Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > IBA kriterier

IBA kriterier

Global verdi A1. Art av global verneinteresse Området inneholder et betydelig antall av en globalt truet art
  A2. Art med begrenset utbredelse Området utgjør en viktig del av utbredelsesområdet til en endemisk art
  A3. Biomtilknyttede arter Området inneholder en betydelig andel av arter som er spesielt tilknyttet gitte biomer
  A4. Ansamlinger

(i) Området inneholder regelmessig mer enn 1% av en biogeografisk populasjon av vannfuglarter

(ii) Området inneholder regelmessig mer enn 1% av en biogeografisk populasjon av en sjøfuglart eller landfuglart

(iii) Området inneholder regelmessig mer enn 20 000 vannfugler, eller mer enn 10 000 par av sjøfugler av en eller flere arter

(iv) Området er en ”flaskehals”  for minst 20 000 trekkende storker, rovfugler eller traner

 

Europeisk verdi B1. Ansamlinger

(i) Området inneholder regelmessig mer enn 1% av en avgrenset vannfuglpopulasjon

(ii) Området inneholder mer enn 1% av en avgrenset sjøfuglpopulasjon

(iii) Området inneholder mer enn 1% av en annen fuglepopulasjon

(iv) Området er en ”flaskehals” for 5 000 trekkende storker, eller 3 000 trekkende rovfugler eller traner

  B2. Arter med en ugunstig bevaringssituasjon i Europa Området er et av de viktigste i landet for en art i SPEC-kategori 2 eller 3*, og der områdevern kan tenkes å være et passende forvaltningstiltak
  B3. Arter med en gunstig bevaringssituasjon i Europa Området er et av de viktigste i landet for en art i SPEC-kategori 4*, og der områdevern kan tenkes å være et passende forvaltningstiltak


*SPEC; "Species of European Conservation Concern", arter med et spesielt europeisk forvaltningsansvar (etter liste utarbeidet av BirdLife International).