Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > LRSK Telemark Årsrapporter
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

LRSK Telemark Årsrapporter

(18.01.2016)

LRSK Telemark er en NOF-komite som har til oppgave å holde en oversikt over forekomsten av uvanlige fuglearter i fylket. Funn av de sjeldnere artene (og de som kan være vanskelige å bestemme) behandles av komitemedlemmene. Tilsvarende komiteer finnes i alle fylker i Norge. Funn av de sjeldneste artene blir videresendt til norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF) for behandling.

LRSK Telemark publiserer årlige rapporter med oversikter over funn av sjeldne fugler. Mange av funnene blir samlet inn på nasjonalt plan av norsk faunakomite for fugl (NFKF), og publisert nå i en årbok over fugleåret i Norge.

LRSK holder også oversikt over sjeldne hekkefugler og uvanlige, rødlistede og truede arter slik at man kan ha et grunnlag for å følge bestandsutviklingen for disse artene.

Rapportene finner dere her:

LRSK rapport 2002

LRSK rapport 2003-2005

LRSK rapport 2006

LRSK rapport 2007

LRSK rapport 2008

LRSK rapport 2009

LRSK rapport 2010

LRSK rapport 2011