Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Medlemmer i Norsk sjeldenhetskomite for fugl

Medlemmer i Norsk sjeldenhetskomite for fugl

NSKF skal til enhver tid bestå av minst seks medlemmer. Et av medlemmene har rollen som komiteens sekretær. Det er sekretæren som skal motta alle beskrivelser og eventuelle andre henvendelser til komiteen. De øvrige medlemmene har hovedsakelig som oppgave å bedømme sakene som blir sendt inn. Sekretæren kan, i tillegg til oppgavene nevnt over, også være bedømningsmedlem. Viktige momenter ved valg er nye medlemmer til komiteen er blant annet følgende: Gode generelle identifikasjonskunnskaper og gjerne ekspertise på en spesiell gruppe, lang erfaring med fuglekikking fra inn- og utland, erfaring med arbeid i LRSK og god kontakt med observatører i sitt hjemområde. Komiteen etterstreber også å få en best mulig geografisk spredning på medlemmene.


Tor Olsen (sekretær)

E-post: nskf@birdlife.no

Født i Farsund i 1979. Utdannet sivilingeniør i marin teknikk ved NTNU i Trondheim. Nå bosatt i Stavanger. Oppvokst på Lista og har hatt fugler som hobby hele livet. Allsidig interesse for fuglekikking som blant annet omfatter årlige opptellinger av hekkende, trekkende og overvintrende fugl på Lista. Har en spesiell forkjærlighet for vadere. Har ellers bedrevet fuglekikking over store deler av landet. Prøver også å få til turer til utlandet selv om det dessverre blir litt for lenge mellom hver tur. Satt i LRSK Sør-Trøndelag en periode under studiene i Trondheim. Tor har vært vurderingsmedlem i NSKF siden 2005, og overtok rollen som sekretær fom. 2009.


Oddvar Heggøy

E-post: oddvah@gmail.com

Født i Oslo i 1988, men vokste opp på Voss. Jobbet i siviltjenesten som ringmerker på Lista fuglestasjon sesongen 2007/2008, og er nå i gang med masteroppgave i biologisk fysiologi på NTNU i Trondheim, med hovedfokus på sjøfugl. Har vært aktiv fuglekikker siden 2000, i starten først og fremst lokalt på Voss, men senere over store deler av landet. Har en stor forkjærlighet for ukjente og lite besøkte «hotspots», og fasineres i tilsvarende grad av lokale som nasjonale sjeldenheter og variasjoner i fuglelivet. Dette gjør nok også sitt til at favorittlokalitetene befinner seg hjemme på Voss, selv om Varanger og Lista heller ikke er å forakte. Erfaring fra fuglekikking i utlandet forøvrig er begrenset. I tillegg til fugler også interessert i de fleste andre livsformer, kanskje i størst grad andre virveldyr. Har vært redaksjonsmedem i Feltornitologenes årbok siden 2008, og har fungert som vurderingsmedlem i LRSK Hordaland siden 2005. Kom inn som vurderingsmedlem i NSKF i 2012.


Sindre Molværsmyr

E-post: sindre_mol@yahoo.no


 

Kjell Ruud Mjølsnes

E-post: lrskrogaland@yahoo.no

Født i Stavanger i 1975. Gode minner (og studielån) fra universitetstida i Bergen, men ingen formell utdannelse utover grunnfag i historie og sammenliknende politikk. Bor nå på Bryne sammen med samboer Lene Bøe. Jobber som skiftleder/personalsjef på BAMAs lager på Forus. Aktiv fuglekikker siden slutten av åttitallet. Skåder mest på Jæren, favorittområdene sør i Hå kommune besøkes hyppig hele året. Roting i busker på isolerte øyer langs kysten foraktes heller ikke. Prøver å reise til utlandet for å se på fugl minst en gang i året. Alle kontinentene er besøkt, men verdenslista er ikke imponerende, og passet har langt færre stempler enn ønskelig. Favorittreisemålet mitt ved siden av Kvassheim er Varanger. Vet å sette pris på de fleste typer skåding, men måker om vinteren, vadere om sommeren, rovfugler, "øyfugler" og "strandskåding" på senhøsten blir kanskje prioritert mer enn andre ting. I bokhylla til Kjell står det ved siden av et variert utvalg fuglelitteratur både litt reisebøker og historiebøker. En egen hylle er reservert diverse naturhåndbøker. Entomologi, fisk og botanikk. Ute på tur er det med andre ord ikke bare fuglene som blir viet oppmerksomhet. Biotopvern og økologisk mangfold henger sammen og Kjell er opptatt av at innsatsen hans i felt kan brukes i forvaltningsøyemed. Notatbok og penn er derfor like viktig som håndkikkert. Kjell har sittet som bedømmingsmedlem i NSKF siden 2001.


Bjørn Olav Tveit

E-post: bjorn.olav.tveit@gmail.com

Bjørn Olav Tveit (f. 1970) har vokst opp i Oslo og Sandvika, og bor nå på Bekkestua med kone og tre barn. Han er utdannet innen historie og musikk, og har i flere år jobbet med faktabøker, kart og multimedia i forlagsbransjen. Bjørn Olav har vært aktiv fuglegutt siden 1980, og han var leder for NOF avd. Asker og Bærum i flere år fra 1986. Ganske raskt ble tiden i felt ansett som bedre anvendt på litt mer fjerntliggende lokaliteter enn Fornebu, og turen gikk da til Borrevannet, Mølen, Lista, Jæren, Røst og Utsira, senere til mindre folksomme steder som Kråkenes og Bulandet i S&F. Han var medgrunnlegger og leder av Utsira Fuglestasjon 1991-1997, og blant initiativtakerne til etableringen av Bombevarsleren og Feltornitologene noen år senere. Sammen med Geir Mobakken og Ove Bryne har han skrevet boken Fugler og fuglafolk på Utsira. Nå jobber Bjørn Olav med å skrive og tegne kart til en guidebok til Norges fuglelokaliteter, som utgis våren 2010. I den anledning har han de siste par årene synfart så godt som alle norske fuglelokaliteter, fra Longyearbyen til Lindesnes. Han har ellers reist en del rundt i Europa, Midt-Østen, Øst-Asia og Nord-Amerika, alltid med utvidelse av feltbestemmelseskompetansen som primær drivkraft. Medlem av NSKF siden 2007.


Andreas Winnem

E-post: andreas@birdlife.no

Født i Sandefjord i 1979. Kikket på fugl stort sett i Vestfold i barne- og ungdomsårene og lufter fortsatt kikkerten i hjemtraktene hver sommer. Flyttet til Trondheim for å studere i 1999 og er utdannet sivilingeniør i matematikk og fysikk ved NTNU. Jobber i dag i NOF, i hovedsak med arbeidsoppgaver knyttet til artsobservasjoner.no og faunistikk. Fuglekikkingen har de siste 20 årene foregått mest i Trøndelag, og særlig prioriteres satsing på kysten på høsten. Liker også godt å bli kjent med nye lokaliteter rundt om i landet når muligheten byr seg. Reiser utenlands årlig og har besøkt ca. 20 land i alle verdensdeler på fugletur. Har vært sekretær i LRSK Sør-Trøndelag siden 2008. Medlem av NSKF siden 2018.