Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Innholdsfortegnelse Trøndersk Natur
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Innholdsfortegnelse Trøndersk Natur

Av Thomas Kvalnes (07.04.2015)

Med en kjempeinnsats av Rolf Sandven har vi nå utarbeidet en innholdsfortegnelse for utgivelsene av Trøndersk Natur (TN) fra første utgivelse i 1972 fram til og med første nummer i 2015. Oversikten holdes oppdatert med nye utgivelser og vi har et mål om å tette de få hullene som finnes med tiden. Eldre utgivelser av TN er tilgjengelig fra vårt bibliotek ved Dora på forespørsel til styret, men i tillegg setter vi nå i gang et arbeid med å digitalisere tidligere utgivelser.

Denne siden oppdateres ikke lengre. En oppdatert og søkbar innholdsfortegnelse for TN finnes nå her.

 

Årstall

Volum

Forfatter

Tittel

1972

1

Anonym:

Anonym:

K.H. Brox:

J. Suul:

Ø. Spjøtvoll:

K.H. Brox:

K.H. Brox:

Anonym:

 

Anonym:

Anonym:

J. Suul:

Anonym:

 

J. Suul:

J. Suul:

Anonym:

Anonym:

J. Suul:

Å. Røe:

Anonym:

Foreninger i Trøndelag

Fredning av ulv og bjørn i Norge

Fjellreven – mot fremgang eller utryddelse?

Dialektnavn på fugler og dyr

Eventyrriket på Dovrefjell

Børgefjell – et naturdokument midt i Norge

Gymnaset får undervisning i friluftsliv og naturvern.

Kommunestyret i Malvik hopper bukk over viltnemnda, og har skuddpremie på fredet fugleart.

Museumskart for biologer.

Leangenbukta blir sikret

Dvergsvaner i Stjørdal

Midlertidig fredning av Sørlendet på Brekken i Røros kommune

Fra høsttrekket 1972

Småfuglene om vinteren

Norsk fredning av isbjørn

Blåsel ved Molde

Leinøra naturreservat

Observasjoner fra Litjbumyran i Meldal

Alv Ottar Folkestad valgt til formann i NOF

1973

1

J. Suul:

A. Moen:

D. Refseth:

Zoologisk museum:

J. Suul:

J. Suul:

Fra postkassa

Observasjoner

Foreninger i Trøndelag

Nye bøker: Karl H. Brox

Rinnleiret – mot industriområde eller naturreservat

3 myrer med internasjonal verneverdi i Trøndelag

Insektliv om vinteren

Veiledning i etterbehandling av oljeskadede fugler

Blir Innerdalen regulert?

Vintrene 1971/72 og 1972/73 i Trøndelag

 

 

 

2

Anonym:

J. Suul:

E. Børset & J. Sandvik:

Anonym:

J. Suul:

J.K. Skei:

G.E. Hansen:

T. Bollingmo:

J.Ø. Hov:

Anonym:

Oljedøden. Apropos Landron 127.

Protest mot fuglefangsten i Italia.

Litt om fuglelivet i Selbu

Observasjoner – sett inn dine

Napalm over Nord-Fosen?

Observasjoner av kvartbekkasin

Elvemosen – Calliergon megaphyllum

Kornkråka i Trøndelag

Deformert granmeis

Feltbiologisk forening i Stjørdal

 

3

A.Rian:

T. Rohde:

A.Moksnes:

R.H. Thunestvedt:

R. Hjelmstad:

S. Garstad:

Fra postkassa

S. Efteland:

K.H. Brox:

Sopptips

Costa del skrap

Vern av dyrket mark

SNM – samarbeidsgrupper

Rykkjadalen

Fakta om havørn Vikna 1972/73

 

Fossekallens status pr. i dag

Carl W. Gotaas

 

4

J. Suul:

S. Halstensen:

O. Skauge:

K.H. Brox:

T. Bollingmo:

K.H. Brox:

Dagsommerfugler

Åbjør-dalen – et enestående naturdokument

Litt om det offentlige naturvernarbeid i Sør-Trøndelag

Hvorfor julenek?

Russekaie

Sør-Trøndelag – sov søtt

1974

1

E. Lande:

K. Baadsvik:

M. Norderhaug, WWF:

J. Suul:

H. Venvik:

Småstykker og observasjoner

Er Trondheimsfjorden i fare?

Verneverdig strandvegetasjon langs Trondheimsfjorden

Vern våre våtmarker

Gaulosen – et viktig våtmarksområde

Eidsbotnbassenget bør vernes

 

 

2

J. Suul:

J.W. Jenssen:

Steinkjer Feltbiologiske Forening:

Aksjon mot atomkraft::

D. Refseth:

K.H. Brox:

Småstykker og observasjoner

Noen naturvernområder i Trondheimsregionen

Nesjø – et nytt element i trøndersk natur

Biologisk kartlegging av Lømsen

Atomkraft i Norge?

Insekter i hus

Forslag til ny jaktlov

 

¾

Mangler i arkiv

 

1975-76

 

Ikke utgitt

 

1977

1

Mangler i arkiv

 

1978

1

N. Røv:

R. Hjelmstad:

A. Hamstad:

Trøndersk Natur:

J. Suul:

D. Langfjæran & P.G. Thingstad:

P.G. Thingstad:

K.A. Furunes & G. Vie:

Froan – naturperle og utpost mot havet

Trollaven

Perleugleobservasjoner fra Levangerdistriktet, våren 1970

NOF avd Sør-Trøndelag

Faunistisk rapport for Sør-Trøndelag 1975-77

Atlasprosjektet

Toppdykkerens utbredelse i Nord-Trøndelag (tillegg)

Vårobservasjoner

 

2

Mangler i arkiv

 

 

3

T. Bollingmo:

K. Krogstad:

T. Nygård:

P.G. Thingstad:

LRSK Nord-Trøndelag:

A.Indahl:

K.H. Brox:

LRSK Nord-Trøndelag:

Vaderhøst

Leksdalsvatnet – Låglandsvatn med rik fuglefauna

Lysbildeserie om våtmarker i Nord-Trøndelag

Atlasprosjektet/LRSK – Nord-Trøndelag

Innrapporteringssystemet i NOF Nord-Trøndelag

Hekkande canadagås på Høysjøen 1969-1978

Trondhjems Turistforening

Rapport nr.1 fra LRSK Nord-Trøndelag

 

4

Aa.T. Ekker:

J. Suul:

K.A. Furunes:

O. Kvalø:

K.A. Furunes:

Trøndersk Natur:

K. Krogstad:

T. Bollingmo & K.A. Furunes:

NOF avd. Nord-Trøndelag

Opprop:

G. Sonerud:

Aa.T. Ekker:

Fuglekikking om vinteren

Krykkja som hekkefugl på Trøndelagskysten

Sjøfuglutvalg for Trondheimsfjorden

Sjøfugl – monofilamentgarn

Insektliv vinters tid

Trøndersk natur supplement

Gaupejakt i Meldal

Sjøfugl i Trondheimsfjorden januar 1978

Orientering

 

Haukugle

Taffeland

1979

1

T. Klokk:

J.B. Jordal:

A. Hamstad:

J.A. Sæther:

D. Refseth:

J. Suul:

J. Suul:

Opprop

Klåved

Barkbiller i Trøndelag

Noen iakttagelser av grankorsnebb

Spurveugla slo til ved foringsbrettet

Entomologisk forening – møteprogram våren 1979

Stork i Sør-Trøndelag

Faunistisk rapport for Sør-Trøndelag

Jaktfalk og vandrefalk

 

2

T. Alvheim:

O. Rygh:

S. Bretten:

S. Ringen:

B. Larsson:

D. Refseth:

D. Refseth:

J.V. Arnekleiv:

