Forsiden
Du er her: Forsiden > Våtmark

Våtmark

Nyheter relatert til våtmark:

Horndykkeren holder stand i Fauske og Saltdal i Nordland (16.09.2020)
Er myra berget fra nydyrking? (25.08.2020)
Dronningsætra: Viktig våtmarksområde får ligge i fred (11.05.2020)
Verdens trekkfugldag: Hva kan vi gjøre for å hjelpe trekkfuglene våre? (09.05.2020)
Ikke gi tillatelse til mudring i Tanamunningen! (27.03.2020)
Storflyplass på Leknes berører globale viktige våtmarker (12.02.2020)
Vi står ved et veiskille for livet på jorda – Verdens våtmarksdag (02.02.2020)
Fra Tanamunningen til Ramsar - internasjonal overvåking av mudringsplaner nødvendig (10.12.2019)
Får vi en oppdatering av handlingsplanen for horndykker i 2020? (23.10.2019)
Flakstad Norges første arealnøytrale kommune – resten av Lofoten må følge etter (10.10.2019)
Andmyran vindkraftverk – kampen for myra fortsetter! (11.09.2019)
Godt år for svarthalespovene i Nord-Norge (05.09.2019)
Hva skjer med våtmarkene ved Evenes? (06.08.2019)
Slipp karbonet fri – her skal det bygges vindkraft! (04.07.2019)
Fokus på naturmangfoldet, takk, Vestvågøy kommune! (04.06.2019)
Redd Andmyran fra vindkraftplanene! (16.04.2019)
Grunnane naturreservat i skvis (27.03.2019)
NOF ber Ola Elvestuen ta nye og bedre grep for naturen (21.03.2019)
Risøybukta ved Stavern - vi har ingen flere marine våtmarker å miste! (20.02.2019)
Verdens våtmarksdag 2. februar: Våtmarkene – en del av klimaløsningen (02.02.2019)
Stop the violations at Tyrifjorden wetland system IBA and Ramsar-site (24.01.2019)
Hyttebygging ved storlomlokalitet på Lofotens ytterside (08.01.2019)
Ingen senketunnel ved Ilene naturreservat? (08.01.2019)
God jul og godt nytt år fra NOF - tanker ved årets slutt (20.12.2018)
Bedre oppfølging av handlingsplan for horndykker nødvendig (04.12.2018)
Mange svarthalespover i Nord-Norge, men få hekkinger (28.11.2018)
Utfylling i Vefsnfjordens siste våtmarksområde (12.10.2018)
Nedgang for horndykkerbestanden i Bodø (12.09.2018)
Tyrifjorden våtmarkssystem: Ufullstendig verneplan vedtatt (04.07.2018)
Urbane våtmarker gjør byene levelige (02.02.2018)
Rakettskytebase i viktige fugleområder på Andøya? (14.12.2017)
Få svarthalespover i Nord-Norge (16.11.2017)
Tyrifjorden våtmarkssystem IBA: Buskeruds fugleeldorado under press (16.11.2017)
Stor hekkebestand av horndykkere i Vestvågøy (17.10.2017)
Stans nydyrking av myr! (11.10.2017)
Jernbaneutbygging truer Ramsar-området ved Ilene (19.04.2017)
Tjelden - fjæras skravlebøtte (02.02.2017)
Time kommune planlegger inngrep i Søndre Frøyland landskapsvern- og fuglefredningsområde på Jæren (07.09.2016)
Hvorfor er våtmarka så viktig for fuglene? (25.07.2016)
Stortinget ønsker IBA-vern (01.06.2016)
Heis flagget, det er verdens våtmarksdag! (02.02.2016)
Norsk Ornitologisk Forening og SABIMA vil stoppe utfyllingen av Brekstadbukta. (06.09.2015)
NOF vil bevare Brekstadfjæra (28.11.2014)
Nasjonal plan for restaurering av våtmark (19.09.2012)
Starene feltstasjon: spennende nyhet i Hedmark (27.08.2012)
Restaurering av våtmark er i skuddet! (20.07.2012)
Nei til flyplass i naturreservat i Lofoten (12.03.2012)
Fagseminar om dammer i kulturlandskapet (12.07.2011)
Fagsamling om dammer og våtmarker (07.05.2011)
Dammer og våtmarker i kulturlandskapet (06.08.2010)
Røsts våtmarker under press! (13.03.2009)
Arbeidet med å fjerne moloen på Ørin har startet! (10.12.2008)
Dårlig forvaltning av Hardangerviddas fuglebestander (26.02.2007)
Internasjonal konferanse om restaurering av våtmark (19.09.2006)