Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Vest-Agder
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Vest-Agder

Dagens observasjoner

Gå til artsobservasjoner.no

Siste nytt

Sildemåke Hummerholmen 22. juli 2016Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2016 (24.10.2016)

2016 vil bli husket som et godt år for sjøfugl i Vest-Agder. Bestandsmessig var det riktignok ikke store endringer i forhold til de foregående årene. Dette kan heller ikke forventes for lengelevende sjøfuglarter, der bestandsendringer skjer gradvis over mange år. Grunnen til at vi karakteriserer 2016 som er godt år er at hekkesuksessen, det vil si produksjonen av flyveferdige ungfugl, for mange arter var bedre enn på flere år.

Les mer
Sildemåke ungfuglSEAPOP i Vest-Agder: 2016 ble et toppår for sildemåke! (16.09.2016)

I disse tider, hvor det meste relatert til sjøfugl er negative nyheter, så kan vi med glede slå fast at 2016 ble et toppår for sildemåken i Vest-Agder. Bestandene er riktignok fremdeles svært lave, men det var denne sesongen svært god tilgang på sild langs Vest-Agders kyst. Dette resulterte i en svært god produksjon av ungfugl i de fleste sildemåkekoloniene. Blant annet så kom nærmere 3400 sildemåkeunger på vingene i den største kolonien på Rauna utenfor Lista.

Les mer
Gravandungfugler på Lista2016 ble et middels år for gravanda i Vest-Agder (02.09.2016)

Som kjent har gravand vært årets fugl i år. Som vanlig har NOFs medlemmer fulgt godt med på gravanda i Vest-Agder. Sammenliknet med tidligere år så ble årets hekkesesong i underkant av et gjennomsnittsår, både når det gjelder antall par som var til stede i hekkesesongen og resultatet av hekkingen. Årets hekkesesong forløp som følger:

Les mer
Ærfuglkull Listahavn 4. juni 2008Resultater fra SEAPOP arbeidet på Rauna i 2015 (22.05.2016)

Årets sjøfuglsesong er i full gang. En passende anledning til å presentere noen tidligere upubliserte resultater fra fjorårets sesong på Rauna.

Les mer
Referat fra styremøte i NOF avd. Vest-Agder 17 .desember 2015 (13.01.2016)

Les mer
FiskemåkeungerOvervåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2015 (09.01.2016)

For ellevte året på rad hadde NOF avd. Vest-Agder oppdrag med å overvåke bestandene og hekkesuksessen i fylkets sjøfuglreservater. 2015 sesongen vil gå inn i historien som et svært dårlig år for hekkende sjøfugl i Vest-Agder. Samtlige arter av måker og terner fortsatte den nedadgående bestandstrenden og produserte også svært dårlig med ungfugl denne sesongen. Også andre arter sliter. Av de vanlige hekkefuglene i fylkets sjøfuglreservater er det bare grågås, storskarv og toppskarv som produserer bra med unger og klarer å opprettholde hekkebestanden.

Les mer

Nyhetsarkiv