NOF avd. Nord Trøndelag:

D. Langfjæran & P.G. Thingstad:

Opprop:

Hoppeedderkoppen

Vårobservasjoner NT

Hosensand

En feltornitologs hverdag

Grashopper i Trøndelag – en billednøkkel

Entomologisk forening

Innsektfangst med fallfeller

Oljeutslipp og oljevernberedskap

Informasjon

Atlasprosjektet i Trøndelag

 

Kornkråke

Trekkende fugleflokker/radar

Hettemåke

Kråker med gule ”plastfjær”

 

3

Mangler i arkiv

 

 

4

A.Tingstad:

Sjøfuglutvalget for Trondheimsfjorden:

J. Sandvik:

NOF Verdal lokallag:

S.H. Lorentsen & G. Bangjord:

 

Opprop:

Småstykker:

M. Dørum:

H. Fabritius:

E. Aune:

J. Antonsen:

I. Tømmerås:

Index TN 1972-1974

Verneplan for våtmarker i Nord-Trøndelag

Rapport fra sjøfugltellingene i Trondheimsfjorden 1979

 

Hvor bor NOF-medlemmene i Trøndelag?

Ekskursjonsrapport Vega 16.-17.juni 1979

Rapport fra forundersøkelsene av mytebestanden av ærfugl i Trondheimsfjorden, august 1979

Sidensvans

Opservasjon av grevling

”Plageånder”

Vinterobservasjoner av rovfugl i Levanger

Rapport fra fire vårvintertellinger av sjøfugl ved Vega, 1979

Uvanlige byttedyr hos fjellvåk

1979

Supplement

T. Nygård:

Fuglelivet på Steinkjermyra i Snåsa, og i områdene omkring.

 

Supplement

K.A. Furunes:

Ornitologiske undersøkelser i Berglia, nesådalen og Sandålegda, Grong kommune.

 

Supplement

K. Krogstad:

Fuglefaunaen i Tromsdalen og Borgsåsen-området, Verdal og Levanger kommune.

1980

1

J. Suul:

B.F. Moen:

J. Suul:

O. Huke:

G. Vie:

O. Huke:

N. Røv:

Småstykker:

 

 

 

 

Index TN 1972-1979

Utkast til verneplan for våtmarksområder i Sør-Trøndelag

Lokallagsarbeid og utvikling

Gerhard Schøning’s besøk på Tautra i 1774

Viltstellet og naturvernet

Presentasjon av ringmerkingsgruppe Nord-Trøndelag

Skogbruket-sprøyting-naturvern

Fredning av Froøyene

 

Kaie som eggrøver

Hubro i Levanger

Hekkelokaliteter for horndykker i Sør-Trøndelag

Uvanlig byttedyr for havørn

 

2

T. Nygård:

O. Hansen:

S.E. Ringen:

LRSK Trøndelag:

C.S. Bjørstedt:

O. Huke:

O. Huke:

A. Indahl:

Småstykker:

S.E. Ringen:

G. Evjen:

Møtereferater

Index TN 1977-1979

Sklinna, sjøfuglenes utpost mot oljen

Insektsamling

Naturvern og prioritering/Sandøla og Forra

Orientering fra LRSK i Trøndelag

Natur og ungdom i Trøndelag

Energisparing – nytter det?

Energiprognoser

Våreventyr

 

Slaktoffer på fire – slakter på to

Norsk vern av Skalstufjellet

 

3

N. Røv & O. Frengen:

K. Krogstad:

F. Heitkøtter:

S.E. Ringen:

S.E. Ringen:

A. Lauvås:

E. Senstad:

Ø. Lorentsen:

A. Johansen:

Småstykker:

J. Suul:

J.E. Kjøsnes:

R. Johannesen:

J.A. Sæther:

Bokanmeldelse

Opprop

Uttalelse om våtmarksplanene for Sør-Trøndelag 

Villmark på kysten av Trøndelag og Sør-Helgeland

Sidensvans i Trøndelag høsten 1979 og vinteren 1979/80

Skaparverk eller kraftverk

Hvor bor medlemene av NTNV?

Børgefjell – klassisk naturperle nr. 1

Nok en suksess!

Økologisk kystkartlegging

Nyetablert hekkemåkekoloni i Beitstadfjorden

Søkelys på organisasjonsmønsteret i NNV

 

Canadagjessene i Buvika

Observasjon av trane

Sør-Libanon, våren 1980

Skal halvdøde fugler få en sjanse?

 

4

M. Ekker:

I. Værnesbranden:

R. Pettersen:

S. Bjørnung:

S. Bjørnung:

NOF’s styre:

P.G. Thingstad:

O. Rygh:

Sjøfuglutvalget for Trondheimsfjorden:

Klappmyss på Otterøya

Bjørn i Stjørdalen

Storleiret, et av mange små, truede våtmarksområder

Innerdalsaksjonen, et intervju

Dramatikk i Innerdalen

Norsk Fuglevernsfond

Blåstrupen – en art i ekspansjon i Trøndelag

Silandas og laksandas hekkeutbredelse i Trøndelag

Vintertellinger av sjøfugl i Trondheimsfjorden 1980

 

Supplement

P.G. Thingstad & O. Rygh:

Atlasprosjektet i Trøndelag. Situasjonsrapport pr. 10.2.1980.

1981

1

O. Rygh:

M. Husby & R. Pettersen:

I. Værnesbranden:

P.I. Værnesbranden:

 

O. Vie:

K. Krogstad:

N. Røv:

C.S. Bjørnstedt:

Småstykker

Krysning mellom stjertand og stokkand på Rinnleiret, Verdal

Oljetragedie i Åsenfjorden

Fjellrev

Sandfærhus, et marint våtmarksområde foreslått utlagt som naturreservat

Lappspovetrekk i Trøndelag

Opprop – nytter det?

Forvaltningen av våre kystseler

Dystre utsikter

 

2

J. Suul:

H. Krogstad, G. Rofstad & J. Sandvik:

P.G. Thingstad:

K.A. Furunes:

O. Bergersen:

 

O. Rygh & P.G. Thingstad:

Opprop

Bestanden av hettemåke i Sør-Trøndelag

Vintererle i Trøndelag

Sandøla/LuruForra: En kommentar

Sandøla

Masseopptreden av tistelsommerfugl og admiral sommeren 1980

Atlasprosjektet i Trøndelag

 

3

T. Haugskott:

L. Strøm:

P.O. Tveita:

Småstykker:

 

 

 

 

M. Husby:

Opprop

Index TN 1980

Rinnleiret – klassisk naturperle

Bli kjent tur

Ny formann i Norges Naturvernforbund

 

Vinterfugltellinger

Tamdue med nylonsnøre rundt begge beina

Naturvernere i Trondheim

Hvorfor gjør vi det?

Funn av eldre klappfeller i Åsen-Skatval området

Stærbestanden i Trøndelag

 

4

J. Sandvik:

Ø. Lorentsen

 

H. Munthe-Kaas Lund:

 

E. Stabell:

T. Skovseth

Sjøfuglutvalget for Trondheimsfjorden:

C.S. Bjørstedt:

Ø. Lorentsen:

O. Vie:

Opprop

Spesialisert næringsvalg hos fiskemåke

Konkurranse om reirplass mellom hettemåke, fiskemåke og makrellterne

Vannfuglnotater fra Rørosområdet

STNV – formannen har ordet

Uvettig bymarkpolitikk

Grønn dag i Bymarka

Sjøfugltelling i Trondheimsfjorden 1981

Lyst til å lære?

