Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Nytt fra LRSK Vest-Agder: Lokalitetsadministrasjon.
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Nytt fra LRSK Vest-Agder: Lokalitetsadministrasjon.

Av Knut Olsen (29.11.2014)

LRSK (Lokal Rapport og SjeldenhetsKomite) i Vest-Agder har fått delegert ansvaret med å kvalitetssikre og holde en viss orden i datamaterialet som blir lagt inn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO). Med 150.000 - 200.000 obervasjoner årlig bare i vårt fylke så sier det seg selv at dette er en formidabel oppgave.

Ved siden av å vurdere sjeldenheter, samt å forsøke å holde kontroll på antall funn av arter på den lokale og nasjonale rapporteringslisten, så er lokalitetsadministrasjon en av våre oppgaver. Det er et stort antall observatører/rapportører, og mange av disse har vidt forskjellig oppfatning av hvordan en lokalitet skal kartfestes og navngis, LRSK sin oppgave er å standardisere dette slik at datamaterialet som ligger i AO blir best mulig med tanke på bruk i forskjellige sammenhenger.

 

Vi har derfor satt opp et sett med retningslinjer for hvordan lokaliteter bør administreres. Disse retningslinjene kan også være nyttige å kjenne til for den enkelte rapportør / bruker av AO.

 

 

Retningslinjene er derfor vedlagt her.