Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF)

Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF)

Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF) ble opprettet i 1975. Formålet med komiteen er å systematisk kvalitetssikre observasjoner av sjeldne fugler i Norge, og deretter publisere funnene i egne rapporter.

Observasjoner av arter eller underarter som er nye for Norge, nye hekkearter i Norge eller arter/underarter som i kraft av sin sjeldenhet innenfor landets grenser står oppført på en liste over arter som krever godkjenning, må rapporteres til komiteen ledsaget av en beskrivelse av funnet og foreliggende dokumentasjon som foto eller lydopptak. Medlemmene av komiteen gjennomgår så beskrivelsen, funnomstendigheter og innkommet dokumentasjon og vurderer om funnet er tilstrekkelig dokumentert for å støtte observatørens identifikasjon. Alle godkjente funn blir også vurdert med hensyn på sannsynligheten for at fuglen stammer fra fangenskap eller forvillede bestander og kategorisert med hensyn på dette (kategori A, C, D eller E). Komiteen har også ansvaret for å ajourføre listen over fuglearter observert i Norge.

Norgeslisten | Publikasjoner | Slik arbeider vi | Medlemmer | Rapportering | LRSK | Lenker


Nyheter fra NSKF

Endringer på Norgeslisten (13.08.2015)

AERC TAC har nylig publisert nye taksonomiske anbefalinger for fuglearter påtruffet i Vestpalearktis. Ettersom NSKF følger anbefalingene til AERC TAC er den offisielle listen over arter og underarter påtruffet i Norge nå oppdatert i henhold til disse anbefalingene. I tillegg er listen oppdatert med antall funn av «NSKF-arter» frem til og med 2014 og et par feil er rettet opp.

Les mer
Oppsummering av NSKFs møte i mai 2015 (04.06.2015)

Årets første møte i den nasjonale sjeldenhetskomiteen (NSKF) ble avholdt på Jæren helga 1.-3. mai. I løpet av helga ble flere vanskelige saker ferdigbehandlet, og to langtekkelige revurderingsprosesser ferdigstilt. En ny underart for landet ble også godkjent.

Les mer
Ny Norgesliste og endringer på rapporteringslisten (19.11.2014)

En oppdatert Norgesliste med antall godkjente funn tom. 2013 er nå tilgjengelig online. Fem arter som har vist en stigende forekomst de siste årene er tatt ut av NSKFs rapporteringliste fom. 2014. Forekomsten av disse artene i Norge anses som tilstrekkelig godt dokumentert til at videre vurdering er overlatt til LRSK og NFKF.

Les mer
Rødstrupesanger – én eller tre arter? (23.10.2014)

Rødstrupesanger (Sylvia cantillans) har de siste årene vært gjenstand for omfattende taksonomiske diskusjoner. Tradisjonelt har dette vært ansett som én art med fire underarter. I nye studier av morfologi, lyd, DNA og utbredelse publisert i 2013 foreslår imidlertid Lars Svensson en splitting til tre «nye» arter med totalt fem underarter.

Les mer
Bestill Fugleåret - et nytt tidsskrift fra NOF (06.06.2014)

Vi er glade for å kunne fortelle at «Fugleårene 2009 og 2010» nå er ferdig og er klar for bestilling. Dette er et nytt medlemstidsskrift fra NOF, som er spekket med informasjon om og gnistrende bilder av sjeldne og fåtallige fugler i Norge fra disse årene.

Les mer

Flere nyheter om NSKF