Måkereir i tre

Noen inntrykk fra årets storekskursjon

 

1982

1

Ø.R. Størkersen:

E. Sakshaug:

M. Husby:

O. Rygh & P.G. Thingstad:

A.Moen:

N. Røv:

Ø. Lorentsen:

O. Nyrønning & R. Evensen:

R. Evensen:

R. Pettersen:

Innhold og index TN årgang 8

Første hekkefunn av dverglo i Sør-Trøndelag

Vassdragsregulering og liv i hav

Politikere og oljevern

Atlasprosjektet i Trøndelag

Exit Innerdalen

Tellinger av havertunger på Trøndelagskysten 1981

Kjøttmeisreir bygd av rådyrhår

Sene høstobservasjoner

Gaulosenplanen

Snåsavann ringmerkingsstasjon

 

2

Mangler i arkiv

 

 

3

J. Lorentsen:

 

E. Røtnes:

E. Skjennald:

G. Holte:

Småstykker:

M. Husby:

K.O. Skage & K. H. Olsen:

J. Sandvik:

K.N. Klevsand:

A.Cleve:

Nordisk Ornitologisk Kongress 1983

Rapport fra et våtmarksområde i Steinkjer og Inderøy kommune

Dyrespor og sportegn. 1-Spisespor

Fugler som individualister

Aldri så kaldt at det ikke er godt for noen

 

Stærbestanden i 1982

Ringmerking av fugler

Stort kjøttmeisreir

Kjøttmeis invalidisert av ringmerking

Fargemerkingsprosjekt på måkeunger i Telemark fra 1982

 

4

O. Frengen, K.A. Furunes, T. Kvam, T. Nygård & N. Røv:

Opprop:

K. Krogstad:

R. Pettersen:

G. Holt:

E. Røtnes:

LRSK Nord-Trøndelag:

Ø.R. Størkersen:

Debatt:

S.H. Lorentsen:

O. Vie:

Småstykker:

G. Lindberg:

M. Husby:

P.I. Værnesbranden:

Opprop:

Vinteratlas 1982-1983

Sjøfugltellinger i Trondheimsfjorden 1982

Knekkand og skjeand

Norsk vinterfugltelling – vinteratlas

Fugleholker en fin hobby

Veiskjæringer forteller geologisk historie

Dyrespor og sportegn. 2-fotavtrykk

Eldre upubliserte fugleobservasjoner

Fylkesrapport for Sør-Trøndelag 1983

 

Kjøttmeis invalidisert av ringmerking

Kjøttmeis invalidisert av ringmerking

 

Ringmerket tjeld funnet

Ringmerket hettemåke

Knekkand i Stjørdal

Raste- og overvintringsplasser for svaner

 

1982

Supplement

S-H. Lorentsen & G. Bangjord:

Ornitologiske registreringer i Gaulosen, Melhus og Trondheim kommuner, 1975-1981.

 

Supplement

LRSK/Nord-Trøndelag P.G. Thingstad, Ø. Spjøtvoll & G.E. Vie

Fuglefaunaen i Nord-Trøndelag fra 1970 til og med 1980.

1983

1

Mangler i arkiv

 

 

2

S-H. Lorentsen:

G. Holt:

Ø.R. Størkersen:

G. Bangjord & J. Sandvik:

E.N. Hegseth:

G. Holt:

Ø.R. Størkersen:

Debatt:

M. Pedersen:

Småstykker:

P.G. Thingstad:

J.E. Kjøsnes:

M.F. Winness:

P.T. Smiseth:

J. Sandvik:

Nye bøker

Hekkebestand av ærfugl og gravand i Trondheimsfjorden

Sølvblanke riddere og irrgrønne gressganger

Referat fra Englandsturen

Vårobservasjoner fra Sør-Trøndelag

Blåskjellforgiftning

Til værs etter egg

Opprop-nytter det?

 

Kraftkrisa – når kommer den?

 

Atlas-prosjektet i Nord-Trøndelag

Sen observasjon av linerle

Vinterobservasjoner fra ytre Trondheimsfjord-området

Sene høstobservasjoner fra Skogn

Ringmerket spurvehauk funnet i Stjørdal

 

3

G. Holt:

NOF-Stjørdal lokallag:

G. Holt:

J.I. Øien:

M. Husby:

G. Holt:

G. Holt:

Småstykker:

J.E. Kjøsnes:

M. Husby:

M. Husby:

M. Rotnes:

M. Husby:

Salgsavdelingen

Refleksjoner om en regnbyge

Observasjoner fra Stjørdal

Fjæreekskursjon i oljealderen

Svartterne sett på Tautra og Hammervatnet samtidig

Mer svartterne

Om behovet for natur i byen

Hengende hager mellom himmel og hav

 

Celebert besøk i Leksvik; Nattergal

Hubro i Trondheim

Sverdfisk i Buvika

Flaggermus som flyr om dagen

Kjøttmeis med tre kull

 

4

Ø.R. Størkersen:

G. Holt:

G. Holt:

J. Bergin & P.H. Pedersen:

V. Ree & P.J. Schei:

 

Opprop:

Småstykker:

G. Holt:

Ø.R. Størkersen:

M. Husby:

J.E. Kjøsnes:

A. Eriksen:

Ø.R. Størkersen:

M. Husby:

Fågeltidsskriftspaket

Julenøtt

Fuglebiotoper i Trøndelag

Blir 1980-årene oppdrettets tiår i Trøndelag

Smås kjell med lang historie

Prøveprosjekt jegerprøve 1983 og 1984 i Nord-Trøndelag

Stasjonssjefen på Fair Isle Bird Observatory på foredragsturne i Norden

Haukugle – LRSK – Fylkesrapport for Sør-Trøndelag

 

Sprell levende ugle

Merkelig hekkeplass for tjeld

Tjeldreir i bergvegg

Usedvanlig stort silandkull

Trekryper i fuglekasse

Mink tar ærfugl

Flytende makrellternereir

1983

Supplement

S-H. Lorentsen & G. Bangjord:

Ornitologiske registreringer i Grilstadfjæra, Trondheim

1984

1

Red.:

 

Ø.R. Størkersen, G. Bangjord, S. Barstow & M. Eikland:

T.R. Østerås:

 

NOF-Stjørdal lokallag:

Sjøfuglutvalget for Trondheimsfjorden:

Ø.R. Størkersen & P.G. Thingstad:

 

Småstykker:

G. Bangjord:

T.R. Østerås:

Opprop

Nye bøker

Foreningsnytt

Konkurranse

Kristen Krogh, æresmedlem i NOF/ST, tildelt naturvernrådets hedersrose

Fylkesrapporten for Sør-Trøndelag 1983

Observasjoner av myrsnipe og dvergsnipe på Halsøen, Stjørdal

Observasjoner fra Stjørdal

Sjøfugltellinger i Trondheimsfjorden 1983

Buskspurvens utbredelse i Trøndelag. Status fra Atlasprosjektet pr 1.1.1984

 

Fugledøden på Halten

Trekrypere i fuglekasser

 

2

Ø.R. Størkersen:

P.G. Thingstad:

P.G. Thingstad:

Ø.R. Størkersen:

T.Aa. Ekker:

 

Ø.R. Størkersen:

Ø.R. Størkersen:

G. Holt:

Småstykker:

G.L. Aune:

Ø.R. Størkersen:

Konkurransebildet

Siste nytt

Rettelser

Opprop

Fuglelokaliteter i Trøndelag. Del 2. Lavlandslokaliteter

Aetsbestemmelse av rødnebbterne og makrellterne

Forekomsten av rødnebbterne og makrellterne i Trøndelag

Eidsbotn – quo vadis?

