Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Bra år for åkerriksa!»

NOFs åkerrikseprosjekt er godt i gang med kartlegging og overvåking av åkerriksene. Så langt i sesongen ser det lovende ut, med langt flere kreksende fugler i kjerneområdene enn på flere år! Åkerrikseprosjektet har i år produsert en ny informasjonsfolder for å nå ut til grunneierne der åkerriksa blir hørt.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Åkerrikser i Hedmark

Hei,

Jeg vet ikke hva som er kilden for antall rapporterte åkerrikser, men det står at antall åkerrikser i Hedmark sålangt i år er 7. Jeg vil bare nevne at det er rapportert totalt 12 rikser fra 11 ulike lokaliteter i Hedmark i år på våre nettsider (hedmark.fugler.org). Har selv hørt 7 rikser bare i Kongsvinger kommune...

Hilsen Jonas Langbråten (jonas@langbraten.com)

Jonas Langbråten (15.06.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hedmark

Takk for informasjonen Jonas. Jeg har oppdatert tallet på nettsiden.

Frode Falkenberg (15.06.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble For høyt antall åkerrikser i Vest-Agder?

Ser at det skal være hørt 5 åkerrikser i Vest-Agder i år. Jeg har selv vært med på åkerrikseinventeringene i mange år og følger i tillegg ganske godt med påhva som skjer i fuglemiljøet her i fylket og kan ikke skjønne at det er sett så mange fugler. I det beste området (på Lista) er det bare hørt èn fugl i år. Denne er riktignok rapportert inn med 2 forskjellige stedsangivelser, men gjelder samme fugl på samme lokalitet. Utenom dette skal det være hørt ei rikse i Søgne.... Stiller derfor spørsmålstegn med disse foreløpige tallene........

Knut S Olsen, Lista (18.06.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ny status for åkerrikse i Vest-Agder

Nå de siste ukene har det også vært ei åkerrikse i Mandal og ei i Lyngdal. Dette bringer totalantallet i Vest-Agder opp i 4 forskjellige fugler.....

Knut S Olsen (10.07.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Åkerrikse i Aust-Agder.

Hei, har i dag sett åkerrikse i forbindeelse med grasslått på Gåskjenn i Tvedestrand kommune. Den er sett både på bakken og i flukt. Den ble forsøkt fotografert av Arne Harveland som bl.a ringmerket åkerrikser på 1960 tallet. Filmen er ikke fremkalt

Erling Lilleholt (20.09.2008)

Ny kommentarSvar på denne