Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Kommentarer til «Bestandsutvikling for 58 norske fuglearter»

Kommentarer til «Bestandsutvikling for 58 norske fuglearter»

Fugler er spesielt godt egnet til overvåking av naturtilstanden ettersom de representerer et bredt spekter av ulike økologiske tilpasninger og er lette å observere. NOFs Hekkefugltaksering rapporterer nå resultatene fra 12 års overvåking av 58 norske hekkefuglarter i perioden 1995-2006.

Gå til nyheten