Informasjonsbrosjyren om naturvernområder i Sør-Trøndelag

En botanisk vandretur langs strandbergene på Lade

Ringve botaniske hage, Trondheim

Tang og tare som råstoff

 

Kråke som hamstrer

Skjære gjemmer mat i snøen

 

3

Ø. Spjøtvoll, P.G. Thingstad & G.E. Vie:

Ø.R. Størkersen:

G. Bangjord:

J. Andersen:

Debatt:

A.Thingstad:

Småstykker:

J.E. Larsen:

I. Kirkvold:

P.I. Værnesbranden:

Konskurransebildet

Foreningsnytt

Opprop

Siste nytt

Fuglefaunaen i Nord-Trøndelag status pr. 1.1.1984. LRSK.

Forekomsten av skjeand og knekkand i Trøndelag

Vårtrekket 1983

Gaula, et vassdrag med en unik elvebreddfauna

 

Hva skjer med Eidsbotn?

 

Rødstjert i uglekassen

Jaktfalk som eggpredator

Uvanlig reirplassering hos fossekall

 

4

O. Frengen, K.A. Furunes, T. Kvam, T. Nygård & N. Røv:

K. Einvik, & K. Knutsen:

G. Bangjord:

G. Holt:

G. Holt:

Småstykker:

P.I. Værnesbranden:

Ø.R. Størkersen:

E. Hugnes:

Rettelser

Konkurransebildet

Opprop

Nye bøker

Siste nytt

Vintertellinger av sjøfugl i Trondheimsfjorden 1984

Befaring i Hestkjølenområdet, Lierne 17.-19.juli 1984

Rotvollbukta

Luftakrobater i og utenfor trøndelag

Evig rundgang

 

Tidlig hekking hos kattugle

Asfalt-tjeld

Virker kanadagåsa tiltrekkende på andre gjess

1984

Supplement

Ø.R. Størkersen:

Ornitologisk rapport fra Leangenbukta, Trondheim 1965-1982

1985

1

Ø.R. Størkersen:

G. Bangjord:

Ø.R. Størkersen & P.G. Thingstad:

 

J. Sandvik:

Småstykker:

 

 

 

 

Fotohjørnet

Opprop

Siste nytt

Haukugle 1983/84 i Trøndelag. Og noe om dens biologi.

Ranheimsfjæra

Atlasprosjektet i Trøndelag, situasjonsrapport før siste feltsesong

Årsøya fuglestasjon. Rapport fra aktiviteten høsten 1984

 

Havsfugl ved Titran, Frøya

Fuglekikking om vinteren

Nye hekkefunn av dverglo i Trøndelag

Registrering av hønsehauk

 

2

Ø.R. Størkersen:

G. Bangjord:

B.Ø. Bredesen:

Debatt:

  1. Forseth:

B. Sæther:

A. Moksnes:

T. Klokk:

Småstykker:

R. Nilsson:

P. Jordhøy:

Årsøya Fuglestasjon

Siste nytt

Fotohjørnet

Fuglelokaliteter i Trøndelag. Del 3. Innlandslokaliteter

Vårtrekk -84

Fly/fugl – problematikken

 

Oreskogen langs Gaula

Vassdragsnatur og veibygging

Oreskogen langs vassdraga – dyreliv og naturvern

Oreskogen i Trøndelag

 

Sitronerle observert for første gang i Trøndelag

Innlandstrekk av storskarv

 

¾

B. Bredesen:

Ø.R. Størkersen:

E. Hugnes & T. Nordvik:

G. Bangjord:

A. Espelien & Ø.R. Størkersen:

Småstykker:

T. Nordvik:

Ø.R. Størkersen:

G. Bangjord:

Fotohjørnet

Siste nytt

Fugl/fly-problematikk på Værnes

Feltbestemming av unge joer

Vårtrekket i Gaulosen 1985

Litt om ugler i Trøndelag

Ringgås i Trøndelag

 

Stripegås på Gaulosen

Aldri kjedelig på NOF-tur!

Hekkende dvergfalk på bakken

1986

1

Mangler i arkiv

 

 

2

G. Bangjord:

Ø.R. Størkersen & P.G. Thingstad:

S.O. Johansen:

Orientering fra LRSK Sør-Trøndelag

Småstykker:

G. Holt:

Fotohjørnet/Foreningsnytt

Fuglelæreren

Siste nytt

Myrhauken i Trøndelag

Atlasprosjektet

Aerobiologi og pollenvarsel

 

 

Fugl som byggesett

 

3

K. Frafjord:

K. Krogstad:

Småstykker:

E. Bakhøy:

Stjørdal Feltbiologiske Forening:

Ø.R. Størkersen:

M. Stokke:

K.A. Aune:

K. Krogstad:

K. Krogstad:

K.A. Aune:

Opprop:

Fotohjørnet

Siste nytt:

Fuglelæreren

Fjellrev

Rapport fra Nord-Trøndelag ringmerkingsgruppe

 

Rådyr og kongeørn

Fugleliv i desember

Nye kolonier av kornkråke i Trondheim

Trøite ringmerkingsstasjon 1985

Lomvi i kråkereir

Registrering av hekkebestanden av skjære i Stjørdal sentrum

Ringmerkingsaktiviteten i Stjørdal 1.1.

Uheldig andejeger

Canadagås

 

 

4

S.A. Sæther:

P.J. Tømmerås:

G. Bangjord:

Småstykker:

K.A. Aune & P.I. Værnesbranden:

Ø.R. Størkersen:

Fotohjørnet

Siste nytt

Fuglelæreren

Stillitsen i Trøndelag

Prosjekt hønsehauk i Trøndelag 1985

Hekkebestanden av kornkråke i Trøndelag

 

Dialektnavn på fugler

Tre fuglelokaliteter i Trøndelag

1987

1

Øystein R. Størkersen:

Geir Erik Vie, Øyvind Spjøtvoll & Per Gustav Thingstad:

Øystein R. Størkersen:

 

Jon Kristian Skei:

Per Inge Værnesbranden:

Nye bøker

Fotohjørnet

Den 6. Nordiske ornitologiske kongress, Røros

NOF’s årsmøte 1987

Siste nytt

Fuglelæreren

Nøttekråkeinvasjon i Trøndelag høsten 1985

Faunistisk rapport fra Nord-Trøndelag 1984-1986

NOF Trondheim lokallag’s ekskursjon til Storfosna 1-2.11.1986

Gjerdesmettreir høyt i grantre.

Vårtrekk av gråstrupedykker

 

2

Mangler i arkiv

 

 

3

Thomas Holsberg:

Øystein R. Størkersen:

Asbjørn Folvik:

Fotohjørnet

Siste nytt

Fuglelæreren

Fåglar och ornitologi i Jämtland – Härjedalen

Atlasprosjektet snart i havn

Observasjoner av trekkende storskarv i innlandet

 

4

Stein Are Sæther:

Øystein R. Størkersen:

Nye bøker

Fotohjørnet

Verv nye medlemmer i NOF

Fuglelæreren

Siste nytt

Skogdua i Trøndelag

Mer om kornkråka

1988

1

Per Gustav Thingstad, Øyvind Spjøtvoll og Geir Erik Vie:

Svein Håkon Lorentsen:

Per Inge Værnesbranden:

Thomas Evjen:

Opprop

Fotohjørnet

Fuglelæreren

Siste nytt

Faunistisk rapport fra NT 1987

Rapport fra ringmerkingsgruppa ST

Artig møte med spurveugle

Fasan i Meråker

 

2

Jostein Sandvik, Otto Frengen og Svein Håkon Lorentsen:

Nils Røv, Morten Ekker og Otto Frengen:

Stein Are Sæther:

