Forsiden
Du er her: Forsiden > Søk

Søk

Søk etter:

Fra nyhetsarkivet:

Hva skjer med kongeørna? - en oppsummering 03.07.2018

Gjennom NOFs deltakelse i Kontaktutvalg for rovviltforvaltning og øvrige kontaktpunkter med forvaltningen, understreker vi stadig behovet for en faglig og kunnskapsbasert oppfølging av Stortingets ønske om forvaltningsvedtak rundt kongeørna. Naturmangfoldloven og internasjonale konvensjoner setter klare begrensninger for hva vi mener forvaltningen kan tillate seg, 50 år etter at kongeørna ble fredet.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2113

Kongeørn, sau og tamrein: hva er virkeligheten? 29.01.2016

Det finnes overhodet ikke faglig grunnlag for å endre dagens forvaltning av kongeørn i Norge. Det er NOFs klokkeklare standpunkt, som får bred støtte i en fersk rapport fra Miljødirektoratet. Færre kongeørn i norsk natur vil ikke medføre en merkbar nedgang i tap av sau og tamrein, slik det hevdes fra næringshold og enkelte politikere.
www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=1621

Enormt omfang av ulovlig jakt og fangst rundt Middelhavet 21.08.2015

BirdLife International presenterte i dag sin rapport over omfanget av ulovlig jakt og fangst i landene rundt Middelhavet. Hvert år drepes om lag 25 millioner fugler ulovlig i regionen. Mange av våre trekkfugler er blant artene som rammes: bokfink, munk, vaktel og måltrost er de artene det drepes mest av.
www.birdlife.no/internasjonalt/nyheter/?id=1531

Innholdsfortegnelse Trøndersk Natur 07.04.2015

Med en kjempeinnsats av Rolf Sandven har vi nå utarbeidet en innholdsfortegnelse for utgivelsene av Trøndersk Natur (TN) fra første utgivelse i 1972 fram til og med første nummer i 2015. Oversikten holdes oppdatert med nye utgivelser og vi har et mål om å tette de få hullene som finnes med tiden. Eldre utgivelser av TN er tilgjengelig fra vårt bibliotek ved Dora på forespørsel til styret, men i tillegg setter vi nå i gang et arbeid med å digitalisere tidligere utgivelser.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/trondelag/nyheter/?id=1469

NOF vil bevare Brekstadfjæra 28.11.2014

Det er en skjebnetid for våtmarksområdet Brekstadfjæra i Ørland kommune. Lokale næringsinteresser ønsker å fylle ut det rike våtmarksområdet. I et åpent brev sendt i dag til Ørland kommune ber NOF om at videre utfylling av Brekstadfjæra avsluttes umiddelbart, og at fjæra i størst mulig grad restaureres og bevares for ettertiden.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/trondelag/nyheter/?id=1399

Kampen for trekkfuglene trappes opp! 14.11.2014

Det blir skjerpet innsats over landegrensene for å redusere omfanget av ulovlig jakt og fangst av trekkfugler. Det har partslandene i Bonnkonvensjonen bestemt på en konferanse som nylig ble arrangert i Ecuador. Norge er blant de 120 landene som har sluttet seg til konvensjonen, som jobber for å bevare trekkende arter.
www.birdlife.no/internasjonalt/nyheter/?id=1391

Milepæl for europeisk ringmerking 16.02.2012

Det europeiske samarbeidsorganet for ringmerkingssentralene, EURING, har nådd en milepæl med 10 millioner oppføringer i EURING-databanken. Jubileumsfuglen ble en låvesvale hunn, fanget og ringmerket i Malta den 16. april 2011 under vårtrekket, og kontrollert i live den 19. juni 2011 i Ràby, Tsjekkia.
www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=970

Svanetellingen 2010 10.03.2010

Mesteparten av sangsvanenes tradisjonelle beiteplasser har vært utilgjengelige pga islegging i lang tid denne vinteren. Det har stor innvirkning på antall overvintrende svaner i Hordaland.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/hordaland/nyheter/?id=682

Lista Fuglestasjon søker ringmerkere 13.11.2009

Lista Fuglestasjon søker ringmerkere med A-lisens som ønsker å delta i den standardiserte fangsten under både vår- og høstsesongen 2010. Opphold ved stasjonen vil bli godtgjort. Stasjonen søker hovedsakelig ringmerkere for lengre opphold.
www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=505

Nettsøk etter fugleinfluensa og svineinfluensa 05.11.2009

Siden sommeren har spredningen av svineinfluensa opptatt og bekymret mange mennesker, og det er heller ikke lenge siden det store medietrykket var på fugleinfluensa. Søkemotorselskapet Google har vist at det er en sterk sammenheng mellom utbredelsen av influensavirus og antall treff på søkeord om emnet.
www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=502

Oversikt (nr. 5) over oljeskadd fugl 12.08.2009

Rapporteringen av oljeskadd fugl fortsetter, men de to siste dagene har tempoet i innleggingen vært avtagende. Det er fortsatt et betydelig materiale som ikke er rapportert, noe som er forårsaket av kapasitetsproblemer for mannskapene som registrerer oljeskadd fugl. Over 1000 ærfugler er rapportert med oljeskade.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=480

