Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «Høring av forslag om samordnet sentral kontingent i NOF»

Kommentarer til «Høring av forslag om samordnet sentral kontingent i NOF»

NOFs organisasjonsutvalg overleverte 1. november 2010 sin rapport med en vurdering av organisasjonsstruktur i NOF, med forslag til hvordan medlemskap i NOF bør bli i fremtiden. Dokumentet legges herved ut på høring i organisasjonen frem til 9. desember 2010.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Grundig arbeid og flott målsetting

Det er godt å se at vi nærmer oss mål i en sak som har versert i lang tid. Dokumentet fra organisasjonsutvalget er grundig med gode betraktninger. Man kunne gjerne spart seg for den første delen av teksten i den grå tekstboksen på side 2. Det er aldri lurt å provosere kritikere på en slik måte. Imidlertid: Min sterke støtte til det som foreslås!

Jørn Thollefsen (04.11.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Godt jobba

Dette er bra saker! Har lest hele rapporten og får et positivt inntrykk av et helhetlig, oversiktlig og inkluderende NOF. Er spent på fortsettelsen av dette grunnleggende og viktige arbeidet :-)

Aina Strand (05.11.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Gratulerer med en god rapport!

Denne lenge etterlengtede rapporten skisserer de rammene som er nødvendige for å få etablert NOF som den moderne organisasjonen vi MÅ være. Vi har mange "konkurrenter" om de naturinteressertes oppmerksomhet, og den uklare organiseringen vi har i dag gjør at det er vanskeligere å få gjennomslag i den offentlige bevissthen. Jeg håper rapporten får den unisone tilslutningen den fortjener.

Ståle Prestøy (05.11.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Navneendring dårlig ide

Norsk Ornitologisk Forening har såpass tradisjon og er så kjent blant folk flest at det vil være et tap å endre dette solid innarbeidede navnet. Det er ikke slik at "ornitologi" bare er forstått av fagfolk. Det vil være å undervurdere folk flest. Min påstand er at nåværende navn gir et hensiktsmessig signal om sterk faglighet, samtidig som det er både kjent og forstått av så godt som alle. NOF er derimot nesten ikke kjent, og det vil ta svært lang tid å endre dette.

Bent Ellingsen (05.11.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Navneendring dårlig ide

Litt enig med Bent Ellingsen. NOF er ikke et meningsbærende ord for folk flest. Sånn sett hadde det vært bedre med et kortnavn med ordet fugl i - i tillegg til Norsk Ornitologisk Forening. Da tror jeg vi hadde nådd ut til enda flere.

Aina Strand (06.11.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Er vi på rett spor?

Den fremlagte rapporten er innholdsrik og tydelig et resultat av en optimistisk og kreativ prosess. Synd og beklagelig at den ikke ble fremlagt til høring i forkant av siste årsmøte, hvor den avgjørende beslutningen om samordnet og sentral kontingent, jmfr. følgebrevet , ble vedtatt av de fremmøtte 2 % (?) av medlemsmassen.

Det er en nær sammenheng mellom aktivitet og økonomi. Det er de lokale avdelingene i NOF, som i all hovedsak står for aktiviteten ovenfor medlemmene, og det er derfor betenkelig hvis de ikke lenger skal få ta avgjørende beslutninger for sin egen økonomi. I en samordnet kontingent kan det forstås som den lokale andelen skal være lik for alle fylkesenheter, uavhengig av aktivitetsnivå? Det fremgår ikke når og hvordan denne i fremtiden skal fastsettes/reguleres?

Morten Brandsnes (14.11.2010)

Ny kommentarSvar på denne