Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem av NOF


Siste nytt

havelleOppdrett ved Sklinna: Avslag fra Statsforvalteren (09.04.2021)

Statsforvalteren i Trøndelag mener det er tungtveiende hensyn som taler mot å tillate oppdrett ved Sklinna naturreservat. I tråd med det NOF tidligere har uttalt er også deres konklusjon at etablering nært reservatet utgjør en betydelig risiko for områdets kvaliteter, inkludert dagens verneområde.

Les mer
KongeørnFlere vindkraftprosjekt stanset (08.04.2021)

Mange av konsesjonene til vindkraftverk som nå bygges ble gitt for svært mange år siden. Utsettelsesfrister har holdt liv i prosjektene. Nå er heldigvis prosjekter som Havsul I, Kvinesheia og Skorveheia stanset, og vi gratulerer alle som har gjort det mulig!

Les mer
LundeVern er en forutsetning for et rikt hav (30.03.2021)

Norge henger etter på det marine vernet, et vern som vil være viktig for å ta vare på et produktivt hav for mennesker, dyr og fugler. Vern er lurt etter mange barometer, og derfor må vi bevare for å beskatte, og ikke forringe våre mest verdifulle havområder.

Les mer
RødnebbterneAndøy kommune ønsker rødnebbternene velkommen (29.03.2021)

Etter anleggstrafikk i en koloni med rødnebbterner ved Andenes havn i Nordland sommeren 2020, så NOF seg nødt til å anmelde forholdet. Saken vakte stor oppmerksomhet. Nå skrinlegger kommunen anleggsarbeid i hekkesesongen, og NOF mener den løsningsorienterte innstillingen er et eksempel til etterfølgelse.

Les mer
storspoveTrivelige turer i naturen kan redde verden - er du med? (28.03.2021)

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har tusenvis av medlemmer som følger med på fuglelivet hver dag, med stor kunnskap om lokale forhold. For mange av våre fuglearter og naturområder går dessverre utviklingen i feil vei. Sammen skal vi stoppe dette, og her er (noe av) oppskriften!

Les mer
HotranGlobalt viktig våtmark ødelegges - ingen griper inn (25.03.2021)

For over 20 år siden bestemte Levanger kommune seg for at fugleparadiset Hotran i Trøndelag var et passelig sted å legge industri. Siden har de hardnakket holdt fast på denne vurderingen. Nå planlegges nye inngrep som vil utgjøre dødsstøtet for brakkvannsdeltaet.

Les mer
SteinskvettPlanlegger landbasert oppdrett i hekkeområde til vipe og storspove (18.03.2021)

Brønnøy kommune i Nordland vurderer å tillate landbasert oppdrett ved Toft. Der er det et unikt og verdifullt kultur- og naturlandskap som huser bl.a. hekkende vipe og storspove. Valget burde være enkelt: Si nei! Verken oppdrettsnæringa eller kystnaturen er tjent med dette miljøfiendtlige tiltaket.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Besøk våre fylkesavdelinger

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International