Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Viktig informasjon til medlemmene i NOF Telemark
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Viktig informasjon til medlemmene i NOF Telemark

(05.09.2016)

 

På sensommeren ble styret oppmerksom på et stykke som stod skrevet i Kragerø Blad, der det fremkom at Øitangen mulig skulle legges ut for salg. Dette førte til at styret raskt tok kontakt med Team Eiendom (TE). (tidligere TFK-eiendom)
Det ble et lengere møte med representant for TE som kunne fortelle at det kommer til å bli foreslått ett salg av bl.a. Øitangen, Haga kafe og området som ligger rundt Tårntjernet på Jomfruland. Alt dette eies i dag av Telemark Fylkeskommune. Styret har opprettet en sunn god dialog med TE angående det mulige salget av Øitangen. Styret vil fortløpende bli informert om nyheter rundt denne saken. 
Styret har sett for seg flere scenarier rundt salget og vi får håpe at det ikke kommer dithen at Øitangen blir solgt på det privat markedet, noe som faktisk kan være en mulighet.
I disse dager har Miljødirektoratet sendt over en tilrådning til Klima- og miljødepartementet når det gjelder opprettelse av Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde. Området Øitangen med bygninger er foreslått tatt ut av nasjonalparken. Dette begrunnes med : sitat fra rapporten, " Tyngre naturinngrep", 1.4.9 , 4. avsnitt, "Den tidligere driftsbygningen (låven) og hovedhuset ( Det hvite huset) på Øitangen gård har store bygningsvolumer og det er gravd ut en del i forbindelse med byggingen. Dette området foreslåes derfor ikke tatt med i nasjonalparken.#
Slik styret ser det , vil det være lettere å selge eiendommen "Øitangen" med bygninger på det private markedet hvis området taes ut av nasjonalparken.
Det gjenstår nå å se om fylkespolitikerne kommer til å gå for salg av overnevnte objekter. Inntil dette er det bare å ha is i magen.
Representanten for TE er gjort kjent med at NOF Telemark er interessert i å kjøpe Fuglestasjonen og tomta som tilhører stasjonen. Styret er klar over at dette vil være en årsmøtesak, hvis spørsmålet om kjøp skulle bli aktuelt. Styret vil sette opp dette som egen post til årsmøte for 2016.
Dette er en meget viktig sak for NOF Telemark, og derfor har styret valgt å informere medlemmene via NOF Telemark sine hjemmesider, slik at alle medlemme skal få oppdateringer og lik informasjon. Saken er behørig diskutert på  styremøte i august, og det er også drodlet litt rundt hvilken andre muligheter vi eventuelt kan ha på Øitangen.
Styret ber om at enkeltstående medlemmer, ikke tar kontakt med fylkeskommunen når det gjelder overnevnte sak. All korrespondanse med Tema Eiendom/ Fylkeskommunen skal gå gjennom styret. Vi håper og tror at medlemmene har forståelse for dette. Styret kommer fortløpende til å informere og oppdatere medlemmene om denne spennende saken.
4.9.2016
Styret i NOF Telemark.