Småstykker

Fotohjørnet

Fuglelæreren

Siste nytt

Faunistisk rapport fra ST 1985 og 1986

Tellinger av havert på Melsteinen, Sør-Trøndelag 1987

Årsøya Fuglestasjon 1987

 

3

Mangler i arkiv

 

 

4

Mangler i arkiv

 

1988

Supplement

T. Haugskott:

Ornitologisk rapport fra Rinnleiret og områdene ved Verdalselvas utløp, levanger og Verdal kommuner, 1988

1989

1

Per Gustav Thingstad:

Stephen Barstow:

Småstykker

Fotohjørnet

Fuglelæreren

Siste nytt

Ny landsplan for nasjonalparker – midtnorske områder (1)

Norsk vinterfugltelling

 

2

Jubileumsmøte i NOF Sør-Trøndelag

Øystein R. Størkersen:

Per Inge Værnesbranden:

Øyvind Spjøtvoll, Per Gustav Thingstad & Geir Vie:

Georg Bangjord, Øystein R. Størkersen & Stein Are Sæther:

Arne Follestad:

Småstykker:

Atle Helge Quale:

Per Inge Værnesbranden:

Atle Helge Quale:

Frode Falkenberg:

 

NOF/Sør-Trøndelag 30 år. En historisk oppsummering.

Sandfærhus, et trua område.

Faunistisk rapport fra LRSK/Nord-Trøndelag 1988.

 

LRSK/Sør-Trøndelag orienterer.

Halsmerkede grågjess.

 

Vinterhekking av bydue i Trondheim.

Havørndrama på Tautra.

Referat fra Halten-turen 10. – 11.9.1988

Helgetur til Halten.

 

3

Øystein R. Størkersen:

Jostein Sandvik:

Øystein R. Størkersen:

Fotohjørnet

TN informerer

Opprop: Nord-Fosen, tyrkerduer

Siste nytt

Fuglelæreren

Status for åkerriksa i Trøndelag

Kanadagåsa i Trøndelag

Kort orientering om naturstudier i Ørlandets våtmarker

 

4

LRSK/Sør-Trøndelag:

Stein Are Sæther:

Småstykker:

Stein Are Sæther:

Bård Nyberg:

Fotohjørnet

Meisehjørnet

Opprop:

Fuglelæreren

Møter våren 1990 i NOF avd. Sør-Trøndelag

Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag.1988

Ankomsttider for trekkfugl i Trøndelag i 1987 og 1988,

 

Teist-prosjektet på Halten

Titran-tur 1-3/9 1989

 

 

Skatval-landet og Gaulosen

1990

1

LRSK/Nord-Trøndelag:

Frode Falkenberg:

Øystein R. Størkersen og Georg Bangjord:

Erlend Kristiansen og Kristian Overskaug:

Øystein R. Størkersen:

Made in Japan:

Øystein R. Størkersen:

Øystein R. Størkersen:

Fotohjørnet

Meisehjørnet

Opprop

Tegnelæreren

Faunistisk rapport fra Nord-Trøndelag 1989

Tårnfalkhekking på Kystad 1989

Status for hvitryggspetten i Trøndelag

Litt om hubroen

I orkideenes verden

Århundrets mest seriøse teleskoptest

Vekslinger i kornkråkekoloniene i Trondheim, status 1989

Nye hekkeplasser for horndykker i Sør-Trøndelag

 

2

LRSK/Sør-Trøndelag:

Ø. R. Størkersen:

B. Broen:

Ø. R. Størkersen:

F. Falkenberg:

Fotohjørnet

Fotogalleriet

Informasjon, opprop

Fuglelæreren

Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1989

Vern av barskog i Sør-Trøndelag

Holtvatna naturreservat

Ornitologisk rapport fra Sølendet naturreservat, Røros

Status for tyrkerdua i Trøndelag i perioden 1989 – 1990

1991

1

LRSK/Nord-Trøndelag:

Ø. R. Størkersen:

Ø. R. Størkersen:

I. Ree:

 

P. I. Værnesbranden:

P. I. Værnesbranden:

T. O. Nordvik:

I. Ree:

Ø. R. Størkersen:

A. Kvendbø:

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Faunistisk rapport fra Nord-Trøndelag 1990

Vern av edelløvskog i Sør-Trøndelag

Fugleobservasjoner fra Gaulosen 1989 – 1990

Fuglefaunaen i områdene langs Gaula på strekningen Losahammår’n – Haga bru

Dvergloen vanligere enn vi tror?

Rørsanger på ville veier

Jubel på do!

Forekomst av bever på Hovin

Nytt fugletårn ved Hammervatnet, Åsen

Endelig juniorklubb i Trondheim

 

2

LRSK/ST:

T. Haugskott:

 

 

Ø. R. Størkersen:

 

P. I. Værnesbranden:

Ø. R. Størkersen:

S. Myrberget:

G. Holt:

T. Haugskott:

Ø. R. Størkersen:

Debatt

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Fuglelæreren

Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1990

Fuglefaunaen i Falstadbukta, Alfnesfjæra, Eidsbotn, Tynesfjæra, Rinnleiret, Ørin og Tronesbukta, Levanger og Verdal kommuner i Nord-Trøndelag

Kontroller og gjenfunn av fugl merket av Ringmerkingsgruppe Sør-Trøndelag

Sivsangeren i Sør-Trøndelag

Naturstudiar på Fornebu og Nordre Øyeren

Halsmerking av kanadagås

Nærkontakt av første grad

Sklinna, Nord-Trøndelags svar på Utsira

Umoralsk jakt på Gaulosen

1992

1

LRSK/NT:

R. S. Svendsen:

 

M. Husby:

P. I. Værnesbranden:

Ø. R. Størkersen:

Småstykker:

P. Mølnvik:

P. I. Værnesbranden:

T. Aarvak:

Ø. R. Størkersen:

Ny litteratur

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Fuglelæreren

Rapport fra Nord-Trøndelag 1992

Vårtrekket av vannfugl I vestenden av Aursunden 1983-87 og 1990-92.

Skjæra, litt om overtro og biologi

Trøite ringmerkingsstasjon årsrapport 1992

Ding Darking et paradis i Florida

 

Vår på Gran i Snåsa

Fugle i gamle dage!

Elvekonge, kvernkall, straumhest, vassokse og tussefugl

Cramp-kurs i NOF/Sør-Trøndelag

 

2

LRSK/ST:

T. R. Østerås:

 

Ø. R. Størkersen:

P. I. Værnesbranden:

G. Bangjord & A. Espelien:

Ø. R. Størkersen:

Ny litteratur

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Fuglelæreren:

Faunistisk rapport fra Sør Trøndelag 1991

Halsøen: Et viktig våtmarksområde i Stjørdal; ornitologiske registreringer.

Det europeisk fugleatlas snart ferdig

Trøite ringmerkingsstasjon rapport for 1989-1991

Vannfuglregistreringer ved Jonsvatnet

Ekskursjon til Jonsvatnet 7.11.1992

1993

1

Mangler i arkiv

 

 

2

LRSK/ST:

R. S. Svendsen:

 

J. P. Stav:

M. Myklebust:

P. I. Værnesbranden:

 

Småstykker:

M. Myklebust:

M. Myklebust:

G. Rudolfsen:

Ø. R. Størkersen:

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Fuglelæreren

Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1992

Vårtrekket av toppand i Glomma mellom Aursunden og Alvdal 1983-87 og 1991.

Lokalnavn til besvær!