Oversikt (nr. 4) over oljeskadd fugl 10.08.2009

Rapporteringen av oljeskadd fugl øker fortsatt, og nå kan vi melde om at 1645 individer av 33 arter er rapportert med oljeskader. Ærfugl er utvilsomt den arten som har blitt mest skadelidende av oljesølet etter Full City. Andre arter med tresifrede antall oljeskadde individer er gråmåke og storskarv.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=478

Oppdatert oversikt over oljeskadd fugl 05.08.2009

Bruken av Artsobservasjoner som rapporteringsverktøy for oljeskadd fugl er sterkt økende. Dermed får vi en stadig bedre oversikt over hvilke arter som er rammet og i hvilke antall. Ærfugl utgjør pr. dags dato 55.7 % av de fuglene som er rapportert med oljeskader.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=474

Lasteskip på grunn i viktige fugleområder 31.07.2009

Lasteskipet Full City har gått på grunn utenfor kysten av Telemark og lekker betydelig med olje. Dette fører til stor bekymring blant ornitologer da kjente fuglelokaliteter som Stråholmen, Mølen og Jomfruland kan rammes. NOF har flere personer ute i felt og det er allerede konstatert oljeskadde sjøfugler i nærområdene til lasteskipet.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=467

Genetiske analyser hos alligator viser at fugler har «tomler» 17.07.2009

Det seneste gjennombruddet på en 120 år gammel debatt rundt evolusjon av fuglevingen ble nylig publisert i tidsskriftet PloS ONE av Vargas med kolleger fra Wisconsin-Madison universitetet og Yale Peabody-museet for naturhistorie.
www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=449

Vipe og andre truete fuglearter jaktes i EU 05.02.2009

Vipa har de siste årene gått kraftig tilbake i Europa og i Norge er den rødlistet i kategorien Nær truet (NT). Likevel blir viper fra store deler av Europa fortsatt jaktet på i enkelte EU-land. Eksempelvis er det i Frankrike tillatt med nettfangst av viper og andre vadefugler.
www.birdlife.no/internasjonalt/nyheter/?id=407

EU forbyr vårjakt på Malta i 2008 25.04.2008

Etter at Malta ble medlem av EU i 2004, så har den vesle øynasjonen i Middelhavet brutt EUs fugledirektiv gjennom å ha tillatt vårjakt på vaktel og turteldue. EU har nå gått til det steg å forby vårjakten i 2008 i påvente av en endelig dom fra EU-domstolen.
www.birdlife.no/internasjonalt/nyheter/?id=320

EU gir Malta en siste advarsel om vårjakt 18.10.2007

Vårjakt på ville fugler er ikke tillatt i EU. Likefullt har det nye EU-medlemmet Malta bare fortsatt med sine gamle tradisjoner på vårjakt av turteldue og vaktel. EU er nå lei den ignorante holdningen til malteserne, og sender en siste advarsel til Malta. Stopp vårjakta - eller møt opp i rettssalen!
www.birdlife.no/internasjonalt/nyheter/?id=240

Protester mot vårjakt i Middelhavet! 09.05.2007

Malta fortsetter å trosse EU ved å tillate vårjakt på turteldue og vaktel. Jakten brer om seg, og det meste som kommer innenfor jegernes rekkevidde blir skutt. Som om dette ikke var nok har nå Kypros blåst liv i sin vårjakt igjen. Nå oppfordrer vi deg til å protestere til de ansvarshavende!
www.birdlife.no/internasjonalt/nyheter/?id=182

Nok en trist vår i vente for fugler på Malta 27.02.2007

Til tross for at majoriteten av innbyggerne på Malta er imot det, at lovverket til EU ikke tillater det og at fuglevernorganisasjoner i hele Europa har protestert mot det, vedtok regjeringen på Malta i går å for fjerde år på rad å tillate vårjakt på fugler. Nå venter respons fra EU!
www.birdlife.no/internasjonalt/nyheter/?id=132

Malta bryter lovverk om vårjakt - igjen! 27.02.2007

Til tross for at majoriteten av innbyggerne på Malta er imot det, at lovverket til EU sier det og at fuglevernorganisasjoner i hele Europa motsetter seg det, vedtok regjeringen på Malta i går å for fjerde år på rad å tillate vårjakt på fugl. Nå venter responsen fra EU!
www.birdlife.no/internasjonalt/nyheter/?id=131

Lovendring om vårjakt på Malta 12.04.2006

Vårfangst av fugler rundt Middelhavet har vært utbredt i lang tid. Med skytevåpen, limpinner og nett drepes fugler ukritisk i forhold til art og rødlistestatus. Det siste landet som fortsatt driver på med vårjakt med hjemmel i nasjonal lov har vært Malta, men nå kan det endelig bli en endring på det!
www.birdlife.no/internasjonalt/nyheter/?id=33