-1493 skal alle nye områder for utbygging i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner med vesentlige virkninger for miljø og samfunn konsekvensutredes. Så langt NOF-ST ser, er en slik utredning er ikke gjennomført for Langberga hytteområde.

Av verdier i området kan nevnes et bredt spekter av skoglevende fugl, både hønsefugl, rovfugl, ugler og hakkespetter. Krevende, varmekjære småfuglarter er også påvist hekkende. Et regionalt viktig vilttrekk gjennom området, fra Oppdal i sør og til Rennebu i nord, er beskrevet og vist ved hjelp av radiomerkede dyr.

Les hele uttalelsen her.