Fugler i Gaulosen 1991-1992

Våtmarksområder i Stjørdalsfjorden direkte truet av utryddelse

 

Storfosna-ekskursjonen 24.-26.9.93

Bilkryss ’93

World Birdwatch Day 10.10.93

Grasand ”galore” i Gaulosen våren 1993

1994

1

LRSK/NT:

J. A. Auran:

Ø. R. Størkersen:

Småstykker:

A. Haug:

P. A. Værnesbranden:

G. Bangjord:

M. Vang:

T. Kolaas m. fl.:

Ø. R. Størkersen:

T. Kolaas:

P. Mølnvik & I. Lysberg:

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Fuglelæreren

Observasjoner

LRSK-rapport for Nord-Trøndelag 1993

Vinge-Velvang et fremtidig fuglefredningsområde

Ornitologisk vurdering av Buvika, Skaun kommune

 

Overvintrende frosk i myrtjern

Sjelden fugl i fjøset

Tilrettelegging i verneområdene i Sør-Trøndelag

Hubro i Levanger sentrum

Hønsehaukens julemåltid

Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag

Røsttur sommeren 1993

Lovund, fugleøya på Helgeland

 

2

LRSK/ST:

Ø. R. Størkersen og A. Strøm:

Småstykker:

J. Helle og A. Strøm:

 

R. S. Svendsen:

M. Husby:

 

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Fuglelæreren  

Observasjoner

Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1993

Vern av våtmark i Sør-Trøndelag

 

Referat fra NOF/ST’s ekskursjon til Storfosna 30.9-2.10.1994.

Trekk av gjess ved Aursunden

Kortnebbgås hekket i lag med kanadagås i Hammervatnet i 1994.

 

1995

1

LRSK/NT:

P. Mølnvik:

A. Strøm:

P. I. Værnesbranden:

O. Reitan:

A. Strøm:

Småstykker:

G. Rudolfsen:

A. Amundsen:

Ø. R. Størkersen:

G. Rudolfsen:

NOF/NT & NOF/ST:

T. Haugskott:

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Observasjoner

LRSK-rapport for Nord-Trøndelag 1994

Fuglefaunaen i Granabukta, Snåsa kommune

Våtmarksarbeide i NOF/avd. ST

Hammervatnet – en kort presentasjon

Buvika, et viktig område for fugl

Åkerbeitende gjess og svaner i Melhus

 

Referat fra NOF/STs ekskursjon til Tautra 25.3.1995

Bymarka – en perle for naturelskere

Froskekvekk og spovespill tross sen vår i Trøndelag

Veifylling i Kråkvågsvaet

Med hvilke midler skal fugleforeningene drives?

Eilat, Israel mars 1995

 

 

 

2

LRSK/ST:

LRSK/ST:

J. P. Stav:

A-H. Rønning:

Småstykker:

Ø. R. Størkersen:

K. Aa. Solbakken:

Ø. R. Størkersen:

G. Rudolfsen:

J. A. Auran:

Ø. R. Størkersen:

A. Strøm:

 

A. Strøm:

Fotohjørnet

Ny litteratur

Nytt siden sist

Observasjoner

Avifaunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1994

Statusliste for fugler i Sør-Trøndelag fylke

Svala i tekst og tradisjon

Atlasprosjektet. Nå også for pattedyr

 

Ornitologisk ekskursjon til Froan

Referat fra ekskursjon til Sauøya og Halten 3. – 5.6.1995

Reirkasser for fiskemåke

Manu nasjonalpark, størst i Peru

Pilfink på vandring mot nord

Vinteratlas for fugler

Referat fra ekskursjoner til Storfosna 12. – 14.5 og 29.9 – 1.10.1995

Referat fra tur til Gaulosen 12.9.1995

 

1995

Supplement

Ø.R. Størkersen:

Bibliografi for Trøndersk natur 1972 – 1993, vol. 1-20

1996

1

LRSK/NT:

G. Bangjord:

M. Myklebust:

Ø. R. Størkersen:

Småstykker:

H. Sørhuus:

Ø. R. Størkersen & T. Berge:

 

O. Hanssen:

A. Sundli:

K. A. Aune:

Fotohjørnet

Ny litteratur

Nytt siden sist

Observasjoner

Rapport for Nord-Trøndelag 1995

Sibirnøttekråker på ”vesterled” høsten 1995

Fugler i Gaulosen 1993 – 1994

Konsekvenser ved innførsel av nye arter i norsk natur

 

Årsmelding NOF avd. Nord-Trøndelag 1995

NOF avd. Sør-Trøndelag fremlegger på ny verneforslag for Buvika, Skaun kommune

Truet billeart ved Melhus

Gråspurv angrep reirkasse

Ørn i flymotor

 

2

LRSK/ST:

Ø. R. Størkersen:

 

K. Aa. Solbakken & P. I. Værnesbranden:

M. Husby:

 

Småstykker:

Ø. R. Størkersen:

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Observasjoner

Fugler i Sør-Trøndelag 1995

Status for horndykkeren Podiceps auritus som hekkefugl i Sør-Trøndelag fylke

Vinteratlas i Trøndelag

Norsk hekkefugltaksering i Trøndelagsfylkene – bestandsendringer hos noen vanlige arter

 

Ringvedammen som fuglelokalitet

1997

1

LRSK/NT:

J. A. Auran:

P. I. Værnesbranden:

P. I. Værnesbranden:

Småstykker:

P. Osbak:

Ø. R. Størkersen:

Nye bøker

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Kryssord

Observasjoner

Fugler i Nord-Trøndelag 1996

Sjøfugl og fiskegarnproblematikken ved Vinge/Skatval

Pattedyratlas en utfordring

Flaggermus i Trøndelag

 

Hønsehauk drukner bydue

Hønsehauker som drukner byttedyr

 

 

2

LRSK/ST:

P.I. Værnesbranden & K. Aa. Solbakken:

G. Rudolfsen:

Ø.R. Størkersen:

J. Suul:

Småstykker:

P.I. Værnesbranden:

Ø.R. Størkersen:

Ny litteratur:

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Kryssord

Observasjoner

Fugler i Sør-Trøndelag 1996

Vinteratlas i Trøndelag – statusrapport tom vinteren 1996/97

Stavsengan ringmerkingsstasjon – årsrapport 1996

Trøndersk Natur’s historie

Refleksjoner etter 25 år med Trøndersk Natur

 

Dykkende stokkender

Dykkende skjeender

Norges Fugleliv

1998

1

Mangler i arkiv

 

 

2

Mangler i arkiv

 

1999

1

M. Husby & T. Haugskott:

B. E. Borowiec:

M. Husby:

M. Ree:

LRSK/NT:

E. Brønstad:

H. M. Høiby:

Nytt fra Fylkesavdeling og lokallag:

 

Opprop:

Historisk tilbakeblikk:

Nye bøker:

Fugleleiken

Observasjoner

Siste nytt

Ørin – et rikt fugleområde med mange bruksplaner

Åkerriksa – inn i femte prosjektår

Sandfærhus etter bygging av ny E6

Tranene i Meldal

Fugler i Nord-Trøndelag 1998

Litt om fugleliv og dyreliv i nærmiljøet

Dobbeltbekkasin-natt

NOF avd Sør-Trøndelag

Vårslepp på Snåsa

Trekker nordsvenske storspover gjennom Norge?

Klipp fra Trøndersk Natur

TN sakser fra….

