Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Nidelvstien - NOF-Trøndelag skeptisk til følgene av tursti langs Nidelva
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Nidelvstien - NOF-Trøndelag skeptisk til følgene av tursti langs Nidelva

Av NOF Trøndelag (06.02.2019)

Reguleringsplan for gangsti langs Nidelva fra Nedre Leirfoss til Trongfossen i Klæbu og fra Nedre Leirfoss til Tillerbrua er nå ute på høring, og NOF-Trøndelag har den 17.1.2019 avgitt uttalelse til høringen.

Oversiktskart

Oversiktskart over anbefalt hovedtrasé (Opphavsrett: Nidelvstien.no) Større bilde

Innspill

Innspill til oppstartmelding for Nidelvstien: Krav om konsekvensutredning (Opphavsrett: NOF Trøndelag) Last ned (PDF)

Stjertand

Stjertand (anas acuta) ved Nidelva, 2017. (Opphavsrett: Charlotte Hallerud) Større bilde

Reguleringsplan for gangsti langs Nidelva fra Nedre Leirfoss til Trongfossen i Klæbu og fra Nedre Leirfoss til Tillerbrua er nå ute på høring, og NOF-Trøndelag har den 17.1.2019 avgitt uttalelse til høringen.

Utbygger hevder at planen ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, noe NOF-Trøndelag er sterkt uenig i. Dette er en feilvurdering ettersom Forskrift om konsekvensvurderinger av 1.7.2017 sier at 'Utvidelse eller vesentlig endret bruk av eksisterende farleder' skal konsekvensutredes, så sant de medfører vesentlige miljøvirkninger (se paragraf 8, Vedlegg II og punkt e).

NOF-Trøndelag peker på at planlagt inngrep vil skje i et område som er et svært viktig leveområde for mange fugler og annet dyreliv. Foreningen krever derfor at før den nye stien bygges, må det gjennomføres en skikkelig konsekvensutredning i begge strekningene som omfattes av planen. Hensynet til det rike fugle- og dyrelivet i området må veie tungt og inngrep i viktige områder må unngås.

Store deler av stien vil nemlig gå langs eldre eller eksisterende farleder, enten det er traktorveier eller stier. I tillegg vil stien gå gjennom sårbare naturområder med stor fare for ubotelig skade på naturmiljøet og unødig forstyrrelser på vilt som følge av økt trafikk og terrenginngrep. Før utbygging er det derfor viktig at det konsekvensutredes for å begrense eller fjerne denne faren.

Nidelvstien