Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Important Bird Areas (IBA)
  Forside    Områdene    Overvåkning    Dokumenter    Lenker    Kontakt    

Important Bird Areas (IBA)

BirdLife International gjennomfører et løpende program for å kartlegge og overvåke statusen for viktige fugleområder i hele verden. Helt siden boka "Important Bird Areas in Europe" ble utgitt i 1989, har BirdLife hatt et Important Bird Area (IBA)-program. Dette arbeidet har bl.a. ført til at det er samlet inn mye ny kunnskap om disse områdene, og dette resulterte i 2000 i en ny og oppdatert IBA-bok for Europa. Alle de tidligere IBA'ene ble vurdert på nytt ut fra nye kriterier. Det gjelder også for Norge, som på dette tidspunktet hadde 52 IBAer på fastlandet, samt 14 på Svalbard og Jan Mayen. Etter en ny oppdatering av norske IBAer i 2014 og 2015, er ytterligere norske IBAer identifisert, og vi satser nå på å oppdatere IBA-porteføljen fortløpende.

Målet er til enhver til å sitte inne med oppdaterte kunnskaper omkring inngrep, vernestatus og forandringer i fuglelivet i disse områdene, slik at dette kan brukes som et verktøy for forvaltningsmyndighetene på alle plan. Dette vil ha stor betydning for forvaltningen og verneprosessene for viktige fugleområder.

Alle opplysningene om status for fuglebestandene, status for inngrep, samt vernestatus er lagt inn i BirdLife International’s World Bird Database. Denne er nettopp utarbeidet med tanke på kartlegging av IBA-områder i hele verden. Alle de registrerte opplysningene fra de norske IBA-områdene er publisert i egne kapitler i BirdLife International's IBA-bok.

Siste nytt

Grieg Seafood A/S bør ikke få tillatelse til å starte oppdrett i Frakkfjorden i Loppa (15.01.2019)

Loppa kommunes arealplan fra 2001 kan føre til etablering av oppdrett i Frakkfjorden. Mye har skjedd både med oppdrettsindustrien og naturforvaltningen på nærmere to tiår, og NOF avd. Finnmark ber om at det ikke vurderes ny oppdrett før oppdatert arealplan er på plass.

Les mer
Ingen senketunnel ved Ilene naturreservat? (08.01.2019)

På tampen av 2018 inngikk partene i Bypakke Tønsberg-regionen en intensjonsavtale om fastlandsforbindelse til Færder som innebærer at senketunnelen ved Ilene natureservat blir skrinlagt. Dersom avtalen holder helt i mål er det en betydelig seier for NOF og andre som har jobbet mot naturinngrepet.

Les mer
Et varsko for Slettnes naturreservat i Finnmark (12.12.2018)

Mye tyder på at menneskelig påvirkning truer de viktige fuglebestandene i Slettnes naturreservat i Finnmark. NOF avd. Finnmark ber nå om at en revisjon av forvaltningsplanen adresserer problemstillingene effektivt, og at det vurderes nødvendige strakstiltak for å bedre situasjonen før hekkesesongen 2019.

Les mer
Bedre oppfølging av handlingsplan for horndykker nødvendig (04.12.2018)

Etter at handlingsplanen for horndykker kom i 2009, har det som en direkte oppfølging av denne blitt gjennomført kartlegging og overvåking av arten i flere delområder i landet. Handlingsplanen skulle evalueres etter en ny totalkartlegging av arten i Norge som ble planlagt i 2014. Dette har uteblitt, og imens stuper bestanden.

Les mer
Verneplanprosess for Andfjorden marine verneområde er i gang! (30.10.2018)

Det er med glede vi konstanterer at verneprosessen for Andfjorden har startet. Det er uten tvil et viktig havområde, med store verdier knyttet til det marine liv. Området er også kjent for sine store mengder sjøfugler store deler av året. NOF avd. Nordland mener vernegrensene bør trekkes lengre sør, slik at havområder utenfor Rognan og Dverberg blir inkludert.

Les mer