 

 

 

2

K. Aa. Solbakken:

P. I. Værnesbranden & K. Aa. Solbakken:

LRSK/ST:

E. Torp:

 

J. P. Stav:

S. Wik:

A. Karlstrøm:

Nytt fra Fylkesavdeling og lokallag:

 

Nytt fra forvaltning, forskning og NOF:

Observasjoner

Fugleleiken

Siste nytt

Hvitryggspetten i Trøndelag – status fram til 1999

VinterAtlas i Trøndelag – siste sesong

Fugler i Sør-Trøndelag 1998

Inventering av vann- og vadefugl i Roan kommune, sommeren 1998

Kråka i folkelig tradisjon (del 1)

Til fjells etter kongeørn

Spetter i Sengsdalen

Kort presentasjon av Hemne lokallag

Hvitryggspett-kommunefugl i Hemne

NOF-kontoret

 

2000

1

T. Kolaas:

G. Bangjord & P. I. Værnesbranden:

LRSK/N-Trøndelag:

M. Husby & P.I. Værnesbranden:

K. Aa. Solbakken:

J. P. Stav:

T. Axelsen:

R. Wingan:

Nytt fra Fylkesavdeling og lokallag:

Meninger:

Historisk tilbakeblikk:

Nytt fra forvaltning, forskning og NOF

Fugleleiken:

Observasjoner

Siste nytt

Årets fugl 2000 – Linerla

Traner i Trøndelag høsten 1999

Gamle hekkefunn fram i lyset

Bestandsendringer hos noen av våre vanligste fuglearter

Titram – ikke bare havsfugl

Kråka i folkelig tradisjon (del 2)

Fuglevakta

Langøreflaggermus i Snillfjord

En presentasjon av Verdal lokallag

Bort med måkene!

Klipp fra TN

Fugletipset

Kryssord – Lokalnavn i Trøndelag

 

 

2

J. P. Stav:

E. Torp:

 

M. Husby:

 

H. M. Høiby:

 

T. Kolaas:

P. I. Værnesbranden:

T. Svendsen:

 

Nytt fra Fylkesavdeling og lokallag:

Nytt fra forvaltning, forskning og NOF

LRSK/Nord-Trøndelag

LRSK/Sør-Trøndelag

Fugleleiken:

Observasjoner

Siste nytt

Linerla i tekst og tradisjon

Inventering av våtmarksfugl i Osen kommune sommeren 1999

Rinnleiret – et unikt strandengområde med stadig færre fugler

Hagefugltelling – en kjærkommen avveksling i vinterhalvåret

Fra gjesteboka på en foringsplass

Referat fra pattedyrleir ved Snåsavatnet

Kommuneplanens arealdel, innspill, medinnflytelse – kan du spillereglene?

Presentasjon av Orkla lokallag

 

Fugler i Nord-Trøndelag 1999

Fugler i Sør-Trøndelag 1999

Kryssord – lokalnavn i Trøndelag

 

2001

1

J. P. Stav:

P.I. Værnesbranden & Georg Bangjord:

E. Torp:

 

G. Bangjord:

P. I. Værnesbranden:

P. I. Værnesbranden:

S. Grønnesby:

J. K. Skei & D. Dolmen:

Nytt fra forvaltning, forskning og NOF

Nytt fra Fylkesavdeling og lokallag:

 

Miljø- og friluftsorganisasjoner

 

Fugleleiken:

Observasjoner

Siste nytt

Klipp fra TN

Stæren i tekst og bilder

Traner i Trøndelag høsten 2000

Inventering av smålom og storlom i kommunene Osen og Roan sommeren 1999

Selbu – et gåseland

Ørnerovet i Klingsundet

Krykkjefjellet i Røyrvik

Fuglene ”hjelper” hverandre

Vær med på kartlegging av amfibier og reptiler

 

Presentasjon av NOF Stjørdal lokallag

NOF avd. Nord-Trøndelag på Tautra – Tautra før og nå

Foreningen Våre Rovdyr

Norges Naturvernforbund

Kryssord – Lokalnavn i Trøndelag

 

 

2

J. P. Stav:

E. Torp:

H. M. Høiby:

LRSK/Nord-Trøndelag

LRSK/Sør-Trøndelag

Prosjekt Pattedyratlas

Fugleleiken:

Klipp fra TN

Skarven i tekst og tradisjon

Viktige områder for sjøfugl i Osen kommune

Fri som fuglen

Fugler i Nord-Trøndelag 2000

Fugler i Sør-Trøndelag 2000

 

TN-Kryssord nr. 2 2001

2002

1

S. H. Lorentzen, H. Asper & S. Hustrulid:

T. Krokan:

Småstykker:

T. E. Jenstad:

T. Arnesen:

Fugleleiken:

Leserbrev og redaksjonelt

Taretråling og storskarv

Venner og fiender ut mot havet

 

Eit par bitar om plantenamn

Om nyperose og broddbergknapp

Kryssord, spørsmål mm

 

2

A.Vanebo:

T. Krokan

J. P. Stav:

Ø. R. Størkersen:

LRSK/Nord-Trøndelag:

Leserinnlegg, aktualiteter mm

Småstykker

Fugleleiken:

Fiskeørna og LRSK-rapporten

Fjellrev og spurvefugle

Vinterforing av fugler

Buvika og Gaulosen – hva skal det bli til?

Fugler i Nord-Trøndelag 2001

 

 

Kryssord, spørsmål osv.

2003

1

T. Krokan:

T. Berge:

G. Holt:

Småstykker:

T. E. Jenstad:

J. K. Skei:

H. M. Høiby:

P.I. Værnesbranden:

Historisk tilbakeblikk:

Leserinnlegg, aktualiteter mm

Fugleleiken:

Observasjoner

Siste nytt

Nattjegere

Gråsporvenein heimkjær fugl

Visdommens fugl i fokus

 

Bekkeblom (Soleihov)

Amfibieundersøkelser

Prosjekt hønsehauk

Fugler i Nord-Trøndelag 2002

Klipp fra eldre TN-årganger

 

Kryssord, spørsmål mm

 

 

2

Mangler i arkiv

 

2004

1

A. Husby, L. Noteng & T. Nygård:

LRSK/Nord-Trøndelag:

Ø. R. Størkersen:

 

I. Hafstad, A. Indahl, & I. J. Øien:

M. Husby:

Klipp fra TN

Fuglevennen – det nye folkefuglebladet

Fotogalleri

Prosjekt vandrefalk i Midt-Norge

Fugler i Nord-Trøndelag 2003

Verneverdier i Buvika og vannflaten i Gaulosen, og forslag til nye verneområder

Forvaltningen av Trondheimsfjorden

DN ønsker overvåking av fugl i Midt-Norge

 

 

 

2

A. Follestad & M. Husby:

J. A. Auran:

 

T. Reinsborg & I. Kirkvold:

 

 

I. Hafstad:

 

 

P. I. Værnesbranden:

 

 

Klipp fra TN

Grågås som ny hekker i Trondheimsfjorden

Hekking og nyetablering av pilfink (passer montanus) på Vinge, Skatval

Registreringer av vannfugl i Tyavassdraget og Græslidammen, Tydal kommune, med vekt på vårtrekket, 1977 – 2004

Midt-Skandinavisk Symposium om forvaltningen av Trondheimsfjorden – en oppsummering

Franz S. Kutschera (1944-2004) til minne

Informasjonstavle om fuglelivet i Halsøen

Opplevelser i trøndersk natur

Vern av trøndersk natur

2005

1

T. Haugskott:

LRSK/Nord-Trøndelag

I. Hafstad, M. Myklebust & T. Berge:

T. Haugskott:

Trøndere på tur:

T. Haugskott:      

Stopp pressen!

Småstykker

Observasjoner:    

Ramsarområder i Trøndelag

Fugler i Nord-Trøndelag 2004

Frøya høsten 2005 – to nye fuglearter for Norge

Da sultanen kom til Sula

 

Pakketur med fuglekikking

 

 

Spesielle observasjoner 1. halvår 2005

 

2

E. Thesen:

LRSK/Sør-Trøndelag:

T. Reinsborg:

M. Venås:

Trøndere på tur:

O. Nordsteien & T. I. Martinsen:

Stopp pressen!

Småstykker

Observasjoner:

Stavsengan Ringmerkingsstasjon – 10 variable år

Fugler i Sør-Trøndelag 2001

Kråker på overnattingsstedet i Ås, Tydal

Slåbergtjørnin og Finnsjøen

 

Med solkrem og kikkert til Tenerife

 

 

Spesielle observasjoner 2. halvår 2005

2006

1

P. I. Værnesbranden:

LRSK/Nord-Trøndelag:

M. Venås:

Trøndere på tur:

T. Haugskott:

F. Jacobsen

Stopp pressen!

Småstykker

Observasjoner:

Lappfiskand – en ny hekkefugl i Trøndelag

Fugler i Nord-Trøndelag 2005

Tilfredshet kirkegård – en grønn lunge midt i Trondheim

 

Ferie og fuglekikking i Portugal

Hilsen fra utflytta reservetrønder

 

 

Spesielle observasjoner 1. halvår 2006

 

2

Mangler i arkiv

 

2007

1

Mangler i arkiv

 

 

2

LRSK/Nord-Trøndelag:

LRSK/Sør-Trøndelag:

M. Venås:

Trøndere på tur:

G. Kjærstad:

Småstykker:

T. Krokan:

Midt-Norsk hubroseminar

Fotohjørnet

Observasjoner

Fugler i Nord-Trøndelag 2006

Fugler i Sør-Trøndelag 2004

Smøla Pelagic 2007

 

Fuglekikking i Marokko

 

Stjertmeis – fantastisk reirbygger

2008

1

E. Torp:

S. Barstow:

LRSK/Sør-Trøndelag:

Småstykker:

E. Krokan:

P. I. Værnesbranden:

P. I. Værnesbranden:

Observasjoner

Viktige områder for sjøfugl i Roan kommune

Stillits i Malvik

Fugler i Sør-Trøndelag 2005

 

Snøspurv

Kattuglehekking i bergvegg

Gode naboer

 

 

2

J. A. Auran:

P. I. Værnesbranden, T. Kolaas, B. Nyberg, T. Reinsborg & T. Sørhuus:

A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken

Småstykker:

E. Hugnes:

E. K. Krokan:

Rolsøya og Rambergholmen

 

Fugler i Nord-Trøndelag 2007

Fugler i Sør-Trøndelag 2006

 

Vellykket julemøte

Spesielle observasjoner 2.halvår 2008

2009

1

M. Husby:

 

M. Venås

A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken

Småstykker:

P. I. Værnesbranden:

P. I. Værnesbranden:

E. Hugnes:

E. Hugnes:

E. Hugnes:

H. E. Ring:

A. Gaustad:

E. K. Krokan:

Utviklingen av antall hekkende grågås i Trondheimsfjorden tom. 2008

Fugler på Røros

Fugler i Sør-Trøndelag 2007

 

Fossekall i fritt fall

Uheldig granmeis

Lappugle i Trøndelag!

De barske fjæreplyttene

Lærerik fagdag i NOF-NT

Hauk over hauk

Pilfink på foringa

Spesielle observasjoner 1. halvår 2009

 

2

J. A. Auran:

T. Reinsborg, P. I. Værnesbranden, T. Sørhuus, T. Kolaas & B. Nyberg:

A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken:

Småstykker:

A.    Kolstad

NOF:

A. Winnem:

E. Hugnes:

E. K. Krokan:

Vårens vakreste eventyr, sildegytinga i Trondheimsfjorden

 

Fugler i Nord-Trøndelag 2008

Fugler i Sør-Trøndelag 2008

 

Et underlig øyeblikk

Jentekurs på Tautra 16.-18.april 2010

Svarthetteparula på Titran

Spennende møte med en av Nordens fremste fuglefotografer

Spesielle observasjoner 2.halvår 2009

2010

1

P.I. Værnesbranden:

T. Sørhuus, T. Reinsborg, P. I. Værnesbranden, T. Kolaas & B. Nyberg:

Småstykker:

P. Shimmings & P. I. Nicolaisen:

H. H. Munkeby:

 

E. K. Krokan:

Fugleriket Høylandet

 

Fugler i Nord-Trøndelag 2009

 

Goose specialist group meeting i Höllviken, Sverige 2009

Historiens første fuglekikkerkurs for kvinner i Nord-Trøndelag

Spesielle observasjoner 1.halvår 2010

 

2

P. I. Nicolaisen:

G. Bangjord:

 

A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken:

Småstykker:

P. I. Nicolaisen:

 

E. K. Krokan:

Kortnebbgås – vårens vakreste eventyr

Tilrettelegging for besøkende i våtmarksområdene i Sør-Trøndelag

Fugler i Sør-Trøndelag 2009

 

Foringsplassen og viltkamera – full kontroll 24 timer i døgnet

Spesielle observasjoner 2.halvår 2010

2011

1

O-K. Antonsen:

B. Nyberg, T. Sørhuus, T. Reinsborg, P. I. Værnesbranden & T. Kolaas:

P. I. Værnesbranden:

Et godt år for fjellvåk i Verran 2010

Fugler i Nord-Trøndelag 2010

 

Styltesnipa – en opplevelse for livet

 

2

Mangler i arkivet

 

2012

1

Mangler i arkivet

 

 

2

T. Reinsborg, P. I. Værnesbranden, B. Nyberg, T. Sørhuus & T. Kolaas:

P. W. Bøe:

A. Winnem:

A. Vanebo:

A. Vanebo:

Trønderske blinkskudd!

Fugler i Nord-Trøndelag 2011

 

Trøndera på tur – fra hekkende blåstjert til sabinemåke

Kanadatrane i Rissa

Hekkende gråstrupedykker i Lømsen 2011

Vårkåte brushaner

 

2013

1

M. Husby:

A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken:

P. I. Værnesbranden:

 

P. Shimmings & P.I. Nicolaisen:

Antall hekkende grågås i Trondheimsfjorden i 2012

Fugler i Sør-Trøndelag 2011

Møte med fuglevenner – Kjell Thore Leinhardt – travel pensjonist og NOF-leder

GSG konferanse i Steinkjer april 2012

 

2

M. Venås:

P. I. Værnesbranden, T. Reinsborg, T. Sørhuus, B. Nyberg & T. Kolaas:

J. Søraker:

Ø. Størkersen:

A. Winnem:

G. Bangjord:

Våker i Trøndelag

 

Fugler i Nord-Trøndelag 2012

Trøndera på tur – Tyrkia 8.-19.mai 2013

Må låvesvalen skifte navn?

Sandsnipe på Gaulosen

Øyamelen naturhus – for folk, fe og fugl

2014

1

M. Venås:

A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken:

Ø. Størkersen:

Fugler i Lierne

Fugler i Sør-Trøndelag 2012

Kommentaren

 

2

T. Haugskott & G. Bangjord:

T. Reinsborg, P. I. Værnesbranden, T. Sørhuus, B. Nyberg & T. Kolaas:

Ø. Størkersen & J. A. Auran:

Ø. Størkersen:

Naturreservatet i Trondheims storstue

Fugler i Nord-Trøndelag 2013

 

Lang reise for liten fugl

Kommentaren

2015

1

R. Østerås & M. Venås:

A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken:

A. Winnem:

O. Moa:

P. G. Thingstad:

Ø. Størkersen:

Fugler i Meråker

Fugler i Sør-Trøndelag 2013

Kuhegre- ny art for Sør-Trøndelag!

Glimt fra Grong

Ny bok om Tautra

Kommentaren